Aalto-yliopiston kesäkoulu

Circular Economy

Kestävä kehitys edellyttää perustavanlaatuista muutosta siinä, miten resursseja käytetään talousjärjestelmässämme. Opiskelijat oppivat, miten kiertotalouden liiketoimintamalleja suunnitellaan ja miten ne luovat arvoa asiakkaalle.
students browsing clothes in a clothes rack

Opetusajankohta:

-

Hakuaika:

1.2.2023 – 31.5.2023

Toteutustapa:

Kampus

Kesto:

2 viikkoa osapäiväinen

Kurssin taso:

Kandiopiskelijat

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

2 opintopistettä

Järjestäjä:

Aalto-yliopisto

Lukuvuosimaksut:

500€ non-degree students, 0€ Aalto students and nominated exchange students

Tämä kurssi on täynnä ja hyväksymme uusia opiskelijoita vain peruutustilanteissa.

Kestävä kehitys edellyttää perustavanlaatuista muutosta siinä, miten resursseja käytetään talousjärjestelmässämme. Sen sijaan, että voisimme jatkaa lineaarista talousmallia, jossa resurssit käytetään ja hylätään, meidän tulee siirtyä kiertotalouteen, jossa taloudellista arvoa luodaan resurssien kierrolla. Siirtymällä kiertotalouteen on suuria vaikutuksia yrityksille ja muille organisaatioille.

Siirtymässä kiertotalouteen ei ole kyse vaan siitä, mitä voimme tehdä, mutta se haastaa meidät myös miettimään omia ajatusmallejamme. Systeemiajattelu on keskeinen osa kiertotaloutta, sillä se tunnustaa taloudellisten, poliittisten, sosiaalisten ja ekologisten systeemien keskinäiset riippuvuudet.

Kiertotalous tarjoaa suuren määrän mahdollisuuksia, jotka voivat tarjota organisaatioille taloudellisia ja toimitusketjuihin liittyviä etuja sekä uusia tapoja luoda arvoa asiakkaille. Tällä kiertotalouden perusteiden kurssilla:

  1. Opit kiertotalouden peruskäsitteet ja -periaatteet
  2. Ymmärrät esimerkkien ja yritysvierailuiden avulla, miten kiertotalouden konseptit ja periaatteet tuodaan käytäntöön
  3. Sovellat konsepteja ja periaatteita kiertotalouden periaatteita noudattavan ratkaisun
  4. Muodostat käsityksen kiertotaloudesta taloudellista, poliittisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta sekä poikkitieteellisesti.

Osaaminen kiertotalouden liiketoimintamallien suunnittelussa ja kehittämisessä tulee olemaan etu monenlaisissa organisaatioissa ja toimialoilla. Esimerkiksi tekstiili-, elintarvike- ja rakennusalat ovat suurimpia jätteen tuottajia. Kiertotalouden ratkaisujen tullessa yhä laajemmin käyttöön, tulevaisuuden ammattilaisilta odotetaan kykyä ratkaista sen haasteita kaikilla aloilla.

Kestäviä ratkaisuja parempaan tulevaisuuteen kiertotalouden kesäkurssilla

Innovatiivinen kiertotalouskurssi kannustaa opiskelijoita omaksumaan poikkitieteellisen lähestymistavan resurssien ja kestävyyden ymmärtämiseen.

Lue kurssin opettajien haastattelu
colourful artwork made of textiles

Students in front of Väre building of Aalto University campus

Aalto-yliopiston kesäkoulu

Aalto-yliopiston kesäkoulu tarjoaa korkealaatuisia akateemisia kesäkursseja ja -ohjelmia Aalto-yliopistossa.

Helsinki from above

Top 10 things to do in Helsinki during your summer course at Aalto University

Aalto University Summer School suggests 10 things to do in Helsinki during the summer.

News

Summer School Team

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: