Sivuaineet

Laskentatoimen sivuaine

Koodi:

BIZ31500

Laajuus:

18–30 ECTS

Opetussuunnitelma:

2020–2022
2022–2024
2024–2026
Aiemmat opintosuunnitelmat

Taso:

Aineopinnot

Suorituskieli:

Englanti
Suomi

Teema:

Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä

Kohderyhmä:

Kaikki Aallon opiskelijat

Sivuaineen vastuuopettaja:

David Derichs

Sivuaineen koordinaattori:

Petra Kuisma

Järjestävä laitos:

Laskentatoimen laitos

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Esitiedot:

Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.


Kiintiöt ja rajoitukset:

-

Haku:

-

Tietoa sivuaineesta

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Sisältö

Mikäli pakollinen kurssi 22A00110 Laskentatoimen perusteet / ABL-A1300 Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi on pakollinen osa tutkintoasi ja sijoittuu esimerkiksi kokonaisuuteen Liiketoimintaosaamisen perusteet, vähimmäislaajuus sivuaineelle on 18 op. Muussa tapauksessa vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 22A00110 / ABL-A1300.

Jos taas suoritat kauppakorkeakoulussa pelkästään maisteritutkintoa, voit suorittaa sivuaineen ilman kurssia ABL-A1300 Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi, mikäli vastaava kurssi on sisältynyt aiempaan tutkintoosi.

Koodi Opintojakson nimi Op Periodi
ABL-A1300 Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi 6 III
ABL-C1111 Introduction to Financial Accounting 6 I, III

Valitse seuraavista 1-2 opintojaksoa

ABL-C1122 Management Accounting I: Towards Profitable Decision Making 6 II, IV
ABL-C1144 Management Accounting II: Planning and Performance Management 6 II, IV

Valitse seuraavista 0-3 opintojaksoa

ABL-C1133 Tilinpäätösraportointi 6 I, III
ABL-C1100 Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 6 I
ABL-C1101 Contemporary Digital Audit Procedures 6 2024-2026: ei opetusta
ABL-C1102 Hands-On Analytics on Accounting Information Systems 6 IV
ABL-C1103 Data Analytics for Accounting and Audit 6 III

Vanhat opetussuunnitelmat

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: