Career Design Lab

Valmistaudu tulevaisuuden työelämään

Työ on irtoamassa ajasta, paikasta ja työsuhteesta. Tällä murroksella on monenlaisia vaikutuksia yksilöihin. Kuinka niihin voi valmistautua?
an illustration of buildings

Tietotyö ei ole enää entiseen tapaan sidoksissa perinteisiin työaikoihin, työpaikkoihin eikä edes perinteiseen työsuhteeseen. Näiden muutosten seurauksena rajat työn ja muun elämän välillä ovat hämärtymässä, hybridi- ja etätyö yleistymässä, ylikuormituksen riski kasvamassa ja työurat epävakaistumassa.

Jotkut työelämän muutoksista tuovat yksilöille enemmän joustavuutta ja liikkumavaraa mutta edellyttävät toisaalta myös suurempaa vastuunottoa ja itsensä johtamista. Tulevaisuuden työn kolme keskeisintä haastetta yksilöille ovat seuraavat:

  1. Kuinka kehittää tulevaisuuden taitoja?
  2. Kuinka hallita monimutkaisen tietotyön kasvavaa kuormittavuutta?
  3. Kuinka ylläpitää hyvinvointia holistisesti ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä? 

Kehitä tulevaisuuden taitoja

Yhä useammat fyysiset ja ajattelua vaativat tehtävät voidaan nykyään hoitaa teknologian avulla. Se vähentää suoraviivaisia ja rutiininomaisia kognitiivisia tehtäviä. Tästä seuraa se, että tietotyön kompleksisuus ja teknisyys lisääntyvät, mikä edellyttää yhä enemmän luovaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötä.

Asiantuntijat puhuvat ”tulevaisuuden taidoista” mutta eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, mitä nämä taidot tarkalleen ovat. Tärkeimmät tulevaisuuden taidot ovat todennäköisesti yhdistelmä niin kovia (digi- ja tekniset taidot) kuin pehmeitä (luovuus ja sosiaaliset taidot) taitoja. Joka tapauksessa kaikkien on välttämätöntä panostaa elämänlaajuiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Pohdintatehtävä

Pohdi millaisia kovia ja pehmeitä taitoja tulet todennäköisesti tulevaisuudessa tarvitsemaan ja miksi.

Lisää työkaluja

Valmistaudu muihin tulevaisuuden työn haasteisiin

Hallitse tietotyön kuormitusta

Kuinka ylläpitää työn vaatimusten ja omien voimavarojen tasapainoa

Career Design Lab

Vaali hyvinvointia

Tietotyön kasvavat vaatimukset ja jatkuvat muutokset edellyttävät ennakoivaa ja holistista lähetymistapaa hyvinvointiin

Career Design Lab

Opi lisää

Two people looking over a fence

Työn tulevaisuus MOOC (ulkoinen linkki)

Tämä kurssi tarjoaa näkemyksen siitä, kuinka neljäs teollinen vallankumous muuttaa työtä ja kuinka nämä muutokset vaikuttavat eri tasoilla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: