Career Design Lab

Hallitse tietotyön kuormitusta

Tietotyöstä on tulossa yhä monimutkaisempaa ja vaativampaa, mikä kasvattaa ylikuormittumisen riskiä. Tutkimuspohjaiset työkalut auttavat tarkastelemaan työn vaatimuksia systemaattisesti.
A person balancing

Työn vaatimukset ja voimavarat

Yksi tapa hallita tietotyön lisääntyvää ylikuormitusta on tarkastella työn vaatimusten ja voimavarojen välistä tasapainoa. Työn vaatimukset ja voimavarat -malli (lyhennettynä JD-R-malli) auttaa analysoimaan tätä tasapainoa.

JD-R-mallin perusajatus on, että jos vaatimukset jatkuvasti ylittävät käytössä olevat voimavarat, ihminen uupuu ja on vaarassa palaa loppuun. Malli auttaakin lieventämään ylikuormitusta kahdesta eri suunnasta.

Vaatimuksia voi vähentää mm. kieltäytymällä joistakin pyynnöistä, pyytämällä lisäresursseja tai muokkaamalla tehtävänkuvaa. Voimavarapuolella mietitään niitä tekijöitä, jotka auttavat vahvistamaan sisäisiä voimavaroja ja kontrollin ja minäpystyvyyden (self-efficacy) tunteita. Stressiä ei aina aiheuta niinkään työn määrä vaan jatkuva tunne jäljessä olemisesta ja kyvyttömyydestä selviytyä kaikesta. Siksi juuri kontrollin ja minäpystyvyyden tunteiden yhteisvaikutus on erittäin tärkeä.

Pohdintatehtävä

1. Ylikuormituksen syyt

Omaa hallinnan ja minäpystyvyyden tunnetta voi vahvistaa analysoimalla ylikuormittumisen syitä systemaattisesti. Pohdi seuraavia syitä:

  • Tehtävään liittyvä ylikuormittuminen (liian paljon tehtäviä tai vastuita)
  • Tiedollinen ylikuormittuminen (keskeytykset, useat viestintäkanavat, sähköpostit, viestit jne.)
  • Yheistyöhön liittyvä ylikuormittuminen (kokousten ja vuorovaikutusten määrä vs. aika keskittymistä vaativalle työlle)
  • Työn ja muun elämän välinen ristiriita (yhdistettynä liian korkeat vaatimukset tai työn negatiiviset vaikutukset muuhun elämään)

2. Käytettävissä olevat voimavarat

Millaisia voimavaroja sinulla on käytössäsi? Esim. sosiaaliset (esim. tiimin tuki) ja psykologiset tekijät (hallinnan tunnetta lisäävät tekijät) sekä ihmiset, joilta voit pyytää apua.

3. Strategiat ja konkreettiset toimet

Mitä voisit tehdä lieventääksesi työsi tai opintojesi vaatimuksia ja vahvistaaksesi voimavarojasi?

Two people looking over a fence

Työn tulevaisuus MOOC (ulkoinen linkki)

Tämä kurssi tarjoaa näkemyksen siitä, kuinka neljäs teollinen vallankumous muuttaa työtä ja kuinka nämä muutokset vaikuttavat eri tasoilla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: