Career Design Lab

Vaali hyvinvointia

Tietotyön muutokset ja kasvavat vaatimukset asettavat uudenlaisia haasteita hyvinvoinnille ja työelämän kestävyydelle. Työn murroksen hallinnassa holistinen ja ennakoiva ote hyvinvointiin on olennaista.
abstract illustration

Vaikka nykyaikaisen tietotyön vaatimukset ovat kasvaneet, ihmisen biologia ja psykologia eivät ole muuttuneet mihinkään. Tämän vuoksi monet meistä kärsivät lisääntyneestä stressistä, mikä taas aiheuttaa uupumusta ja kasvattaa loppuunpalamisen riskiä. Hyvinvoinnista huolehtiminen onkin elintärkeää kestävän työelämän rakentamisessa.

Holistinen lähestymistapa hyvinvointiin tarkoittaa, että siihen sisältyy myös monia työn ulkopuolisia tekijöitä kuten ravinto, uni ja liikunta. Ennakoivuus taas tarkoittaa tukea terveysongelmien ehkäisemiseen sen sijaan, että vain hoidettaisiin jo alkaneita ongelmia.

Hyvinvoinnin osa-alueet

Fyysinen

Fysiologisesta näkökulmasta katsottuna stressi ei ole automaattisesti negatiivinen asia mutta kroonistuessaan se aiheuttaa vakavia ongelmia. Liiallista stressiä voi hallita varaamalla aikaa keskittymistä vaativaan työhön sekä hyödyntämällä energiankäytön hallinnan ja palautumisen strategioita, kuten eripituisia lepotaukoja.

Henkinen

Psykologisesta näkökulmasta tulevaisuuden työssä itsetietoisuuden ja itsensä johtamisen lisääminen on tutkijoiden mukaan tärkeää. Tämä tarkoittaa omien arvojen ja tavoitteiden kirkastamista, motivaation ja työn mielekkyyden vaalimista sekä omien ajattelu- ja toimintapojen tarkistamista.

Sosiaalinen

Sosiaalinen hyvinvointi tarkoittaa ihmissuhteiden laatua sekä kollegojen parissa että vapaa-ajalla. Positiiviset ihmissuhteet ja yhteishenki ovat ehdottoman tärkeitä sisäisen motivaation ja sitoutumisen lähteitä. Ajasta ja paikasta irtoava tulevaisuuden työ tuo voi kuitenkin heikentää kollegojen välisiä suhteita. Siksi työpaikan ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen onkin panostettava.

Pohdintatehtävä

Analysoi omaa hyvinvointiasi eri osa-alueilla tällä hetkellä.

Mitä voisit tehdä vaaliaksesi hyvinvointiasi?

Opi lisää

Two people looking over a fence

Työn tulevaisuus MOOC (ulkoinen linkki)

Tämä kurssi tarjoaa näkemyksen siitä, kuinka neljäs teollinen vallankumous muuttaa työtä ja kuinka nämä muutokset vaikuttavat eri tasoilla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: