Aalto-yliopisto

Oppimisanalytiikan linjaus Aalto-yliopistossa

Oppimisanalytiikan laaja hyödyntäminen on korkeakoulutuksessa kansallisesti varsin nuori alue. Oppimisanalytiikan kehitys- ja käyttökokemusten kautta nousee esille uusia teknisiä, juridisia, eettisiä sekä pedagogisia kysymyksiä. Oppimisanalytiikan linjaus pyrkii tarjoamaan näihin kysymyksiin vastauksia Aalto-yliopiston yhteisinä periaatteina ja ohjeina.
Aalto University students, photo by Unto Rautio

AJANKOHTAISTA
Seuraava oppimisanalytiikan linjauksen päivitys tehdään lukukaudelle 2023-2024.

Korkeakoulut, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta sekä linjauksen kannalta olennaiset palvelut ovat esittäneet oppimisanalytiikan linjaukseen kommenttinsa, joita hyödynnetään päivittämisessä.

Oppimisanalytiikan linjaus Aalto-yliopistossa

Linjauksen tarkoitus on tukea ja ohjata oppimisanalytiikan kehitystyötä sekä oppimisanalytiikan käyttöä. Linjaus selkeyttää, mitä oppimisanalytiikalla Aalto-yliopistossa tavoitellaan, periaatteita sen hyödyntämiselle sekä määrittelee analytiikassa hyödynnettävän datan ja tulosten käyttöä.

Oppimisanalytiikan linjauksen valmistelutyöhön on osallistunut opiskelija- ja opettajaedustus sekä Oppimispalveluiden, Johtamisen tietopalvelun, IT-palveluiden sekä Akateemisten lakiasioiden asiantuntijoita. Lisäksi linjaustyöhön on osallistunut akateemisia toimijoita sekä palvelujen edustajia. Samalla Aalto on toiminut suunnannäyttäjänä oppimisanalytiikan linjauksen kehittämisessä Suomen korkeakoulutuksen kentällä.

Oppimisanalytiikan linjausta päivitetään säännöllisesti.

Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa ja mitä sillä tavoitellaan?

Oppimisen muodot ja mahdollisuudet moninaistuvat ja muuttuvat vauhdilla. Samalla opiskelusta ja opetuksesta kertyy dataa digitaalisiin toimintaympäristöihin, jota analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää oppimisen mahdollisuuksia sekä kapeikkoja.

Linjauksessa oppimisanalytiikka määritellään siten, että se tarkoittaa laajasti opiskelijasta, opetuksesta ja koulutuksesta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia siten, että sen avulla ymmärretään ja tuetaan oppimista, oppimisympäristöjä sekä koulutusta. Oppimisanalytiikan hyödyntäjiä ovat opiskelijat, opettajat, akateemiset ohjaajat, oppimispalvelujen henkilöstö sekä koulutusohjelmien ja yliopiston johto.

Aallossa oppimisanalytiikalla pyritään tukemaan opiskelijoiden omaa aktiivisuutta, hyvinvointia ja opintomenestystä, tarjoamalla sujuvia opintokokonaisuuksia ja kursseja sekä opintojen ohjausta ja tukea. Oppimisanalytiikka ei korvaa sen hyödyntäjien omaa tulkintaa ja päätöksentekoa, vaan tarjoaa data-avusteista lisätukea. Samoin ymmärretään, että analytiikan käyttämä data ja menetelmät sekä sen tarjoamat tulokset vaativat kriittistä lukuotetta ja jatkuvaa kehittämistä.

Oppimisanalytiikan välineet ovat kehittymässä ja niiden käyttö ottaa ensimmäisiä askeleitaan

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen tapahtuu osana opiskelun, opetuksen ja ohjauksen prosesseja ja käytäntöjä. Tyypillisiä loppukäytön välineitä ovat tällä hetkellä toimintaa kuvaavat raportit ja tiedon visualisoinnit. Analytiikan kehittyessä myös erilaisten suosittelujen ja ennusteiden tekeminen mahdollistuu, huomioiden samalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ohjeet ja säännöt.

Esimerkkejä analytiikan käytöstä ovat mm.  MyCourses- oppimisympäristöön opiskelijan ja opettajan tukena olevat kurssitoimintaa ja opiskelua kuvaavat raportit ja visualisoinnit sekä uudistettu Koulutusohjelman raporttiväline. Aallon palvelualustalle kehitetään oppimisanalytiikkaa pilotoitavaksi keväälle 2023 opintojen polun kokonaisuuden seurantaan, ennakointiin ja tukemiseen. Lisäksi, erilaisia oppimisanalytiikan sovelluksia kehitetään osana Aallon opiskelun, opetuksen, ohjauksen ja johtamisen prosesseja.

Oppimisanalytiikan tavoitteena on tukea seuraavia alueita:

  • Opiskelijan opiskeluaktiivisuuden, hyvinvoinnin ja opintomenestyksen tukeminen: Oppimisanalytiikan tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen suunnitelmallisessa ja mielekkäässä toteuttamisessa sekä opiskelutaitojen kehittymisessä
  • Sujuvien opetustoteutusten vahvistaminen: Oppimisanalytiikka tavoitteena on auttaa opettajia seuraamaan ja tukemaan opiskelijoiden ja edistymistä sekä arvioimaan ja kehittämään opetusmenetelmiä, kurssitoteutuksia ja opetusmateriaaleja
  • Sujuvien ohjauskäytäntöjen vahvistaminen: Oppimisanalytiikka auttaa ohjaajia saamaan opiskelijoiden tilanteesta ajantasaista tietoa ja tukemaan opiskelijoiden työskentelyä
  • Koulutuksen data-avusteisen johtamisen ja päätöksenteon tukeminen: Oppimisanalytiikka auttaa seuraamaan ja kehittämään yliopiston koulutusohjelmia, opetuksen tarjontaa ja prosesseja

 

Oppimisanalytiikan usein kysyttyjä kysymyksiä ja käyttöesimerkkejä 

 

Oppimisanalytiikan linjaus -dokumentti (FI) (pdf) löytyy tämän sivun alhaalta. Dokumentti näkyvissä vain kirjautumalla aalto.fi:hin.

Lisäksi, Oppimisanalytiikan linjauksen kaikki kieliversiot (FI-EN-SWE) löytyvät SAHA:sta (Yliopiston päätökset, pöytäkirjat ja lausunnot). 
SAHA:ssa (vaatii kirjautumisen), dokumentit löytyvät käyttämällä hakutermejä
Oppimisanalytiikan linjaus” tai “Learning analytics policy

 

Lisätietoa sekä jatkokehittäminen 

Jiri Lallimo, asiantuntija [email protected] 

Oppimispalvelut, Ohjelmajohdon palvelut 

Aalto University, Learning Services, photo Unto Rautio

Ohjelmajohdon palvelut

Oppimispalveluihin kuuluvan Ohjelmajohdon palvelut -tiimin henkilöstö vastuualueittain.

Palvelut

Oppimisanalytiikan usein kysyttyjä kysymyksiä ja käyttöesimerkkejä

Tälle sivulle on kerätty oppimisanalytiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä käyttöesimerkkejä.

Kysymykset ja vastaukset päivittyvät oppimisanalytiikan kehittymisen myötä.

Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu