Aalto-yliopisto

Oppimisanalytiikan linjaus Aalto-yliopistossa

Oppimisanalytiikan laaja hyödyntäminen on korkeakoulutuksessa kansallisesti ja Aalto-yliopistossa nopeasti kehittyvä alue. Oppimisanalytiikan kehitys- ja käyttökokemusten kautta nousee esille uusia teknisiä, juridisia, eettisiä sekä pedagogisia kysymyksiä. Oppimisanalytiikan linjaus tarjoaa näihin kysymyksiin vastauksia Aalto-yliopiston yhteisinä periaatteina ja ohjeina.
Aalto University students, photo by Unto Rautio


Oppimisanalytiikan linjaus Aalto-yliopistossa

Oppimisanalytiikan linjaus on päivitetty syksyllä 2023.

Korkeakoulut, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta sekä linjauksen kannalta olennaiset palvelut ovat esittäneet oppimisanalytiikan linjaukseen kommenttinsa.

Linjauksen tarkoitus on tukea ja ohjata oppimisanalytiikan kehitystyötä sekä oppimisanalytiikan käyttöä. Linjaus selkeyttää, mitä oppimisanalytiikalla Aalto-yliopistossa tavoitellaan, periaatteita sen hyödyntämiselle sekä määrittelee analytiikassa hyödynnettävän datan ja tulosten käyttöä.

Oppimisanalytiikan linjauksen valmistelutyöhön on osallistunut opiskelija- ja opettajaedustus sekä Oppimispalveluiden, Johtamisen tietopalvelun, IT-palveluiden sekä Akateemisten lakiasioiden asiantuntijoita. Lisäksi linjaustyöhön on osallistunut akateemisia toimijoita sekä palvelujen edustajia. Samalla Aalto on toiminut suunnannäyttäjänä oppimisanalytiikan linjauksen kehittämisessä Suomen korkeakoulutuksen kentällä.

Oppimisanalytiikan linjausta päivitetään säännöllisesti.

Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa ja mitä sillä tavoitellaan?

Oppimisen muodot ja mahdollisuudet moninaistuvat ja muuttuvat vauhdilla. Samalla opiskelusta ja opetuksesta kertyy dataa digitaalisiin toimintaympäristöihin, jota analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää oppimisen mahdollisuuksia sekä kapeikkoja.

Aallon oppimisanalytiikan toteutuksiin ja tukeen voit tutustua tältä sivulta.

Linjauksessa oppimisanalytiikka määritellään siten, että se tarkoittaa laajasti opiskelijasta, opetuksesta ja koulutuksesta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia siten, että sen avulla ymmärretään ja tuetaan oppimista, oppimisympäristöjä sekä koulutusta. Oppimisanalytiikan hyödyntäjiä ovat opiskelijat, opettajat, akateemiset ohjaajat, oppimispalvelujen henkilöstö sekä koulutusohjelmien ja yliopiston johto.

Aallossa oppimisanalytiikalla pyritään tukemaan opiskelijoiden omaa aktiivisuutta, hyvinvointia ja opintomenestystä, tarjoamalla sujuvia opintokokonaisuuksia ja kursseja sekä opintojen ohjausta ja tukea. Oppimisanalytiikka ei korvaa sen hyödyntäjien omaa tulkintaa ja päätöksentekoa, vaan tarjoaa data-avusteista lisätukea. Samoin ymmärretään, että analytiikan käyttämä data ja menetelmät sekä sen tarjoamat tulokset vaativat kriittistä lukuotetta ja jatkuvaa kehittämistä.

Oppimisanalytiikan välineet ovat kehittymässä ja niiden käyttö ottaa ensimmäisiä askeleitaan

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen tapahtuu osana opiskelun, opetuksen ja ohjauksen prosesseja ja käytäntöjä. Tyypillisiä loppukäytön välineitä ovat tällä hetkellä toimintaa kuvaavat raportit ja tiedon visualisoinnit. Analytiikan kehittyessä myös erilaisten suosittelujen ja ennusteiden tekeminen mahdollistuu, huomioiden samalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ohjeet ja säännöt.

Esimerkkejä analytiikan käytöstä ovat mm.  MyCourses- oppimisympäristöön opiskelijan ja opettajan tukena olevat kurssitoimintaa ja opiskelua kuvaavat raportit ja visualisoinnit sekä uudistettu Koulutusohjelman raporttiväline. Aallon palvelualustalle kehitetään oppimisanalytiikkaa pilotoitavaksi keväälle 2023 opintojen polun kokonaisuuden seurantaan, ennakointiin ja tukemiseen. Lisäksi, erilaisia oppimisanalytiikan sovelluksia kehitetään osana Aallon opiskelun, opetuksen, ohjauksen ja johtamisen prosesseja.

Oppimisanalytiikan tavoitteena on tukea seuraavia alueita:

  • Opiskelijan opiskeluaktiivisuuden, hyvinvoinnin ja opintomenestyksen tukeminen: Oppimisanalytiikan tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen suunnitelmallisessa ja mielekkäässä toteuttamisessa sekä opiskelutaitojen kehittymisessä
  • Sujuvien opetustoteutusten vahvistaminen: Oppimisanalytiikka tavoitteena on auttaa opettajia seuraamaan ja tukemaan opiskelijoiden ja edistymistä sekä arvioimaan ja kehittämään opetusmenetelmiä, kurssitoteutuksia ja opetusmateriaaleja
  • Sujuvien ohjauskäytäntöjen vahvistaminen: Oppimisanalytiikka auttaa ohjaajia saamaan opiskelijoiden tilanteesta ajantasaista tietoa ja tukemaan opiskelijoiden työskentelyä
  • Koulutuksen data-avusteisen johtamisen ja päätöksenteon tukeminen: Oppimisanalytiikka auttaa seuraamaan ja kehittämään yliopiston koulutusohjelmia, opetuksen tarjontaa ja prosesseja

Oppimisanalytiikan usein kysyttyjä kysymyksiä ja käyttöesimerkkejä 

Oppimisanalytiikan linjaus -dokumentti (FI ja SV) (pdf) löytyvät tämän sivun alhaalta. Dokumentti näkyvissä vain kirjautumalla aalto.fi:hin.

Oppimisanalytiikan linjauksen päätös ja kaikki kieliversiot (FI-EN-SV) löytyvät SAHA:sta (Yliopiston päätökset, pöytäkirjat ja lausunnot). Viimeisin linjauksen versio on vuodelta 2023.
SAHA:ssa (vaatii kirjautumisen), dokumentit löytyvät käyttämällä hakutermejä
“Oppimisanalytiikan linjaus” tai “Learning analytics policy”

Lisätietoa sekä jatkokehittäminen 

Jiri Lallimo, erityisasiantuntija [email protected] 

Oppimispalvelut, Ohjelmajohdon palvelut 

A person typing on a laptop, with notebook and table open, sun shines on the items

Oppimisanalytiikan tuki ja kehittäminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä oppimisanalytiikan ratkaisuja Aalto-yliopistossa on tarjolla ja kuinka saat tukea niiden käyttöön.

Palvelut

Oppimisanalytiikan usein kysyttyjä kysymyksiä ja käyttöesimerkkejä

Tälle sivulle on kerätty oppimisanalytiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä käyttöesimerkkejä.

Kysymykset ja vastaukset päivittyvät oppimisanalytiikan kehittymisen myötä.

Aalto-yliopisto
Aalto University, Learning Services, photo Unto Rautio

Ohjelmajohdon palvelut

Tutustu tiimin tehtäviin ja vastuualueisiin.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: