Aalto-yliopisto

Avaintietoa vuodesta 2022 ja vuosittaiset raportit

Tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja koulutuksen korkea laatu on nostanut Aalto-yliopiston kansainvälisesti tunnustettuun asemaan. Vuonna 2022 akateemiset tulokset jatkoivat hyvää kehitystään. Tältä sivulta löydät avainlukuja sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Speeding metro at Aalto University metro station
Kuva: Aalto-yliopisto / Jaakko Kahilaniemi.

HUOM! Katso tältä sivulta tuoreet vuoden 2023 avaintiedot (julkaistu 21.3.2024)

Tutkimus

 • Erotumme sekä kansallisessa että kansainvälisessä vertailussa eduksemme tutkimuksen tieteellisellä vaikuttavuudella.  ​
 • Yliopistossa julkaistiin yhteensä 2 455 kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia tieteellisissä aikakauslehdissä.
Bar chart of articles in 2013-2022

Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä

2013–2022

Bar chart of artistic outputs in 2013-2022

Taiteellisen toiminnan tuotokset

2013–2022

Sisältää taiteelliset julkaisut, näyttelyt ja esitykset.

Bar chart of international academic faculty in 2013-2022

Kansainvälisen tutkimus- ja opetushenkilöstön osuus (%)

2013–2022

Pylväsdiagrammi tunnusluvusta 2015-2022

Julkaisujen laatu

2015–2022

Luku ilmaisee, kuinka monta prosenttia Aalto-yliopiston tutkijoiden julkaisuista kuuluu omalla tieteenalallaan siteeratuimman 10 prosentin joukkoon maailmassa. Tunnusluku on otettu käyttöön vuonna 2015.

Pylväsdiagrammi tutkimusrahoituksen määrästä 2013-2022

Kilpailtu tutkimusrahoitus (M€)

2013–2022

Kansainvälinen tutkimusrahoitus sisältää kilpaillun EU-rahoituksen sekä ulkomaisilta rahastoilta ja säätiöiltä saadun tutkimusrahoituksen. Muu tutkimusrahoitus sisältää Suomen Akatemialta, Business Finlandilta ja yrityksiltä saadun tutkimusrahoituksen.

Tieteen huiput

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen saaneet tutkijat 13 16 17 21 26 26 24 27 28 27
Suomen Akatemian huippuyksiköt 7 7 7 7 7 6 6 3 3 7
Suomen Akatemian lippulaivat - - - - - - 3 4 4 4
Suomen Akatemian akatemiaprofessorit 7 7 6 7 5 5 5 4 2 1
Suomen Akatemian akatemiatutkijat 34 36 34 38 40 41 44 44 49 48

Professorit

 • Vuoden 2022 lopussa yliopistossa toimi 404 professoria, joista 320 on nimitetty Aalto-yliopiston toiminnan aikana.
 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Professorit 329 369 388 386 386 389 390 393 395 404
Kansainväliset 15 % 17 % 18 % 20 % 22 % 24 % 24 % 26 % 27 % 27 %
Naiset 16 % 17 % 20 % 19 % 20 % 20 % 21 % 20 % 22 % 24 %

Rankingit tutkimuksen avainalueilla

 • Merkittävimpien kansainvälisten rankingien mukaan yliopisto on tutkimuksen avainalueillaan jo noussut maailman johtavien yliopistojen joukkoon.
 • Nuorten, alle 50-vuotiaiden yliopistojen vertailussa Aalto-yliopisto oli viime vuonna sijalla 37 (Times Higher Education).
  Key_research_areas_slider_22_FI-01.png

  Ranking-menestys Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla.

  Paina nuolta, niin näet esimerkkejä kunkin avainalueen ranking-tuloksista.

  Key_research_areas_slider_22_FI-05.png

  ICT ja digitalisaatio

  • ShanghaiRanking:
   • Telecommunication engineering 51–75 (2021: 40)
   • Computer science & engineering 51–75 (2021: 51–75)
  • US News: Computer science 71 (2021: 68)
  Key_research_areas_slider_22_FI-08.png

  Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä​

  • ShanghaiRanking:
   • Business administration 24 (2021: 25)
   • Management 38 (2021: 31)
  Key_research_areas_slider_22_FI-07.png

  Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö

  • US News: Polymer science 65 (2021: 54)
  • QS: Materials science 95 (2021: 98)
  Key_research_areas_slider_22_FI-06.png

  Taiteen ja muotoilun tiedonmuodostus

  • QS: Art & design 6 (2021: 6)
  Key_research_areas_slider_22_FI-02.png

  Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö

  • QS: Architecture & built environment 42 (2021: 42)​
  • ShanghaiRanking: Marine/Ocean Engineering 21 (2021: 39)
  Key_research_areas_slider_22_FI-04.png

  Edelläkäyvät energiaratkaisut

  • ShanghaiRanking: Electrical & electronic engineering 76–100 (2021: 101–150)​
  • QS: Electrical & electronic engineering 97 (2021: 79)
  • US News: Electrical & electronic engineering 97 (2021: 92)
  Key_research_areas_slider_22_FI-03.png

  Terveys ja hyvinvointi

  • ShanghaiRanking: Medical technology 201-300 (2021: 101–150)

  Koulutus

  • Haluamme vastata tulevaisuuden haasteisiin ja tarjota edelläkäyvää koulutusta.​
  Pylväsdiagrammi tutkinnoista 2013-2022

  Alemmat korkeakoulututkinnot

  2013–2022

  Pylväsdiagrammi kyselyn pisteistä 2013-2022

  Kandipalaute-kysely

  2013–2022

  Aalto-yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden vastausten keskiarvo kansallisessa Kandipalaute-kyselyssä, vastaukset annettiin asteikolla 1–5.

  Pylväsdiagrammi tutkinnoista 2013-2022

  Ylemmät korkeakoulututkinnot

  2013–2022

  Bar chart of degrees 2013-2022

  Tohtorin tutkinnot

  2013–2022

  Infografiikka opiskelijamääristä

  Perustutkinto-opiskelijat

  2022

  Vaikuttavuus

  • Aalto-yliopiston ympärille on syntynyt maailmanluokan innovaatio- ja yrittäjyysekosysteemi, joka on jo nostettu malliesimerkiksi yliopistojen roolista uraauurtavissa, alueellisissa innovaatioekosysteemeissä.
  Pylväsdiagrammi yhteistyön volyymistä 2013-2022

  Yritysyhteistyön määrä (M€)

  2013–2022

  Aalto-yliopistokonsernin yrityksiltä saamien tuottojen määrä. Luku ei sisällä innovaatioiden kaupallistamiseen liittyviä tuottoja. Tunnusluku on laskettu vuodesta 2015 lähtien.

  Pylväsdiagrammi tuotoista 2013-2022

  Teknologiansiirtoihin liittyvät tuotot (M€)

  2013–2022

  Luku sisältää innovaatioiden kaupallistamiseen, teknologiansiirtoihin ja arvostusten kasvuun liittyvät tuotot.

  Menestyksen mahdollistajat

  • Panostamme yhteisöön ja ihmisiin, infrastruktuureihin ja kampukseen sekä palveluihin. ​
  • Yliopiston henkilöstön määrä oli 4 751 vuoden lopussa, heistä 59 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön.
  • Pitkäjänteinen kampuskehitysohjelma eteni.
  • Yliopiston pro forma -tuloslaskelman mukaiset operatiiviset tuotot olivat 370 miljoonaa euroa.
  Personnel_wellbeing_survey_2021.png

  Henkilöstön työhyvinvointikysely

  2015–2021

  Luku ilmaisee kaikista vastauksista lasketun keskiarvon asteikolla 1-5. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

  Pylväsdiagrammi henkilöstörakenteesta 2013-2022

  Henkilöstörakenteen kehitys

  2013–2022

  Infografiikka henkilöstön määrästä jakautuneena henkilöstöryhmiin 2022

  Henkilöstön määrä

  31.12.2022

  Kehittyvä kampus

  Kampuksen kehittymisen virstanpylväitä 2018-2035
  Bar chart of facilites 2013-2022

  Tilankäyttö (1 000 m2)

  2013–2022

  Bar chart of costs 2013-2022

  Tilakustannukset (M€)

  2013–2022

  Pylväsdiagrammi päästöistä 2019-2022

  Hiilidioksidipäästöt (tCO2-ekv/vuosi)

  Energiantuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt yliopiston kiinteistöissä. Vuodesta 2021 eteenpäin laskentatapaa on uudistettu, ja kaukolämmön päästöt lasketaan hyödynjakomenetelmällä.

  Rahan lähteet ja käyttö 2022

  Infografiikka
  Infografiikka tuotoista 2013-2022

  Tuotot (M€)

  2013–2022

  Pylväsdiagrammi kulujen jakautumisesta 2013-2022

  Kulut (M€)

  2013–2022

  Valtionrahoitus ja yliopistoindeksin mukainen inflaatio 2010-2022

  Valtionrahoitus (OKM, M€)

  2010–2022

  Tuoreita uutisia

  Aalto-yliopisto Dipoli Alma Mater kokoushuone Kuva: Tuomas Uusheimo
  Aalto-yhteisölle Yliopisto Julkaistu:
  Anni Kaaria
  Yliopisto Julkaistu:

  Aalto-yliopisto erottui edukseen kansallisissa ja kansainvälisissä arvioinneissa vuonna 2023

  Yliopiston hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viime vuodelta.
  Opiskelija lukuvuoden avajaisjuhlinnassa puhelin kädessä.
  Yliopisto Julkaistu:

  Aalto-yliopiston akateeminen tulos pysyi hyvällä tasolla vuonna 2022 rahoituksen vähenemisestä huolimatta

  Yliopiston hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viime vuodelta.
  Students studying together in a group
  Yliopisto Julkaistu:

  Aalto-yliopiston rahastoista 35 miljoonaa euroa opetukseen ja tutkimukseen vuonna 2022

  Yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto oli -3,5 % vaikeassa sijoitusympäristössä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: