Aalto-yliopisto Junior

Tutkijavierailija oppitunneille

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Tilaa tutk­i­ja vierailulle esit­telemään omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la. Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in.
Nainen puhuu täydelle luentosalille, yleisöstä näkyy takaraivot

Voitte esit­tää toivei­ta vierailun aiheesta tai vierail­ev­as­ta tutk­i­jas­ta ja suun­nitel­la vierailun sisäl­lön yhdessä tutk­i­jan kanssa. Yhdessä tutk­i­jan kanssa tiede­tuokio räätälöidään sopi­vak­si oman ryh­män tasolle, jol­loin vierailu on oppi­laille mah­dol­lisim­man antoisa.

Vierailut ovat kouluille mak­sut­to­mia.

Tällä hetkellä kaikki vierailut toteutetaan etäyhteydellä.

Tutus­tu mukana ole­vi­in tutk­i­joi­hin ja tilaa tutk­i­ja sähköisen lomak­keen avul­la. Mikäli aikataulunne eivät sovi yksi­in tutk­i­jan aikataulun kanssa, pyrimme ehdot­ta­maan teille toista tutk­i­jaa. Samalla lomakkeella voit myös tilata opiskelijavierailijan tunnillesi haluamasi aihepiirin parista.

Lisätiedot: [email protected]

P.S. Jos haluat tilata pelkästään opiskelijainfoilijan luokkaasi, lähetä viesti: [email protected]

Biokemia

Silvan Scheller

Biochemistry, Eating CO2 and hydrogen: How microbes may help to address energy-related problems. English.

Fysiikka

Farhan Ali

Solar Power, Let the Sun do the work! English.
 Imran Asghar

Imran Asghar

Energy is future, make it bright! New energy technologies: Solar cells, fuel cells, lithium ion batteries, pico grid systems. English, Urdu.

Tomy Cherian

Liquid crystals for future battery electrolytes. English.
 Ondrej Krejci

Ondrej Krejci

Surfaces on the atomic scale and their simulations: Where individual atoms lies and how to name them? - English

Jani-Petri Martikainen

Kvanttidynamiikka. suomi, English

Jonatan Slotte

Materials Science with Antimatter. svenska, English.

Joni Tammi

Tähtitiede ja avaruustutkimus. Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa. suomi, English.

Geoinformatiikka

Jussi Nikander

”Paikkatieto ja paikannus. Miten kännykkä tietää missä olet ja mitä kaikkea siitä seuraa?” suomi, English
 Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Satelliitit maapallon ympäristön seurannassa tai Mitä kasvillisuuden heijastama säteily kertoo kasvillisuuden tilasta? kielet: suomi, englanti

Kauppatieteet

 Tilman Bauer

Tilman Bauer

Business, a force for peace: Miten liiketoiminta voi tehdä hyvää yhteiskunnassa? Ja miten rauhaa voi opiskella Suomessa? / How can business do good in society? And how can you study peace in Finland? suomi, English, german.

Kemia

Kyösti Ruuttunen

Biojalostamot, Puunjalostuksen kemia. suomi, English, Spanish.
 Benjamin Wilson

Benjamin Wilson

Circular Economy: What happens when batteries and mobile phones are recycled? Can wood stop metal rusting? Alchemy from the Finnish Forest. English.

Konetekniikka

Kaur Jaakma

Tietokoneavusteinen suunnittelu. suomi, English.

Petri Kuosmanen

Tulevaisuuden koneet. Teollinen Internet. suomi, English.

Matematiikka

Alexander Engström

Mathematics. svenska, English.

Björn Ivarsson

Mathematics. svenska, English.

David Radnell

A wide variety of mathematical topics for students of any age. Fractals. Puzzling things in 3D space. What is infinity? … English.

Neurotiede

Enrico Glerean

Human brain networks in healthy and clinical populations. English.

Riitta Hari

Miten ihmisaivot toimivat? Aivot ja mieli. Aivotutkimus. Aivokuvantaminen. suomi.

Johan Westö

Computational Neuroscience, Exploring the behavior of single neurons through machine learning. svenska, English.

Onerva Korhonen

Verkostot, verkostotiede ja sen sovellukset. Ihmisaivojen tutkiminen ja kuvantaminen. Aivoverkostot. suomi, English

Rakennustekniikka

Fahim Al-Neshawy

Betoni yhdistää - suuret rakenteet (ydinvoimalat, padot ja suuret sillat) 3D printattu betoni - onnistuuko jo? suomi, English, Arabic

Abdollah Noorizadeh

Construction management, supply chain management, efficiency analysis. English, Persian, Azari.

Sähkö- ja radiotekniikka

Visa Koivunen

Tietoliikenne, tutkatekniikka, päätöksenteko- ja estimointiteoria, signaalinkäsittely, sovellettu matematiikka ja data-analyysi, älykkäät sähköverkot. suomi, English.

Anu Lehtovuori

Sähkötekniikan monet mahdollisuudet, langaton viestintä ja 5G. suomi, English.

Vesa Välimäki

Akustiikka ja audiotekniikka sekä niiden sovellukset äänentoistossa ja musiikkiteknologiassa. Acoustics and audio technology with applications to sound reproduction and music technology. suomi, English

Tietotekniikka

Mario Di Francesco

Wireless communications for smartphones without wireless radios. English.

Alex Jung

Why does Facebook know more about you than your friends? German, English.

Casper Lassenius

Miksi IT-hankkeet ovat niin kalliita ja epäonnistuvat niin usein? Appseilla miljonääriksi: miksi juuri sinun kannattaisi oppia tietotekniikkaa? Esimerkkeinä Rovio ja Supercell. Miksi ihmisten ymmärtäminen on keskeistä. suomi, svenska, English.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu