Aalto-yliopisto Junior

Nuorille

Maail­ma on täyn­nä kaikkea mie­lenki­in­toista. Sukel­la huip­pu­jen mukana lukiokursse­ja syvem­mälle luon­non­ti­eteeseen, taiteeseen, talouteen ja teknolo­giaan. Jär­jestämme kursse­ja, luen­to­ja ja kilpailuja yläaste- ja lukioikäisille. Ter­ve­tu­loa mukaan tapaa­maan alansa huip­pu­ja ja mui­ta tieteestä innos­tunei­ta.

Toiminta nuorille

Kolme nuorta tietokoneilla

Kurssit

Nuorille tarkoitet­tua huip­puope­tus­ta ja mah­dol­lisu­us tutus­tua yliopis­tom­aail­maan.

Aalto-yliopisto Junior
Nainen luennoi luentosalissa, yleisöstä näkyy takaraivot

Avoimet luennot Aallossa

Tervetuloa kuuntelemaan kiinnostavia verkkoluentoja Aalto-yliopistoon. Luennot ovat suunnattu suurelle yleisölle, 2. asteen opiskelijoille tai muuten vain kiinnostuneille.

Aalto-yliopisto Junior
Nainen katsoo oikealle ja koskettaa kuvan vasemmalta tulevaa kättä. Etualalla värikkäitä geometrisiä kappaleita

Matikka-akatemia

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa. Myös kiinnostuneet yläkoululaiset ovat tervetulleita!

Aalto-yliopisto Junior
Millennium Youth Prize -kilpailun juliste, jossa nuori katsoo ylöspäin

Millennium Youth Prize

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tämä on kilpailu samassa hengessä alle 19. vuotiaille.

Aalto-yliopisto Junior
Nuori tietokoneella

Aalto-yliopiston tarjonta lukiolaisille

Yhteenveto Aalto-yliopiston tarjoamista palveluista lukiolaisille.

Aalto-yliopisto Junior
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu