Utbildningsutbud

Spatial Planning and Transportation Engineering, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Spatial Planning and Transportation Engineering fokuserar på hållbara städer och regioner och på deras framtida utmaningar och omfattar till exempel megatrender som urbanisering och teman relaterade till bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till denna. Programmet kombinerar ett tekniskt och människocentrerat synsätt inom planeringen av markanvändning och trafik. Man närmar sig ämnet från olika håll, allt från frågor om dagligt resande till storskalig strategisk planering på systemnivå.
Students in SPT Studio Course

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Spatial Planning and Transportation Engineering ger färdigheter som behövs i planeringen av smarta städer och områden som är mer människovänliga och hållbara. Efter genomförda studier kan våra studerande kritiskt och kreativt närma sig de utmaningar och möjligheter som bland annat miljöförändringarna och den teknologiska utvecklingen medför. I programmet lär studerande sig att mångsidigt använda analysmetoder och att tillämpa strategier för planering och administration som behövs för utvecklingen av markanvändnings- och trafiksystem.

Undervisningen är interaktiv och de studerande får själva bekanta sig med ett brett spektrum av stadsrelaterade teman och metoder. Studiokurserna ger de studerande färdigheter i ett systemorienterat tankesätt, kreativ problemlösning, etiskt begrundande och kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet Spatial Planning and Transportation Engineering är engelska. Mer information och anvisningar om Aalto-universitetets examens- och undervisningsspråk finns på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Till det två år långa magisterprogrammet hör:

 • Huvudämnet 60 studiepoäng, innefattar gemensamma obligatoriska studier 35 sp och fördjupade studier 25 sp
 • Valfria studier 30 studiepoäng
 • Diplomarbete 30 studiepoäng

Se närmare information om studiernas uppbyggnad i den engelskspråkiga beskrivningen.
Mer information om studierna finns på Aalto-universitetets studentportal (bara på engelska).

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Vi uppmanar våra studerande att åka på utbyte utomlands och att inkludera studierna de genomför i sin examen. Hos oss studerar du också i en mångkulturell miljö tillsammans med internationell personal och internationella studiekamrater.

Webinar | Spatial Planning and Transportation Engineering

I detta webinar presenterade programrepresentanterna programmet och svarade på frågor.

Se inspelningen!
Students looking at SPT studio course

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen i planering av markanvändning och trafikteknik ger vetenskapliga färdigheter för självständigt forskningsarbete samt för fortsatta studier till doktorsexamen i doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper vid Aalto-universitetet. Forskarteamet för planering av markanvändning och trafikteknik är en internationellt erkänd och inspirerande forskarmiljö. Efter avlagd diplomingenjörsexamen är det även möjligt att söka till doktorandstudier vid andra finländska eller utländska universitet.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från programmet Spatial Planning and Transportation Engineering har utmärkta färdigheter för att arbeta med expertuppgifter i planering och utveckling av hållbara samhällen och regioner. Utexaminerade från vårt program kan genom sitt arbete förbättra de nuvarande och framtida generationernas livskvalitet med hjälp av en hållbar och människocentrerad planering.

Utexaminerade från vårt program arbetar med många olika arbetsuppgifter. Dessa är bland annat:

 • Stadsplanerare
 • Trafikplanerare
 • Detalj-, general- eller landskapsplanläggare
 • Trafikingenjör
 • Trafikmodellerare
 • Trafiksystemplanerare
 • Interaktionsplanerare
 • Stadsutvecklingschef
 • Konsult
 • Forskare
 • Expert inom medborgardeltagande

Tyngdpunkter inom forskning

Genom att kombinera tillvägagångssätten för planeringen av markanvändning och trafikteknik strävar vårt forskarteam efter att utveckla ny vetenskaplig förståelse för sektoröverskridande forskning i komplexa stadssystem, för att hitta lösningar samt för en integrerad planering och ledning. Vårt mål är att utveckla människovänliga och hållbara livsmiljöer.

Våra forskningsteman är:

- Värderingar och beteenden relaterade till människornas livsmiljö

- Nya metoder och processer för planering och ledning

- Utveckling och ledning av nya teknologiska lösningar och tjänster

Samarbete med andra aktörer

I de valfria studierna kan våra studerande välja studier inom alla studieområden vid Aalto-universitetet. Programmet samarbetar även med Helsingfors universitet. Vi rekommenderar särskilt kurser från Aalto-universitetets och Helsingfors universitets gemensamma program Urban Studies and Planning som innefattar studier inom arkitektur, stadsforskning, stadssociologi, stadsekologi, forskning i stadsekosystem, stadsgeografi och urbanekonomi. För studerande som inriktat sig på hållbart resande i städer och nya reseteknologier rekommenderar vi kurser från det internationella magisterprogrammet Urban Mobility där vi är en del av.

Programmet Spatial Planning and Transportation Engineering samarbetar även med stads- och regionplaneringen samt med de praktiska aktörerna inom trafiktekniken. Våra partner är bland annat huvudstadsregionens kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda), Helsingforsregionens trafik, Nylands förbund, centrala ministerier, företag och aktörer inom tredjesektorn inom våra ämnesområden. Våra samarbetspartner erbjuder bland annat intressanta verkliga planeringsfall som studerande får lösa både under kurserna och i lärdomsproven.

Get to know us

Find out more about the field of study, the programme and what comes after from our students and alumni.

Oya Duman

With the help of my studies in the programme, I feel much more involved in my own living environment. Feeling like an active part of my own environment makes me feel empowered as a person.

Spatial Planning and Transportation Engineering student Oya Duman

Jatta Lahtinen

I think the programme’s blend of spatial planning and transportation is a real benefit, as the two are inseparable in municipal and regional planning.

SPT student Jatta Lahtinen

Tuomas Toivio

I and many of my fellow students found work opportunities already during our studies. Employers really value the skills Aalto University graduates have to offer.

Spatial planning and transportation engineering alumni Tuomas

Niklas Aalto-Setälä

With urban planning, I feel that I can have an impact on how our cities will function and what kind of lives people will have in them.

Spatial planning and transportation master's student Niklas
Ansökan till magisterutbildning

(bara på engelska)

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation in 2024:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good to excellent. Applicants are required to have a CGPA equivalent to a minimum of 3.0 (on a scale 1.0 - 5.0 being the minimum passing grade)
Evaluated documents: Transcript of records

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suits very well or excellent to the study option. Given the multidisciplinary nature of our programme, we particularly value the diversity of backgrounds of our students.
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: The applicant should be motivated to study and commit to full-time studies with a plan to complete a master’s degree in two years. Motivation should be clearly related to the programme.
In the motivation letter applicant should clearly state the reasons for applying and why she/he would be a good candidate for this programme.
Please see further instructions for the motivation letter below. Motivation letter is mandatory.
Evaluated documents: Motivation letter

Other areas of competence
What is evaluated: Work experience and other acquired expertise as well as other relevant achievements such as publications and non-formal education
What we look for in an applicant: The applicant’s curriculum vitae is evaluated if documented in the application:
 -work experience in a field related to the study option
 -publications or posters
 -competitions in a field related to the study option
 -non-formal education
 -voluntary work in a field related to the study option
Evaluated documents: Curriculum vitae (CV), other relevant documents

Your study background can be in urban and land use planning or transportation engineering but also a variety of studies in other fields related to planning and transportation engineering could prepare you for the programme. These studies can include, for example, architecture, geoinformatics, environmental studies, social studies, economics and geography.

 Claudio Roncoli

Claudio Roncoli

professori, maisteriohjelman johtaja

Kontakt information

Päivi Kauppinen

planerare (programmets studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocess

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat