Utbildningsutbud

Mode, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet mode ger studeranden insikter i design av kläder, beklädnadsmaterial och kollektioner. De treåriga studierna leder till konstkandidatexamen.
The Fashion/Textile Futures research group

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål

Kunskaper

Huvudämnet mode ger studeranden insikter i design av kläder, beklädnadsmaterial och kollektioner. De treåriga studierna leder till konstkandidatexamen. I huvudämnet mode uppmuntras professionella visioner på hög konstnärlig nivå och kreativ problemlösning. I slutskedet av studierna har studeranden skapat en grund för sin egen, personliga vision, fått insikter i yrkespraxis inom mode och de modebetingade utgångspunkterna för designen, känner till metoderna, processerna och materialen inom branschen samt grunderna i beklädnadsdesign och/eller textildesign med utgångspunkt i modet.

Färdigheter

Utexaminerade konstkandidater med huvudämnet mode har kompetens för konstnärligt högtstående och kreativt visionärt arbete. Studeranden skapar sig en grund för sin egen konstnärliga och professionella utveckling och behärskar grunderna i kläd-, kollektions- och materialdesign, olika metoder för klädmönsterkonstruktion samt metoder och processer för tillverkningen och slutbearbetningen av kläder och textiler. Studeranden lär sig de metoder för informationsanskaffning och problemlösning som krävs i branschen och kan tillämpa dem på ett kreativt och fördomsfritt sätt i sin designprocess. Hen lär sig att motivera sina val samt kommunicera visuellt och verbalt samt arbeta som medlem i en grupp. Studierna ger en förståelse för den betydelse en hållbar utveckling inom beklädnads- och textilindustrin har och hen kan grunderna i funktionell beklädnadsdesign. Hen har kunskaperna och färdigheterna som behövs för att fortsätta studierna på magisternivå som leder till en högre högskoleexamen.

Akademiska färdigheter

Huvudämnet mode uppmuntrar studeranden att kombinera konstnärligt och teoretiskt tänkande.  Studeranden lär sig förstå mode som ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen. Hen kan dokumentera sina arbetsprocesser och resultaten av processen. Hen kan använda informationskällor, uttrycka sina tankar skriftligt samt tillämpa kunskap på ett kreativt och fördomsfritt sätt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Huvudämnet i mode är på finska (svenska).

Karriärmöjligheter

Konstkandidater med huvudämnet mode har de grundläggande färdigheterna för arbete inom beklädnads-, textil- och modedesign samt konceptuell design. Hen har färdigheter för fortsatta studier i magisterprogrammet på institutionen för design.

Utbildningens innehåll

Studierna i mode består av kurser som är gemensamma för alla huvudämnesstuderande på kandidatnivå vid institutionen för design, obligatoriska och valbara studier inom huvudämnet mode, gemensamma studier inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur (konststudier, studier i språk och kommunikation), biämnesstudier samt fritt valbara studier. Under den första våren ska studeranden planera sina valbara studier inom huvudämnet mode och utarbeta sin individuella studieplan (ISP) tillsammans med de handledande lärarna. Studeranden ska få kunskaperna boda kläd- och textildesign. Samarbetsprojekt är en väsentlig del av studierna.

Utbildningens fokus ligger på design och tillverkning av olika kollektioner, kläder, material och tygmönster samt även på funktionell och konceptuell design samt kreativ företagaranda. Studeranden får insikter i aktuella kulturella fenomen, modets mekanismer och verksamheten på den internationella modearenan. All undervisning ges med tanke på en hållbar utveckling och en design som har människan som utgångspunkt. Under det tredje studieåret ska studeranden göra ett lärdomsprov inom det område som hen har fördjupat sig i.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Huvudämnesstuderande uppmuntras att söka sig till internationella utbytesstudier och arbetspraktik utomlands samt delta i internationella utställningar och uppvisningar som arrangeras av institutionen för design. Utbildningen ger färdigheter att fortsätta studierna även inom andra internationella magisterprogram.

Lue lisää muodin koulutusohjelmasta

three models wearing candle headpieces and capes

Fashion Design graduates among finalists in the Designers' Nest competition

Graduates from Fashion Design are once again paving the way for Finnish fashion design with their innovative and unique collections.

News
vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Young Designer of the Year 2020 Ervin Latimer wants to highlight minorities

Latimer’s winning work draws on drag culture. Outfits play with the sexes and are adaptable.

News
nuori nainen istuu ostoskärryissä maitopullo kädessään, yllään Anna Isoniemen suunnittelema värikäs mekko

Unga modedesigner samarbetar med kända varumärken

Adidas, Fiskars och Terinit förnyar sina varumärken med hjälp av klädkollektioner designade av Anna Isoniemi, Maria Korkeila och Rolf Ekroth.

Nyheter

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat