Koulutustarjonta

Muoti, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy erilaisten vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun kolmivuotisen, taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan opiskelunsa aikana.
The Fashion/Textile Futures research group

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2021

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy erilaisten vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun kolmivuotisen, taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan opiskelunsa aikana. Pääaineen opintojaksoissa kannustetaan korkeatasoiseen taiteelliseen ja ammatilliseen näkemykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Opintojen lopussa opiskelija on luonut pohjan omalle persoonalliselle näkemykselleen, sisäistänyt muodin ammatilliset käytänteet ja suunnittelun muodilliset lähtökohdat, tuntee alan menetelmät, prosessit ja materiaalit sekä vaatetussuunnittelun ja/tai muodillisista lähtökohdista tapahtuvan tekstiilisuunnittelun perusteet.

Taitotavoitteet

Muodin pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti pystyy taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen työskentelyyn. Opiskelija luo pohjan omalle taiteelliselle ja ammatilliselle kehittymiselleen sekä hallitsee vaatetus-, mallisto- ja materiaalisuunnittelun perusteet, erilaisten vaatteiden kaavoitusmenetelmät sekä vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmät. Opiskelija oppii alan edellyttämät tiedonhankinta- sekä ongelmanratkaisumenetelmät ja pystyy soveltamaan niitä luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla suunnitteluprosessissaan. Hän oppii perustelemaan valintansa, kommunikoimaan sekä visuaalisesti että sanallisesti ja pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa ja tuntee funktionaalisen vaatetussuunnittelun perusteet. Hänellä on tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin maisteriopintoihin.

Akateemiset taidot

Muodin pääaine kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muodin sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Hän osaa dokumentoida työskentelyprosessinsa ja sen tulokset. Hän osaa käyttää tietolähteitä, ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti sekä soveltaa tietoa luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Lisätietoja opetuskielistä

Muodin pääaineen kieli kandidaattiohjelmassa on suomi (ruotsi).

Uramahdollisuudet

Muodin pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on perusvalmiudet toimia vaatetus-, tekstiili- ja konseptisuunnittelun erilaisissa tehtävissä. Hänellä on valmiudet jatkaa Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa.

Koulutuksen sisältö

Muodin opinnot rakentuvat kaikkien Muotoilun laitoksen kandidaattitason pääaineiden yhteisistä opinnoista, muodin pääaineen pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista, Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista (taide-, kieli- ja viestintäopinnoista), sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija suunnittelee muodin pääaineen valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Opiskelija oppii perusteet sekä vaatetus- että tekstiilisuunnittelusta. Yhteistyöprojektit ovat olennainen osa opiskelua.

Opinnoissa keskitytään erilaisten mallistojen, vaatteiden ja materiaalien sekä kuosien suunnitteluun ja toteutukseen, funktionaaliseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun sekä luovaan yrittäjähenkisyyteen. Opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin kulttuurillisiin ilmiöihin, muodin käytäntöihin ja alan kansainväliseen toimintakenttään. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana on huomioitu opetuksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelija tekee opinnäytteen alueelta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Pääaineen opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun ja osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin sekä Muotoilun laitoksella järjestettävään kansainväliseen näyttelyyn tai näytökseen. Opiskelu antaa valmiudet jatkaa opintoja myös muissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa.

Lue lisää muodin koulutusohjelmasta

three models wearing candle headpieces and capes

Muoti- ja vaatetussuunnittelun opiskelijoita ja alumneja Designer's Nest kilpailun finaalissa

Aallon opiskelijoiden ja alumnien innovatiiviset ja uniikiit mallistot tuovat suomalaisen muotisuunnittelun jälleen esille.

Uutiset
vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Vuoden nuori suunnittelija 2020 Ervin Latimer haluaa nostaa esiin vähemmistöjä

Voittotyön asukokonaisuudet leikittelevät sukupuolella ja ovat muunneltavia.

Uutiset
nuori nainen istuu ostoskärryissä maitopullo kädessään, yllään Anna Isoniemen suunnittelema värikäs mekko

Nuoret muotisuunnittelijat siivittävät nimekkäitä brändejä

Adidas, Fiskars ja Terinit uudistavat brändiään Anna Isoniemen, Maria Korkeilan ja Rolf Ekrothin suunnittelemilla vaatemallistoilla.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu