Utbildningsutbud

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Från vårt engelskspråkiga magisterprogram i vatten- och miljöteknik utexamineras du som diplomingenjör inom branschen. Vi utbildar framtida experter och förändringsskapare genom att kombinera gedigen teknisk kompetens med förståelse för den samhälleliga ramen. Programmet fokuserar på vatten och vattnets anknytning till miljön ur ett bredare perspektiv. Magisterprogrammets primära mål är att trygga ett hållbart och fungerande samhälle.
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik kombinerar en gedigen teknisk grund med en djup förståelse för breda sociala kontexter, med målet att utbilda framtida förändringsskapare.  Programmets fokus är vattenrelaterade frågor och deras relation till miljön.

Programmet kombinerar interaktiva studiemetoder med högklassig undervisning för att ge dig en mångsidig förmåga att möta utmaningarna i framtidens samhälle. Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik erbjuder dig följande: 

 • Mångvetenskapliga kunskaper och färdigheter.Vårt magisterprogram för samman det bästa inom vatten- och miljöteknik och erbjuder en bred överblick av området. Undervisningen kombinerar teori och praktik bland annat via modellering, fallstudier och projektarbete. Vi samarbetar med andra magisterprogram vid Aalto-universitetet och uppmuntrar dig till att åka på utbyte för att utveckla mångfaldigare synpunkter och färdigheter.
 • Möjlighet att skräddarsy din specialisering inom området. Vårt program är studerandecentrerat och låter dig specialisera dig på ditt eget sätt. Området är mångsidigt och det finns flera sätt att uppnå din drömkarriär. Du kan skräddarsy din egen studiestig för att se till att du studerar ämnen du har en passion för. Vår personliga portfolioprocess hjälper dig identifiera dina styrkor och intressen med hjälp av din mentor och dina studiekamrater.
 • Stark problemlösningsförmåga. Våra interaktiva och månsidiga studiemetoder ger dig förutsättningar att lösa vissa av nyckelproblemen för ett hållbart samhälle. Problemen identifieras under studierna, vilket ger dig färdigheter för att lösa riktiga problem i arbetslivet.
 • Ett hållbart perspektiv. Vårt programs främsta mål är att säkra ett hållbart och fungerande samhälle. Vi är passionerade och motiverade, och stolta över att vara experter inom området vatten och miljö. Vi fokuserar på det ingenjörer gör: att tillämpa teori i praktiken för att möta kritiska utmaningar i vårt samhälle. Programmet ger dig färdigheter, kunskaper och en professionell identitet för denna uppgift.
   

För detaljerad information om lärandemålen här (på engelska).

Competences and related intended learning outcomes (ILOs) of the programme

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet är engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet via den här länken.

Studie programm

Programmets huvudämne är vatten- och miljöteknik, med tyngdpunkt på vatten. Huvudämnesstudierna är uppdelade i tre teman som motsvarar de huvudsakliga temana inom forskningsgruppen för vatten- och miljöteknik: Vattenresurser, Vatten och avloppsvatten samt Vatten och utveckling.

Varje tema har sitt eget tematiska och metodologiska fokus, och du kan inkludera kurser från olika teman i dina huvudämnesstudier.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik omfattar 120 studiepoäng (ECTS), vilket inkluderar följande delar:

 • Huvudämnesstudier (60 sp), 15 studiepoäng gemensamma studier och 45 studiepoäng fördjupade studier
 • Valfria studier (30 sp): välj en kombination av kurser som stöder dina studier och motsvarar dina intressen
 • Diplomarbete (30 sp): ett självständigt, tillämpat forskningsarbete.

Programmet är strukturerat så att du kan genomföra de gemensamma studierna och de fördjupade studierna under det första studieåret. Det frigör det andra studieåret för valfria studier och ditt diplomarbete. Det gör det också enklare för dig att åka på utbyte under ditt andra studieår. Alternativt kan du vidareutveckla din expertis genom att välja fler av våra fördjupade kurser som valfria studier.

För mer information om programmets kurser, läs programmets sidor (på engelska).

Läs mer om vatten- och miljöforskning vid Aalto-universitetet.

Karriärmöjligheter

Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter för de utexaminerade. Flera av våra studerande arbetar med företag och experter inom området redan under sina studier, eftersom vi har goda kontakter till såväl den offentliga som den privata sektorn genom vår forskning och undervisning.

De utexaminerade arbetar bland annat som planerare, tekniska experter och chefer, och har goda möjligheter att avancera i sin karriär. Som expert i vatten- och miljöteknik har du goda möjligheter att förändra samhället, främja hållbarhet och säkra väsentliga samhällsfunktioner under din karriär. Du kan arbeta för en mångfald av arbetsgivare, från den privata och offentliga sektorn till civilsamhället och det akademiska området. För mer information om områdets karriärmöjligheter och exempel på tjänster, läs sammandraget av vår alumnenkät.

Internationalisering

Vi uppmuntrar dig att åka på utbyte under dina studier för att få nya perspektiv och färdigheter. Vi har planerat programmet så att detta även lyckas inom ramarna för de planerade två åren.

Många av våra egna kurser har ett internationellt fokus och i en av dem (SGT Studiokurs) är det till och med möjligt att genomföra internationella studieprojekt runt om i världen: våra studerande har genomfört SGT-projekt i bland annat Mexiko, Uganda, Kenya, Tanzania och Nepal. Mer information: https://sgt.aalto.fi

Vår forskningsgrupp inom vatten- och miljöteknik är internationell med personal från hela världen. Vi samarbetar med många internationella universitet och forskningsinstitut och många av våra forskningsämnen är globala med fokus på exempelvis kopplingen mellan vatten och utveckling (se https://wdrg.aalto.fi). Vi samarbetar också med Aalto Global Impact: https://aaltoglobalimpact.org

Webinar | Water and Environmental Engineering

Want to hear more about the Master's Programme in Water and Environmental Engineering? In this webinar the programme representatives will introduce the programme and answer your questions regarding the studies in the programme.

Watch the webinar recording!
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

(bara på engelska)

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation in 2022:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: Applicant's expertise is clearly connected to the study option.
Evaluated documents: Motivation letter
Criticality: Not critical

Other areas of competence
What is evaluated: Work experience and other acquired expertise as well as other relevant achievements such as publications and non-formal education
What we look for in an applicant: Applicant's expertise is well suitable for the study option
Evaluated documents: Curriculum vitae, other possible relevant documents
Criticality: Not critical

The water and environmental engineering field is diverse, and we therefore welcome students with diverse backgrounds to our programme. Being an engineering master’s programme, we expect our students to be skilled in mathematics and physics. However, an engineering background is not a precondition to apply.

Study option -specific documents requirements

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Kontaktuppgifter

För frågor om ansökningsprocessen: [email protected]

För frågor om programmets innehåll och studierna: [email protected]

Marko Keskinen

Marko Keskinen

Associate Professor
T213 Built Environment

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat