Utbildningsutbud

Master’s Programme in Strategic Management in a Changing World

Strategic Management in a Changing World är ett unikt magisterprogram. Studerandena lär sig lägga upp fungerande strategier i en ständigt föränderlig omvärld. De utexaminerade är analytiska beslutsfattare som identifierar möjligheter och risker och kan agera enligt dem. Programmet ger studerandena värdefulla färdigheter och kunskap om strategi, hållbar affärsverksamhet, ledarskap och entreprenörskap.
A student and an assistant professor on Aalto University campus in Otaniemi

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Studiemål

Magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World kombinerar på ett unikt sätt affärsverksamhet, hållbar utveckling, ledarskap och entreprenörskap. Studerandena lär sig lägga upp och uppdatera en effektiv strategi i en komplex och föränderlig affärsmiljö. Programmet ger studerandena värdefull know-how om strategiskt, databaserat beslutsfattande.

På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland, trea i Norden och på 37 plats i Europa. Den högklassiga forskningen och undervisningen ger utexaminerade från programmet Strategic Management in a Changing World:

En holistisk förståelse för företagets strategi. De utexaminerade har de färdigheter som krävs för ett effektivt strategiskt ledarskap, de har förståelse för globala trender och kan bedöma möjligheter och risker.

En djupgående kunskap om hållbar företagsverksamhet nu och i framtiden. Som experter på strategiskt beslutsfattande kan de utexaminerade också mångsidigt beakta hållbarhet i affärsverksamheten.

Färdigheter som krävs för framgångsrikt beslutsfattande. De utexaminerade är innovativa problemlösare, tänker analytiskt, är goda kommunikatörer och är vana vid grupparbete.

Utmärkta färdigheter i ledarskap. De utexaminerade är hemmastadda i komplexa organisationer och kan leda team effektivt och inklusivt.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World är engelska. Studerande från alla språk- och kulturmiljöer är välkomna att studera på programmet.

 

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

 • Huvudämnesstudier (90 sp), innefattande examensarbetet
 • Valbara, fördjupade eller biämnesstudier (30 sp)
 •  

Studiernas innehåll

Under det första studieåret skaffar sig de studerande en solid grund för sin kompetens i strategiskt ledarskap och beslutsfattande. Det andra året fokuserar på examenarbetet, fritt valbara studier, businessprojekt och praktikarbeten. Din egen kompetens kan du utveckla genom valbara studier, omfattande bland annat:

 • Fördjupade strategistudier
 • Hållbar utveckling
 • Entreprenörskap
 • Internationell affärsverksamhet

Ett plock bland det breda utbudet av kurser:

 • International Strategy
 • Leading yourself, Teams, and Organizations
 • Entrepreneurship and Mega-trends
 • Strategy-in-action
 • Financial Analysis

In addition to gaining an academic understanding of organisational functions, you will be challenged to develop your tangible skills.

Ryoko Yamada, student

Personlig studieplan (PSP)

PSP är ett praktiskt verktyg som hjälper den studerande att staka ut sin studiestig så att hen väljer kurser som bäst motsvarar hens intressen och programmets krav. PSP fungerar också utmärkt som kontroll på att man bedriver studierna i planerad takt. Optimalt visar PSP var i studierna man befinner sig och anger milstolpar man ska hålla sig till.

 

Kansainvälistymismahdollisuudet

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Tämän ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan arvostettua CEMS Master’s in Management -ohjelmaa oman maisteriohjelmansa ohella (https://www.aalto.fi/cems).

Internationella möjligheter

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Studerande på programmet kan också ansöka om att få studera på det ansedda programmet CEMS Master’s in Management vid sidan av sitt eget magisterprogram (https://www.aalto.fi/cems).

 

Karriärmöjligheter

De utexaminerade från programmet har kompetens att verka på många områden och i olika roller, exempelvis:

 • Industry Analyst
 • Business Analyst
 • Sustainability Analyst
 • Product-line or Regional Manager
 • Business Development Associate
 • Strategic Planner
 • General Management

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World en god grund för doktorand- och forskarstudier.

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Prata med våra studerande!
Group of students

Möjligheter till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

 

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

 

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

 

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies

 
What is evaluated? Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements

To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study. Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance

 
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Suitability

 
What is evaluated?

Motivation letter, video, CV

Admission requirements

The needed documents are 1) a motivation letter, 2) short video presentation, and 3) the applicant’s CV.

There are four questions for both the motivation letter and the video; yet, the applicants are encouraged to not feel constrained by these guiding questions:

 1. Why are you applying to this program?
 2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
 3. How have your previous achievements prepared you for this program?
 4. Why is a master’s degree in a Strategic Management in a Changing World important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section.

Videos will be short (2 minute maximum) and will focus on the applicant’s main motivation (see the guiding questions above). We will encourage applicants to take whatever format they would like, though will highlight that a ‘monologue’ style is a perfectly acceptable baseline. The applicant must include the address (URL) of the video stream or file in their motivation letter. The video stream or file must be playable in a web browser or in the VLC application. It is the applicant's responsibility to ensure that the link works.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents

Motivation letter, video, CV

Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Phase 2

Suitability

 
What is evaluated?  

Interview

Admission requirements

Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and language skills.

Evaluated documents  

Interview

Criticality

Critical (0 = rejection)

 

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies

 
What is evaluated? Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements

To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study. Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance

 
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Standardized tests

 
What is evaluated? Analytical and quantitative skills
Admission requirements

GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 550 in GMAT or equivalent GRE score).

Evaluated documents GMAT/ GRE test results
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Suitability

 
What is evaluated?

Motivation letter, video, CV

Admission requirements

The needed documents are 1) a motivation letter, 2) short video presentation, and 3) the applicant’s CV.

There are four questions for both the motivation letter and the video; yet, the applicants are encouraged to not feel constrained by these guiding questions:

 1. Why are you applying to this program?
 2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
 3. How have your previous achievements prepared you for this program?
 4. Why is a master’s degree in a Strategic Management in a Changing World important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section.

Videos will be short (2 minute maximum) and will focus on the applicant’s main motivation (see the guiding questions above). We will encourage applicants to take whatever format they would like, though will highlight that a ‘monologue’ style is a perfectly acceptable baseline. The applicant must include the address (URL) of the video stream or file in their motivation letter. The video stream or file must be playable in a web browser or in the VLC application. It is the applicant's responsibility to ensure that the link works.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents

Motivation letter, video, CV

Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Phase 2

Suitability

 
What is evaluated?  

Interview

Admission requirements

Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and language skills.

Evaluated documents

Interview

Criticality

Critical (0 = rejection)

Kontakt

Frågor gällande programmet kan ställas till [email protected].

Frågor gällande ansökan och ansökningshandlingar kan ställas till adressen [email protected].

 

Bekanta dig med våra andra magisters program

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat