Master's Programme in Mechanical Engineering

Byggnadstekniken har som mål att skapa hälsosamma och trygga livsmiljöer på den hållbara utvecklingens villkor
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Byggnadstekniken spelar en central roll när det gäller att skapa trygga och hälsosamma byggda miljöer. Det är möjligt att nå målen för en god boendemiljö energieffektivt och hållbart men det kräver teoretisk förståelse, yrkeskunskap och ett vidsynt perspektiv.

Magisterprogrammet i byggnadsteknik behandlar projektering, konstruktion, användning och underhåll av byggnader och broar. I studierna kan du välja mellan de fyra huvudämnesområdena byggnadskonstruktion, byggnadsprestanda, byggnadsekonomi och mineralbaserade material. Du kan specialisera dig till exempel på byggnaders inneluft, underhåll och reparation, brandsäkerhet eller husteknik.

Under studierna i magisterprogrammet utvecklar du arbetslivsfärdigheter, såsom analytiskt och kritiskt tänkande, multidisciplinärt samarbete och teknisk och vetenskaplig kommunikation. Yrkesetik samt socialt och ekologiskt ansvar är en integrerad del av utbildningen.

De utexaminerade studerandes karriärvägar leder till sakkunnig- och ledarbefattningar inom forskning, privatföretag och myndigheter.

Study programme

Aalto University's Master's Programme in Mechanical Engineering builds upon a thorough understanding of core mechanics subjects, which is complemented through advanced studies. Studies provide a solid engineering basis for working in an international, competitive and highly innovative environment.

The programme is flexible and versatile, offering many possibilities for specialisation or multidisciplinary combination as well as support in plotting your personal study path. Our teaching is based on problem-based learning, often solving practical real-world cases in co-operation with industry. The finished degree opens doors to a multitude of career paths in consulting, design, product development, research and management, or to a postgraduate position within Aalto University.

Specialisation

Specialisation in the programme is offered through advanced studies courses, which are organised into topic groups. You may follow pre-defined study paths within those topics or pick a less conventional mix of courses in accordance with your individual profile. To help you plan your studies, we offer a comprehensive system of academic support.

The programme begins with a project course in which you tackle a prototypical mechanical engineering problem. Over the course's duration you will work and learn as a team and construct your individualised professional profile as a mechanical engineer. This profile forms the basis for your study path going forward. The project course is part of the 30 credits of common studies in the programme.

In addition, you choose 30 credits of advanced studies in the field to build your own area of expertise. 30 credits of elective studies are also included, to be chosen from within or beyond mechanical engineering. The master's thesis completes the programme.

  • For more information about the programme's course offering, visit Aalto University's student portal Into.

It's a really exciting time to be in this programme or in this field.

Justin Champion, Foreship Ltd., alumnus

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation:

  • university/higher education institution; recognized for high quality of education and research
  • degree and relevance of studies; suit very well or excellent to the study option
  • academic performance; need to be mainly very good or excellent
  • motivation and commitment to the programme; should be clearly in connection with the study option

Applicants are expected to hold a high-quality bachelor's degree in mechanical engineering or a related discipline.

Contact information

For enquiries regarding the application process: [email protected]

For enquiries regarding the content of the programme and studies: [email protected]

Programme director: Professor Sven Bossuyt

Ansökning till utbildningar som leder till diplomingenjör-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat