Utbildningsutbud

Master's Programme in Mechanical Engineering

I magisterprogrammet för maskinteknik kan du studera arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, tillverkningsteknik och hållfasthetslära. Vi ger de studerande möjlighet att utveckla sitt kunnande i de ämnen som intresserar dem på maskinteknikens område, där det behövs proffs som skapar effektiva och trygga lösningar för samhället.
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Mechanical Engineering

Want to hear more about the Master's Programme in Mechanical Engineering? In this webinar the programme representatives will introduce the programme and answer your questions regarding the studies in the programme.

Watch the webinar recording!
Aalto University Mechatronic Circus

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Utbildningens mål 

Dagens samhälle förlitar sig på maskinteknik för att skapa effektiva, hållbara och säkra lösningar för samhällets behov. Området täcker ett brett spektrum av verksamheter och teknik från energi och transport till medicinsk utrustning och miljövård. För maskiningenjörer finns alltså ett brett utbud av uppgifter, utmaningar och möjligheter, där deras kunnande behövs för att skapa innovativa lösningar. Maskinteknik har beröringspunkter med allt från de minsta komponenter till jättelika maskiner, så det finns alltid efterfrågan på experter inom området. 

Undervisningen i magisterprogrammet är av toppklass och den kombinerar praktiska övningar och teori. När de studerande har fått sin examen, har de kunskaper och färdigheter att möta samhällets framtida utmaningar. Diplomingenjörer i maskinteknik utbildade vid Aalto-universitetet har åtminstone följande egenskaper: 

 • Ett eget specialområde. Magisterprogrammet erbjuder kurser i sju ämnen: arktisk teknik, materialteknik, marin teknik, mekatronik, produktutveckling, produktionsteknik och hållfasthetslära. Som studerande kan du fördjupa dig i ett av dessa eller bilda dig en egen profil genom att kombinera olika ämnesområden. Vårt program är flexibelt och mångsidigt, så den studerande har flera alternativ att specialisera sig, att bygga på sin studiebana och att skaffa kompetens i flera branscher. 

 • Behövliga kunskaper och färdigheter i teknik, matematik, kalkylering och problemanalys. När du har fullgjort magisterprogrammet förstår du mekanikens principer och metoder och de praktiska tillämpningarna av dem. Du kan lösa tekniska problem inom det specialiseringsområde som du har valt, och kan utföra din uppgift med hjälp av kreativitet, systematisk bedömning, kalkyleringsverktyg och kritiskt tänkande.  

 • Goda samarbetsfärdigheter. Som studerande i Aalto-universitetet verkar du i en internationell miljö, där du lär dig motivera dina val och metoder, kommunicera tydligt och arbeta effektivt tillsammans med andra.  

 • Uppfattning om den samhälleliga utvecklingen. Genom att sätta dig in i verkliga fall tillsammans med företag ser du branschens vidare samhälleliga betydelse. Genom att tillämpa maskintekniken lär du dig skapa effektiva, hållbara och trygga lösningar som samhället drar nytta av på många sätt. Detta syns också i utbudet av specialbranscher i vårt program.  

 • Praktisk erfarenhet i branschen. Magisterprogrammet har täta kontakter med industrin, och de studerande får lära sig i samarbete med branschens företag och offentliga instanser.  

Läs mer (på engelska)

Utbildningens innehåll 

Basen för magisterprogrammet i maskinteknik är en täckande förståelse av mekanikens grundsaker. På detta bygger de fördjupande studierna. Studierna ger en stabil grund för arbete i internationell, konkurrenskraftig och innovativ miljö. Undervisningen baserar sig på problemcentrerad inlärning. Ämnena är ofta ur verkligheten, och de behandlas i samarbete med industrin.  

Specialisering 

I magisterprogrammet sker specialiseringen på de fördjupande kurserna, som är ordnade enligt ämnesområde. I de fördjupande studierna kan du följa färdiga studieupplägg eller välja dig en blandning enligt dina egna intressen. För planeringen av dina studier har du det täckande akademiska stödsystemet till hjälp.   

 • Arktisk teknik 
 • Materialteknik 
 • Marin teknik 
 • Mekatronik 
 • Produktutveckling 
 • Produktionsteknik 
 • Hållfasthetslära 

Karriärmöjligheter 

En diplomingenjörsexamen inom maskinteknikområdet öppnar dörrarna till många olika karriärer: konsultering, planering, forskning och ledningsuppgifter, eller du kan studera vidare i Aalto-universitetet eller någon annanstans. En diplomingenjör som har examen från magisterprogrammet i maskinteknik kan arbeta som 

 • systemingenjör, som förstår och planerar system i olika skalor, från atomnivå till världsomfattande skala;   

 • företagaringenjör, som med hjälp av innovativ planering utvecklar produkter, processer och tjänster som konkurrerar på de internationella marknaderna; 

 • forskningsingenjör, som svarar på internationella utmaningar som exempelvis hållbar energi med hjälp av grundforskningens metoder; 

 • eller i ledningsuppgifter i internationella projekt eller företag.  

De ovannämnda är ändå bara exempel – variationen i verkliga karriärer är nästan oändlig. Våra studerande samarbetar intimt med industrin redan under studierna, och ofta börjar karriären redan före man får sin examen.   

Tutustu alumneihin

Portrait of Waqas Ahmad

"Jää on todella haastava materiaali työstettäväksi. Tutkimme jäänmurtumien syitä ja niiden vaikutuksia offshore -rakenteiden suunnittelussa Arktisella merialueella. Tätä varten käytämme tietoteknisiä menetelmiä perinteisen murtumamekaniikan rinnalla."

Tohtoriopiskelija Waqas Ahmad, Aalto-yliopisto

Lue lisää

Portrait of Eetu Kivelä

"Minulle laivat olivat, ja edelleen ovat ylivoimaisesti paras tekninen tuote siinä mielessä, että niissä kaikki tekniikan alat yhdistyvät ja lopputuloksena on hyvin monitahoinen kokonaisuus, kelluva kaupunki."

Projektipäällikkö Eetu Kivelä, Foreship Ltd. 

Lue lisää

Portrait of Mikko Koskinen

"En oikein tuntenut oloani kotoisaksi ensimmäisten vuosien ja peruskurssien aikana, mutta mielenkiintoni heräsi, kun tutustuin tuotekehitykseen: Halusin suunnitella jotain uutta ja käyttää siinä hyväksi ihmismielestä ja käyttäytymisestä tehtyjä havaintoja."

Perustaja Mikko Koskinen, Kyrö Distillery

Lue lisää

Portrait of alumna Aino Mäntyranta

"Alun perin halusin erikoistua mekatroniikkaan, mutta materiaalit veivätkin minut mennessään kandiopintojeni aikana. Päätin kirjoittaa kandityöni materiaalitekniikasta ja sille tielle jäin!"

Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta, Aalto-yliopisto

Lue lisää

Lien Tran at her graduation ceremony

"Suoritin kanditutkintoni muoviteknologiasta, jonka jälkeen halusin laajentaa analyysi- ja suunnittelutaitojani ja syventyä materiaaleihin ja rakenteisiin. Nämä tavoitteet mielessä hain Mechanical Engineering -maisteriohjelmaan Aaltoon, jossa valitsin pääaineekseni lujuusopin."

Konseptisuunnittelija Lien Tran, Deltamarin 

Lue lisää

 

Möjlighet till vidare studier 

Magisterprogrammet i maskinteknik ger en utmärkt grund för vidare studier och arbete som forskardoktor.  

Studier utomlands 

Magisterprogrammet i maskinteknik ger goda möjligheter att åka som utbytesstuderande till något av Aaltos partneruniversitet.   

 

Tyngdpunkter inom forskning

Our Mechanical Engineering M.Sc. programme brings together teaching mainly from five research groups in the Department of Mechanical Engineering: Advanced Manufacturing and Materials, Marine Technology, Mechatronics, Product Development, and Solid Mechanics. Broadly, we all work on the design, production, and operation of sustainable systems, mostly involving one or more of the 4 M’s of Mechanics, Materials, Marine, and Manufacturing. We typically make use of digitalization for innovation, optimzation, and control; for example at Aalto Industrial Internet Campus for Mechatronics or ADDlab for additive manufacturing. Design Factory and Aalto Ice Tank are world-class facilities for research in product development and in ice mechanics or marine technology, respectively. More information can be found on our website at https://mecheng.aalto.fi/.

 

Samarbete med andra aktörer

In teaching as well as in research, we often collaborate with industry and other research institutes for our projects. The majority of master’s theses in our programme are carried out in industry, and annual events to showcase the outcomes of student projects, such as the Mechatronics Circus, the Product Development Gala, and the Marine Technology Gala are well attended by people from industry and academia alike. Within our programme, students collaborate in project courses and case studies, and often choose to develop a multidisciplinary professional profile by taking minors or elective studies in other fields.

 

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2022 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree
Admission requirements: Grades need be to mainly good or excellent
Evaluated documents: Transcript(s) of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Previous studies should prepare for very good or excellent study performance in the study option. This requires a thorough understanding of statics and dynamics, basics of solid mechanics, and materials, complemented for example with some combination of continuum mechanics, fluid dynamics, machine design and production engineering.
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated:Applicant’s fit to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: Motivaton should be clearly in connection with the study option
Evaluated documents: Motivation letter
Criticality: Critical

Other areas of competence
What is evaluated?  Practical experience and other acquired knowledge/achievements: e.g., publications, formal and non-formal education, competitions
What we look for in an applicant: Context situating the motivation in connection with the study option
Evaluated documents:  Curriculum vitae and (if applicable) supporting documents
Criticality: Not critical

Applicants are expected to hold a high-quality bachelor's degree in mechanical engineering or a related discipline.

Obs! Motivationsbrevet  och CV är obligatoriska dokument för detta magistersprogram!

-> Se mera på det engelspråkiga sidorna

Additional documents

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

 • A motivation letter, with reflections on what you hope to learn from the topics you can study in this programme and on the connection between your interests, relevant prior experience, career goals, and intended studies
 • A curriculum vitae and (if applicable) supporting documents clearly showing the timing of post-secondary education and any prior experience relevant to the motivation for applying to this programme. Supporting documents for such prior experience are also required, if applicable.

The lack of these application document will adversely affect the evaluation of your application. Study-option-specific documents must be uploaded for each study option separately. If you use for example the same CV, you have to upload it twice.

Kontaktinformation 

Frågor om ansökningsprocessen: [email protected] 

Frågor om studierna och innehållet i magisterprogrammet:Katri Koistinen

Sven Bossuyt 

Professor (Associate professor) 

[email protected] 

+358504319055 

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat