Utbildningsutbud

Master's Programme in Marketing

I dagens värld behöver organisationerna begåvningar som förstår hur globala trender, såsom digitalisering, globalisering och cirkulär ekonomi påverkar deras kärnverksamhet, strategi och varumärke. Magistersprogrammet i marknadsföring förbereder sina studerande på att anta de här utmaningarna och förser dem med de på en global marknad och för kundstrategier nödvändiga färdigheterna och kunskaperna. Resultatet är studerande som har starka kunskaper i hur man utnyttjar kännedomen om kunderna och marknaden för strategiska beslut i företag som konkurrerar på den globala marknaden.
Two pairs of Business students talking to each other by tables at a window

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Being active is one of the key factors

Alumni Ambassador Arto Hiltunen

Studiemål

Marknaderna har blivit fullständigt globala och med digitaliseringen blir det globala produkt- och serviceflödet allt snabbare, vilket eliminerar hindren för inträde på marknaden. Digital teknik revolutionerar också de metoder med vilka organisationer samarbetar med kunderna och identifierar kundernas behov. Organisationerna är alltså tvungna att utgå från kunderna och se marknadsföring som ett strategiskt tvång. De som utexamineras i marknadsföring har:

 • Kundorienterad syn på företagande. En djupgående förståelse för konsumenternas beteende och konsumtionskultur i allmänhet.
 • Strategiskt angreppssätt & analytiska färdigheter. Kan tänka strategiskt och koppla samman förståelse om kunderna och marknaden med strategiskt beslutsfattande.  Kan tillämpa ett antal olika metoder och informationskällor för analys av vilka framgångar marknadsföringsaktiviteter eventuellt får.
 • Kreativ problemlösning. Utmaningarna inom företagen och samhället ses ur ett mänskligt perspektiv och tankar om olika sätt att gripa sig an dessa presenteras.
 • Förmåga att utnyttja teknik. De utexaminerade har starka analytiska färdigheter och förståelse för hur teknik kan användas för identifiering av kundens behov och förbättra marknadsföringsrelaterade företagsprocesser.
 • En stark uppsättning färdigheter i forskning. Kan använda metodiska verktyg och tillämpa akademisk forskningslitteratur inom området marknadsföring.

Studerande som har utexaminerats från programmet i marknadsföring kan hantera, utveckla och leda strategiska marknadsföringssatsningar i globala organisationer.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU/EEA land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Marketing-programmet ordnas av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Programstudier (84 sp), innehåller Magistersavhandling (30 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (12 sp)

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Utbildningens innehåll

Tyngdpunkten i programmet ligger på processen med att tillämpa teori på riktiga problem genom att kombinera noggrannhet med praktisk relevans samtidigt som färdigheterna i problemlösning, teamarbete och kommunikation utvecklas. För studerande som är intresserade av en forskarkarriär tryggar den hårda akademiska inriktningen på programmet att den som utexamineras ligger bra till för att söka som doktorandstuderande till ledande program runtom i världen.

Programmet fokuserar på tre centrala domäner inom marknadsföring. De här tre områdena utgör kärnan för din examen och de är obligatoriska för alla, men varje område innehåller ett antal specialiseringskurser som du kan välja mellan. Du kommer att studera åtminstone en kurs från varje område.

Internationella möjligheter

Med sin mångkulturella studieomgivning, professorer av världsklass och universella studieresultat förbereder programmet studerande för karriärer inom internationella bolag. Över tjugo procent av de utexaminerade marknadsförarna flyttar utomlands för att arbeta. Studerande har inom ramen för sina studier i marknadsföring möjlighet att tillbringa en utbytestermin vid ett av Aaltos många högrankade samarbetsuniversitet runtom i världen.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ta alltså vara på alla de möjligheter som erbjuds på Aaltos tvärvetenskapliga campus. Marknadsföringsprogrammet löper parallellt med ett antal olika studieinriktningar, allt från bokföring till produktionsekonomi och förvaltning till media och kommunikation.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

Arbetsmarknaden är ute efter begåvningar som förstår hur globala trender såsom digitalisering, globalisering och cirkulär ekonomi påverkar bolagets kärnverksamhet, strategi och varumärke.  Master’s Programme in Marketing förbereder dig därför för många olika slags karriärmöjligheter från en marknadsföringsrelaterad specialistroll till mera allmänna roller av typ ledarskap, sakkunnig och förvaltning.

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Marketing en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta  [email protected]

Om du har frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till  [email protected].

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
marketing major

Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring består av en driftig och dynamisk gemenskap av fakultet, forskare, personal och studenter. Institutionen har hyllats internationellt för sin ambitiösa och rigorösa forskning. Vi ligger vid yttersta framkant när det gäller marknadsföring.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat