Master's Programme in Geoengineering

Särskilt i stora byggprojekt behövs alltid geokonstruktörer, specialister på mark och berggrund
A collection of samples

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Get to know us

Hear students' thoughts on the Master's Programme in Geoengineering and find out more about the field.

Geoengineering student Terhi Seppälä Aalto university

Terhi Seppälä

The master’s programme has been much like the groundwork itself ­– it has given me a strong basis upon which I can build my expertise during my career.

Study at Aalto
Geoengineering student Kristiina Vasilopoulos Aalto University

Kristiina Vasilopoulos

What better way is there to learn something than to have an actual person who works on the same kinds of problems every day giving you advice and comments on your work?

Study at Aalto
vesitekniikka_20_jpg.jpg

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Johdon kiertokäynti Otaniemi kuvaaja Juha Juvonen

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Forskning, utbildning och nya lösningar inom maskinteknik, byggnadsteknik och byggd miljö.

Byggmaterial, husgeråd, energi och grundvatten – många av vardagens nyttigheter härstammar från marken. Eftersom geokonstruktion är en vetenskap inriktad på marken är den alltid närvarande i vardagen, ofta utan att synas. På grund av geokonstruktionens vida tillämpningsfält har geokonstruktörer en viktig roll till exempel när det gäller att lösa de enorma problem som är förbundna med urbaniseringen, klimatförändringen, kretsloppsekonomin och den ökande exploateringen av naturresurserna.

Geokonstruktion utnyttjar många olika vetenskaper, från geo- och materialvetenskaper till mekanik[bb1] . De vanligaste objekten för geokonstruktion är byggnaders grunder, vägar, gruvor och underjordiska byggnadsverk, såsom tunnlar. Att bygga grunder och förstärka marken kräver kunskap om jordarterna, för gruvor och tunnlar behövs experter på berggrund och anläggning av nya trafikleder fordrar kunskap om vägars konstruktionslager. Gemensamt för alla är behovet att hitta säkra, ekonomiska och miljövänliga lösningar.

Under studierna i geokonstruktion får du en klar uppfattning om geotekniska konstruktioners hela livscykel från undersökningar och projektering till anläggning, underhåll och återvinning. I geokonstruktörens verktygslåda hittar du såväl numerisk modellering som laboratorie- och fältförsök.

I magisterprogrammet i geokonstruktion kan du specialisera dig på grund-, väg- eller bergbyggnad.

Specialisation

The Master's Programme in Geoengineering offers three paths for specialisation within the field.

100GT

Geotechnical Engineering

Sound geotechnical knowledge is the foundation of all construction. In geotechnical engineering, the main topics of interest are the mechanical, hydraulic and thermal properties of soil and their impact on foundations, soil-structure interaction and soil improvement.

Metro_road

Highway Engineering

Roads and trafficked areas are a crucial part of societal infrastructure and as such have a profound impact on everyday life and the entire function of the society. The focus areas in highway engineering are the structural design of roads and material science of bituminous materials. The education allows you to understand how to choose and design the material and structure for the type of traffic it should serve, e.g. airport, highway, parking, city road. You will learn the methods to maintain the structures and rehabilitate them to prolong their life.

Torotractor

Rock Engineering

The core fields of rock engineering are rock mechanics, excavation techniques, construction and applied geosciences. Rock engineering is about utilising bedrock as an underground space and as a mineral resource. The education gives you the tools required for designing optimal structures in the rock and expertise to carry out these plans in a safe, economic and environmentally friendly way.

Study programme

The programme consists of 60 credits of major studies (30 credits of common core studies and 30 credits of advanced studies of your choosing), 30 credits of elective studies and a master’s thesis (30 credits). You can focus your studies to dive deeper into the fields of geotechnical, rock or highway engineering by selecting appropriate courses in advanced and elective studies.

For more information on the courses, please visit the programme's section on Into, Aalto University's student portal.

Career opportunities

Geoengineers have many opportunities to work in varying expert assignments. Graduates are mainly employed by industry, but also by governmental entities and research institutions. They hold key positions ranging from engineering, design and consultancy to management, teaching and research.

Typical job titles at the start of a career are; project engineer, designer or site supervisor. An academic position is also a possibility after completing a doctoral degree.

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation:

  • university/higher education institution; recognized for high quality of education and research
  • degree and relevance of studies; suit very well or excellent to the study option
  • academic performance; need to be mainly very good or excellent
  • motivation and commitment to the programme; should be clearly in connection with the study option

For applicants to the Master's Programme in Geoengineering, basic knowledge in the following fields is highly recommended: geology or geotechnics, mechanical and structural engineering, material sciences and statistics, mining or construction.

Contact information

For enquiries regarding the application process: [email protected]

For enquiries regarding the content of the programme and studies: [email protected]

Programme director: Professor Wojciech Sołowski

Ansökning till utbildningar som leder till diplomingenjör-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat