Utbildningsutbud

Master's Programme in Geoengineering

Särskilt i stora byggprojekt behövs alltid geokonstruktörer, specialister på mark och berggrund.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Byggmaterial, husgeråd, energi och grundvatten – många av vardagens nyttigheter härstammar från marken. Eftersom geokonstruktion är en vetenskap inriktad på marken är den alltid närvarande i vardagen, ofta utan att synas. På grund av geokonstruktionens vida tillämpningsfält har geokonstruktörer en viktig roll till exempel när det gäller att lösa de enorma problem som är förbundna med urbaniseringen, klimatförändringen, kretsloppsekonomin och den ökande exploateringen av naturresurserna.

Geokonstruktion utnyttjar många olika vetenskaper, från geo- och materialvetenskaper till mekanik . De vanligaste objekten för geokonstruktion är byggnaders grunder, vägar, gruvor och underjordiska byggnadsverk, såsom tunnlar. Att bygga grunder och förstärka marken kräver kunskap om jordarterna, för gruvor och tunnlar behövs experter på berggrund och anläggning av nya trafikleder fordrar kunskap om vägars konstruktionslager. Gemensamt för alla är behovet att hitta säkra, ekonomiska och miljövänliga lösningar.

Under studierna i geokonstruktion får du en klar uppfattning om geotekniska konstruktioners hela livscykel från undersökningar och projektering till anläggning, underhåll och återvinning. I geokonstruktörens verktygslåda hittar du såväl numerisk modellering som laboratorie- och fältförsök.

I magisterprogrammet i geokonstruktion kan du specialisera dig på grund-, väg- eller bergbyggnad.

Läs mer (på engelska)

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat