Utbildningsutbud

Master's Programme in Economics

Master's Programme in Economics förbereder de studerande på att strukturera och förstå världen via fördjupning i ekonomisk sakkunskap och starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling. Det är avsett för studerande som är fascinerade av komplicerade utmaningar så som klimatförändring, ojämlikhet och innovation, och som vill inrikta sig på utmaningarna på ett analytiskt sätt. De studerande har den unika möjligheten att utgöra en del av Helsinki Graduate School of Economics, som bildats av Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet, och syftar till att utbilda framtidens generation av ekonomer i världsklass.
School of Business Economics

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Studying economics gave me the ability to scrutinize complex problems and to not accept things at face value.

Juuso Nisula, Business Analyst, Magenta Advisory by BearingPoint

Studiemål

Specialister med starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling står högt i kurs. Programmet i ekonomi är för dig som vill ta itu med utmaningar i verkligheten på ett systematiskt och empiriskt sätt. Hur påverkar internationell handel och migration global ojämlikhet? Hur kan vi bygga upp institutioner som sörjer för återhämtningsförmåga mot chocker så som finanskriser? Hur ska vi planera marknaden för att stimulera innovation? Programmet gör dig redo att förstå sammanhanget mellan sådana mikro- och makroekonomiska frågor och att skilja mellan orsakssamband och korrelation. De som utexamineras i ekonomi har:

 • Fördjupade kunskaper om ekonomisk teori. Förstå modern mikroekonomi och makroekonomi, och utvalda områden inom ekonomi på djupare nivå. Tolka verkliga fenomen i ljuset av teorierna.
 • En analytisk verktygslåda för inriktning på komplicerade frågor. Utrusta dig med ekonometriska och matematiska analytiska verktyg för att ta itu med ekonomiska utmaningar och problem. 
 • Starka färdigheter i argumentation fast förankrade i ekonomisk teori. Formulera rekommendationer för beslutsfattande både inom offentliga och privata sektorn, och analysera effekterna av olika linjer.
 • Kvantitativa färdigheter för effektiv användning av data. Använd och tolka ekonomiska data kritiskt och tillämpa statistiska metoder för att undersöka förhållanden och testa ekonomiska hypoteser.
 • Tillit i kommunikation. Kommunicera flytande både med experter och med icke-experter om ekonomiska fenomen.

Efter att ha utexaminerats från programmet i ekonomi kan de utexaminerade tillämpa bred ekonomisk sakkunskap och starka analytiska färdigheter i en rik mångfald av organisatoriska omgivningar.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Master’s Programme in Economics ordnas av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Studier som ingår i programmet (84 sp) inklusive pro gradu (30 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (12 sp)

Programmet är integrerat i Helsinki Graduate School of Economics. Det innebär att du också kan ta kurser i ekonomi vid följande institutioner: Ekonomienheterna vid 

Helsingfors Universitet, Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan och Wider Institute, el. United Nations University World Institute for Development Economics Research.

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Utbildningens innehåll

Programmet i ekonomi bygger på noggranna teoretiska modeller och omsorgsfull analys av data. Du kommer att studera formell modellering, empiriska metoder och institutioner vid det ledande centrumet för ekonomisk forskning i Finland.

Våra kurser täcker alla betydande områden inom ekonomi. Utöver de centrala obligatoriska kurserna får du välja valbara kurser i en bred sektor av specialkurser. Exempel på kursurvalet omfattar:

 • History of Economic Growth and Crises (6 sp)
 • Development Economics (6 sp)
 • Investment Decisions in Emerging Markets (6 sp)
 • Labor Economics (6 sp)
 • Microeconomics: Pricing (6 sp)

Se alla kurser

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Internationella möjligheter

Professorerna i ekonomi vid Aalto-universitetet är internationellt erkända forskare som har arbetat vid några av de bästa universiteten i världen. Studerandena i ekonomi kommer att skaffa sig en internationellt erkänd utbildning och kunskaper som bildar en stabil grund för internationell karriär eller fortsatt akademiskt arbete vid ledande internationella universitet. Som en del av studierna har de studerande chansen att tillbringa en termin utomlands vid ett av Aaltos partneruniversitet världen runt.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Som program omfattar magister i ekonomi ett stort urval av delområden och är inte begränsat till enbart en specifik ekonomisk funktion. Därför erbjuder programmet en utmärkt grund för vidare studier i ekonomi, andra kvantitativt orienterade områden eller något annat från det breda urvalet kurser och program i Aalto-universitetets tvärvetenskapliga campus. 

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet tänder gnistor till nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

De som utexamineras i ekonomi  är utbildade för att åta sig befattningar som kräver bred ekonomisk sakkunskap och starka analytiska kunskaper antingen det gäller att skapa en akademisk karriär, i privata eller offentliga sektorn eller i ett nationellt eller internationellt sammanhang. Titlar för första anställningar sträcker sig från analytiker, konsulter, rådgivare till beslutsfattare och forskare.

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär, utgör Master’s programme in Economics en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta Elina Yrjänäinen, [email protected]

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

 

Get to know us

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi ger en mångfacetterad insyn i ekonomins mekanismer och den miljö som företag drivs i.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat