Utbildningsutbud

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.
Huvudämnet Industrial Energy Processes ger en god helhetsbild av den energiintensiva processindustrin samt relaterade energikonverteringsprocesser.
kuva ENGistä

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet är engelska.

Utbildningens mål

I utvecklandet av energisystem siktar man för närvarande på hållbarhet, intelligens och flexibilitet. I förändringen behövs nytt tänk beträffande energikällor, produktion, marknader, energiöverföring och energianvändning. Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt sätt att påbörja utformandet av framtidens energisystem.

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för energiutmaningarna som vårt samhälle möter. 

Huvudämnet Industrial Energy Processes behandlar grundläggande kemiteknik och enhetsdrift som ingår i kemiska processer som integreras i energilagring, energiomvandling, processautomatisering, återvinningsteknik och hållbarhet. Huvudämnena omfattar termodynamik, massa- och energibalanser i reaktionssystem, kemisk balans, kemisk kinetik, katalys, interfas- och intrafasöverföring av värme och massa. Modellering och simulering spelar också en viktig roll i energiprocessens analys och design.

Andra huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes
 • Energy Systems and Markets

Studiernas innehåll

Energikonsumtionen inom industrin har stor inverkan på energisystemens hållbarhet och på samhället. Förståelse för, hantering och design av effektiva energiintensiva industriella processer är en nyckelfråga. Det här magisterprogrammet ger förståelse för energi- och processindustrin, dess huvudsakliga utmaningar och möjligheterna till utveckling. Magisterprogrammet behandlar teknisk kunskap som ingår i energiintensiva industriella processer, värme- och kraftprocesser, biomassaomvandling och energieffektivitet inom industrin. Magisterprogrammets studerande får en gedigen utbildning i energiteknik och djupa kunskaper i avancerade områden inom disciplinen.

Magisterprogrammet ger en solid teoretisk bas och praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar inom industrin. För att kunna förbereda studerande att förstå komplexa och tvärvetenskapliga problem är magisterprogrammet flexibelt utformat. Kurserna omfattar teoretiska överväganden, experimentellt arbete, industriella tillämpningar och förstahandsupplevelser. Magisterprogrammet förbereder studerande för nuvarande och framtida utmaningar som energibolag, produktionsindustrin, konsultföretag och samhället möter. De studerande har god beredskap att fortsätta med doktorandstudier.

Lärandemål

Efter avlagd magisterexamen uppnår den studerande följande lärandemål:

 • En helhetssyn som möjliggör analysering av komplexa beroenden i omfattande energisystem
 • Optimera och utveckla energisystem med beaktande av olika energiformer
 • Förstå olika parters roll på energimarknaden
 • Utveckla applikationer för energieffektivitet och hållbarhet
 • Ha förmågan att analysera och utvärdera befintliga och framtida utmaningar inom energisystem

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen är 120 studiepoäng och där ingår huvudämnesstudier (66 sp), valfria studier (24 sp) och ett diplomarbete (30 sp). I huvudämnesstudierna ingår gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions, gemensamma studier för huvudämnet och fördjupande studier.

Läs mer i programmets sidorna: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Karriärmöjligheter

Det här magisterprogrammet ger studerande kompetens inom många tvärvetenskapliga områden inom teknik och vetenskap, såsom energi, bioenergi, kemiteknik, hållbarhet och affärsverksamhet.

Utexaminerade i det här magisterprogrammet har möjlighet att arbeta i energibolag, energiintensiva industrier, kemiska industrier, teknik- och konsultföretag samt inom den offentliga sektorn, universitet och forskningsinstitut. Examinanderna kommer att kunna tillämpa ett nytt, adaptivt, affärsinriktat och socialt intelligent tankesätt och förbättra det tvärvetenskapliga samarbetet med en vältränad projektledningsförmåga för entreprenörsinitiativ avseende energilösningar.

Internationalisering

Programmets studiemiljö är internationell och studierna avläggs i mångkulturella grupper. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

 

Möjligheter till fortsätta studier

Aalto-universitetets magisterprogram Advanced Energy Solutions ger en god grund för fortsatta studier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram: https://www.aalto.fi/sv/forskning-och-konst/doktorandprogram

 

(bara på engelska)

Admission requirements 2022

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the evaluation criteria below.

Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Kontaktuppgifter

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

För frågor om program- och studieinnehåll vid Högskolan för kemiteknik vänligen kontakta [email protected]

 Mika Järvinen

Mika Järvinen

Programme director, professor
 Pekka Oinas

Pekka Oinas

Professor

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat