Services

E-mötestjänster – Teams och Zoom

Verktyg för videokonferenser, e-möten, chatt och mobilt samarbete. Panopto är en mjukvara och en medietjänst som är utformad för att kapa, redigera, strömma och dela videopresentationer samt inspelade föreläsningar, men du kan inte använda Panopto för e-möten.

Microsoft Teams är en Aalto Office 365-applikation vilken möjliggör effektivt grupparbete. Teams är tillgänglig för alla anställda och studenter vid Aalto University. Det lämpar sig för t.ex. projekt, studentgrupper samt stödgrupper.

Guide för Microsoft Teams e-möten

Zoom är en e-mötestjänst som kombinerar videokonferenser, e-möten, chatt samt mobilt samarbete. Zoom är tillgängligt för anställda och studenter vid Aalto University.

Panopto är en mjukvara och medietjänst som är utformad för att kapa, redigera, strömma och dela videopresentationer samt inspelade föreläsningar. Du kan inte använda Panopto för e-möten.

This service is provided by:

IIT-tjänster

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: