Services

Anvisningar för nödsituationer

Instruktioner för situationer som brand, rån och stöld, samt instruktioner om hur du kan skydda dig inom eller utanför. Ring AaltoAPUA-servicenumret 050 46 46 462 i alla situationer där du behöver hjälp.

Bekanta dig med anvisningarna på förhand så att du vet hur du ska agera och kan vara till hjälp i olika situationer. Om du är osäker på om det är fråga om en nödsituation är det alltid bättre att ringa till nödnumret än att inte ringa. Säkerhet är allas vår gemensamma sak!

Ring alltid nödnumret 112 när du blir varse en brådskande nödsituation.

Larmmeddelande

RING 112

BERÄTTA vad som har hänt, exakt adress och stad. Du hittar din exakta position (rummets nummer) från skyltarna med information för nödsituationer som finns i byggnadernas utrymmen (Hätätilanteessa / In case of Emergency).
SVARA på frågor som du blir ställd.
AGERA enligt anvisningarna du får.
AVSLUTA samtalet först när du har fått lov.
VÄGLED räddningspersonalen till platsen.
RING på nytt till nödnumret, om situationen förändras väsentligt.

AaltoAPUA 050 46 46 462

Man kan ringa till AaltoAPUA-servicenumret 050 46 46 462 i alla situationer där man behöver hjälp. Numret nås även från utlandet, då är det +358 50 46 46 462.

AaltoAPUA-telefontjänsten fungerar enligt principen 24/7 året runt, på finska och engelska.

Genom servicetelefonen dirigeras begäran om hjälp till rätt aktör: vederbörande serviceenhet vid universitetet, fastighetsskötselbolaget, vakter osv.

När du ringer till servicenumret:

  • berätta vad du heter
  • berätta varifrån du ringer
  • berätta vilken enhet du hör till eller vem din förman är
  • beskriv tydligt varför du ringer
  • bryt inte samtalet innan du får lov.

Tjänsten ersätter inte det allmänna nödnumret 112. Vid akuta situationer (eldsvåda, sjukdomsattack osv.) är det snabbaste sättet att få hjälp fortfarande att kontakta det allmänna nödnumret direkt.

 

Avvikelseanmälan, personal

 

Gör en avvikelseanmälan på finska eller engelska här, när du har upplevt en nära ögat-situation, olycka eller en situation som du har upplevt som hotfull eller farlig!

Hätätilanne

Kiinteistöjen tiloissa olevista "hätätilanteessa" -kylteistä löydät sen huoneen tai tilan numeron, jossa olet, sekä AaltoAPUA-puhelinnumeron.

 

 

 

 

VID EN NÖDSITUATION RING 112
när ett människoliv, hälsa, egendom eller miljön är i fara

Rädda först dig själv så att du kan hjälpa andra. Bedöm situationen, förhindra ytterligare olyckor, kontakta nödcentralen.

Ring till AaltoAPUA-servicenumret 050 46 46 462 vid andra avvikelser. Numret är ämnat för alla som arbetar vid Aalto-universitetet. Om du är osäker på situationens allvar, ring 112.

Utrymningsvägar är markerade med grönt

Du hittar bland annat numret på rummet du befinner dig i från skyltarna med information för nödsituationer som finns i fastigheternas lokaler.

Anvisningar för störningssituationer

Här hittar du anvisningar för elavbrott, vattenavbrott och avvikande trafikarrangemang.

På grund av vägarbeten och andra renoveringar i Otnäs som inte är kopplade till Aaltos verksamhet kan det förekomma elavbrott eller andra störningssituationer som det inte meddelas om på förhand.  Vid störningar meddelar vi om elavbrott eller andra möjliga störningssituationer så fort som möjligt.

I fall av elavbrott eller andra störningssituationer är det viktigt att hålla sig lugn.

 

Harald Herlin -oppimiskeskus

Building maintenance service requests

When you encounter something abnormal in inside areas, outside areas or want to fill an indoor air service request, please report it to that service request portal.

Services
Aalto logo on the snow

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.

Nyheter
This service is provided by:

Aalto University Security and Lobby Services

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat