Intyg över kunskap i de inhemska språken

Av dem som söker till svensk- eller finskspråkiga kandidatutbildningar inom Aalto-universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i svenska ELLER finska.

Sökande till det tekniska eller konstnärliga området i högskolornas gemansamma ansökan våren 2019 skall leverera intyg över språkkunskaper senast 7.8.2019 kl. 15.00.

Det ekonomiska området följer den gemensamma antagningens tidtabell, då intyget över språkkunskaper (finska) skall levereras senast 8.7.2019 kl. 15.00.

Om du har fått din skolbildning i grundskolan, gymnasiet eller yrkesskola på svenska eller finska är du språkligt behörig (ett godkänt vitsord i finska/svenska som modersmål på grundskolans avgångsbetyg). I andra fall bör du bevisa tillräckliga kunskaper i svenska eller finska på något av följande sett:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat