Studera vid Aalto

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022 har publiserats på denna sidan 14.2.2022.
Aalto logo at Otakaari 1

Allmänna anvisningar

Förhandsuppgifterna ska lämnas in elektroniskt i Studieinfo senast 30.3.2022 kl. 15.00.

Förhandsuppgifter som lämnas in för sent beaktas inte. Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna och timmarna, vilket kan påverka systemets kapacitet. Ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan ansökningstiden går ut. Du som sökande ansvarar för att uppgifterna lämnas in på det sätt som krävs inom utsatt tid.

Gör så här:

1. Följ uppgifternas anvisningar.

2. Spara uppgifterna som pdf-filer. Uppgifter som lämnas in i andra format beaktas inte. Varje uppgift ska lämnas in som en separat pdf-fil. Filen kan ha flera sidor.Lämna endast in det antal filer som anges i uppgiftsanvisningarna. Om uppgifterna inkluderar en video finns det anvisningar för inlämningen i anvisningarna för de specifika uppgifterna. Obs! Se även närmare information om videofiler i slutet av denna allmänna anvisning.

3. Kontrollera att filerna fungerar. Bristfälliga ansökningar bedöms inte. Vi rekommenderar att du lämnar in högst 100 MB stora filer. Filer som laddas upp i Studieinfo kan vara högst 1 GB stora. Uppgiften ska vara vänd rätt väg i filen (en vågrät bilaga vågrätt och en lodrät lodrätt).

4. Namnge filerna enligt följande: efternamn-förnamn-uppgiftens namn.pdf. Filerna får inte ha samma namn.

5. Bifoga förhandsuppgifterna till ansökningsblanketten i Studieinfo. Ansökningsblanketten har en förfrågan om bilagor. Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade och ansökan inlämnad före slutet av ansökningstiden 30.3.2022 kl. 15.00 finsk tid (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59).

Obs! Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning. Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna.

Observera detta om inlämningen av uppgiften för ditt ansökningsalternativ är i form av en länk till en video: lämna in videon som en separat fil för arkiveringsändamål utöver den länk som anges i uppgiftsanvisningarna. Lämna alltid in också en länk, om det krävs i uppgiftsanvisningarna. Endast länken skickas in för bedömning. Inlämning av videofilen är en separat fråga på ansökningsblanketten och utgörs av den sista förfrågan om bilagor på blanketten i Studieinfo.

Se ditt ansökningsalternativs anvisningar för ansökan i Studieinfo, ansökningsalternativen inom området för konst är listade på sidan Ansökan till kandidatutbildningar, där du hittar länkar till anvisningar för ansökan i Studieinfo.

 

Ansökningsalternativen

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat