Nyheter

Pekka  Töytäri  utnämnd till arbetslivsprofessor i försäljning av produkt-tjänstesystem

Professuren, med inriktning på säljledning, inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.  
Pekka Töytäri_Tuote-palvelujärjestelmien myynnin työelämäprofessori
Pekka Töytäri

Aalto-universitetet inrättar en arbetslivsprofessur i försäljning och säljledning av produkt-tjänstesystem. Professuren ska utveckla undervisning baserad på forskning kring säljledning och bemöta teknologiindustrins utmaningar inom säljledning. 

Den nya professuren inrättas vid institutionen för produktionsekonomi vid Högskolan för teknikvetenskaper. Professuren inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.  

Pekka Töytäri, som kallats till den femåriga arbetslivsprofessuren, inleder sitt uppdrag i oktober 2019. Töytäri är teknologie doktor vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. Hans doktorsavhandling godkändes vid institutionen för produktionsekonomi 2015. 

Töytäri har publicerat många artiklar om försäljning och säljledning inom teknologibranscherna, inklusive artikeln ”Value-based selling: An organizational capability perspective” i tidskriften Industrial Marketing Management, en artikel som blivit en av tidskriftens mest citerade artiklar.

”I framtiden kommer hörnstenar i den allt viktigare kundvärdesorienterade försäljningen att bestå i att förstå, bedöma, presentera och utveckla det kundvärde som hör samman med produkt-tjänstesystemen”, säger Töytäri.

Viktig stöd för teknologiindustrin

Risto Rajala, prefekt vid institutionen för produktionsekonomi, tackar donatorerna och betonar hur viktig professuren är för teknologiindustrin. ”Professuren ska utveckla den forskningsbaserade undervisningen kring försäljning av produkt-tjänstesystem för diplomingenjörer och ekonomie magistrar. Genom professuren blir det möjligt att planera studieinnehållet i samarbete med Aalto-universitetets produktionsekonomi och . företagsekonomi, liksom med konstbranscherna, i synnerhet industriell design.”    

Arto Lindblom, prefekt vid institutionen för marknadsföring, uttrycker också sin tacksamhet: ”Detta är en betydelsefull donation, som gör det möjligt att utveckla kunnandet inom säljledning på ett multidisciplinärt sätt.”  

”Inom teknologibranscherna bildar tillväxtföretagens lösningar och tjänster allt komplexare helheter och för att de ska nå affärsframgångar krävs nya former av kunnande inom försäljning”, säger Weisell-stiftelsens styrelseordförande Mikko Voipio. 

Arbetslivsprofessuren erbjuder möjligheter att koppla företag som är intresserade av försäljningsutveckling till forsknings- och utvecklingssamarbete samt till de studerandes övningsarbeten. Den förbättrar också Aalto-universitetets beredskap att erbjuda möjligheter till livslångt lärande för dem som är intresserade av säljledning.  

”Professuren ökar de finländska teknologiföretagens möjligheter att utveckla sin kompetens och undersöka utmaningar i ämnet tillsammans med Aalto-universitetet”, konstaterar Valmets verkställande direktör Pasi Laine.   

”En professur som är inriktad på säljledning är betydelsefull för hela teknologiindustrin och främjar de studerandes framgångar inom försäljningsuppgifter där produkter och lösningar uppkommer i allt närmare samspel med kunderna”, säger Wärtsiläs verkställande direktör Jaakko Eskola.

 

Ytterligare information:    

Risto Rajala
prefekt, institutionen för produktionsekonomi, Aalto-universitetet
[email protected]  
tel. +358 40 358 8140 

Arto Lindblom
prefekt, institutionen för marknadsföring, Aalto-universitetet
[email protected]
tel. +358 50 312 0929  

Pekka Töytäri
arbetslivsprofessor, Aalto-universitetet
[email protected]  

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Väre building in Otaniemi campus
Campus, Studier Publicerat:

Sovkapslar vann i omröstningen

Segraren i 2022 års omröstning i den inkluderande budgeten blev klar i slutet av november. Vila och tupplurar blev årets vinnande tema.
Aalto logo on the snow
Campus, Universitetet Publicerat:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.
Kampuspyörä
Campus, Universitetet Publicerat:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.
Petter Holme, photo: Matti Ahlgren, Aalto University
Utnämningar Publicerat:

Petter Holme: Temporala nätverk hjälper till att se hur saker sprids

"Min forskning handlar om nätverk i allmänhet - elnät, sociala och ekologiska nätverk, busstransporter och många andra exempel. Forskningsmetoden bygger på matematiska teorier och ramverk samt datormodellering. Konkreta exempel på de nätverk som studeras är internetdejting, barnfilm Frozen och Covid-spridning."