Nyheter

Pekka  Töytäri  utnämnd till arbetslivsprofessor i försäljning av produkt-tjänstesystem

Professuren, med inriktning på säljledning, inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.  
Pekka Töytäri_Tuote-palvelujärjestelmien myynnin työelämäprofessori
Pekka Töytäri

Aalto-universitetet inrättar en arbetslivsprofessur i försäljning och säljledning av produkt-tjänstesystem. Professuren ska utveckla undervisning baserad på forskning kring säljledning och bemöta teknologiindustrins utmaningar inom säljledning. 

Den nya professuren inrättas vid institutionen för produktionsekonomi vid Högskolan för teknikvetenskaper. Professuren inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.  

Pekka Töytäri, som kallats till den femåriga arbetslivsprofessuren, inleder sitt uppdrag i oktober 2019. Töytäri är teknologie doktor vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. Hans doktorsavhandling godkändes vid institutionen för produktionsekonomi 2015. 

Töytäri har publicerat många artiklar om försäljning och säljledning inom teknologibranscherna, inklusive artikeln ”Value-based selling: An organizational capability perspective” i tidskriften Industrial Marketing Management, en artikel som blivit en av tidskriftens mest citerade artiklar.

”I framtiden kommer hörnstenar i den allt viktigare kundvärdesorienterade försäljningen att bestå i att förstå, bedöma, presentera och utveckla det kundvärde som hör samman med produkt-tjänstesystemen”, säger Töytäri.

Viktig stöd för teknologiindustrin

Risto Rajala, prefekt vid institutionen för produktionsekonomi, tackar donatorerna och betonar hur viktig professuren är för teknologiindustrin. ”Professuren ska utveckla den forskningsbaserade undervisningen kring försäljning av produkt-tjänstesystem för diplomingenjörer och ekonomie magistrar. Genom professuren blir det möjligt att planera studieinnehållet i samarbete med Aalto-universitetets produktionsekonomi och . företagsekonomi, liksom med konstbranscherna, i synnerhet industriell design.”    

Arto Lindblom, prefekt vid institutionen för marknadsföring, uttrycker också sin tacksamhet: ”Detta är en betydelsefull donation, som gör det möjligt att utveckla kunnandet inom säljledning på ett multidisciplinärt sätt.”  

”Inom teknologibranscherna bildar tillväxtföretagens lösningar och tjänster allt komplexare helheter och för att de ska nå affärsframgångar krävs nya former av kunnande inom försäljning”, säger Weisell-stiftelsens styrelseordförande Mikko Voipio. 

Arbetslivsprofessuren erbjuder möjligheter att koppla företag som är intresserade av försäljningsutveckling till forsknings- och utvecklingssamarbete samt till de studerandes övningsarbeten. Den förbättrar också Aalto-universitetets beredskap att erbjuda möjligheter till livslångt lärande för dem som är intresserade av säljledning.  

”Professuren ökar de finländska teknologiföretagens möjligheter att utveckla sin kompetens och undersöka utmaningar i ämnet tillsammans med Aalto-universitetet”, konstaterar Valmets verkställande direktör Pasi Laine.   

”En professur som är inriktad på säljledning är betydelsefull för hela teknologiindustrin och främjar de studerandes framgångar inom försäljningsuppgifter där produkter och lösningar uppkommer i allt närmare samspel med kunderna”, säger Wärtsiläs verkställande direktör Jaakko Eskola.

 

Ytterligare information:    

Risto Rajala
prefekt, institutionen för produktionsekonomi, Aalto-universitetet
[email protected]  
tel. +358 40 358 8140 

Arto Lindblom
prefekt, institutionen för marknadsföring, Aalto-universitetet
[email protected]
tel. +358 50 312 0929  

Pekka Töytäri
arbetslivsprofessor, Aalto-universitetet
[email protected]  

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä
Utnämningar Publicerat:
Kuvassa näkyy elokuun 1. päivänä Executive in Residence -tehtävässä aloittava Taavi Heikkilä. Kuva on SOK:n kuva.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Taavi Heikkilä, veteran inom andelsrörelsen, tillträder ny post vid Aalto-universitetet

Heikkiläs befattning Executive in Residence inrättas med donationsmedel. Finland är världens mest kooperativa land, och därför är det viktigt att branschen satsar på forskning och undervisning och samarbete mellan företagen och universitetet, säger donatorerna.
Professor Sand on the left, with one her simulations on the right
Utnämningar, Vetenskap & konst Publicerat:

Från pikosekunder till årtionden: modellering av material för framtidens energi

Professor Andrea Sand berättar om sitt arbete med att modellera strålningens effekter på olika material, och hur detta kan bidra till att framtida nya energikällor utvecklas.
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila
Utnämningar, Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat: