Nyheter

Ny metod för att döda skadliga tandbakterier – till nytta i synnerhet för cancerpatienter och diabetiker

Den trygga metoden, utvecklad av finländska forskare, grundar sig på fotodynamisk terapi med dubbelljus. Metoden stör inte munnens normala bakterieflora och leder inte heller till resistens.
On the left, micrscope image of bacteria from the mouth, on the right, a weird LED mouthguard thing
Döda Streptococcus mutans-bakterier och det ljuskänsliga ämnet som har fastnat i deras ytstrukturer syns i en elektronmikroskopbild.

Nästan alla människor i världen har i något skede av sitt liv hål i tänderna och ungefär 70 % lider av tandköttsinflammation i någon grad. Över hälften av finländare som fyllt 30 drabbas av parodontit, det vill säga en sjukdom i tandfästet.

Odiagnostiserade och kroniska infektioner i munnen kan främja uppkomsten av många olika allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och lungcancer och mångdubbla risken för prematur födsel hos väntande mödrar.

Regelbunden rengöring av tänderna är det bästa sättet att förebygga tandsjukdomar – men räcker inte alltid till. Rengöring av tänderna lämnar ofta mikroskopiskt plack efter sig.

Koite Health, grundat av forskare vid Aalto-universitetet och HUS, står i beråd att lansera en metod avsedd för hemmabruk som dödar Streptococcus mutans-bakterier, som orsakar hål i tänderna, och bakterier som leder till tandköttsinflammation. I undersökningar minskade apparaten utsöndringen av MMP-8-enzymet, det vill säga biomarkören som utsöndras av och tyder på parodontit. Apparaten minskade även plackbildning, hålbildning i tänderna och mängden bakterier som orsakar parodontit.

”Tandsjukdomar orsakas av bakteriesamhällets samverkan och Streptococcus mutans-bakterien spelar en central roll när hål bildas i tänderna. Mutans fungerar lite som plackets första violin, som inleder konserten. Den fäster sig först av alla i tanden och öppnar dörren för andra bakterier”, berättar Tommi Pätilä, som arbetar som forskare och hjärtkirurg vid Nya barnsjukhuset.

Behandlingen inleds med en munskölj, bestående av en brustablett som blandas med vatten. Munsköljet rörs runt i munnen under 30 sekunder, så att det ljuskänsliga ämnet som det innehåller fästs i placken. Ämnet aktiveras med hjälp av en ljuskälla som sätts in mellan tänderna. Fotodynamisk terapi med dubbelljus ges åt hela tanduppsättningen under tio minuter.

”Brustablettens ljuskänsliga ämne fastnar i bakteriernas ytstrukturer. Rött ljus aktiverar ämnet och orsakar reaktionen som dödar bakterierna. Samtidigt förstärker det antibakteriella blåljuset effekten avsevärt”, förklarar Pätilä.

Baserat på undersökningar riktas behandlingens effekt endast mot de bakterier man vill komma åt och mångfalden hos munnens bakterieflora bibehålls. Fotodynamisk terapi med dubbelljus leder inte heller till resistens.

Bakteriernas skydd bryts ner

Ljus som dödar bakterier har använts inom medicinen också tidigare. Bakterier som lever i munnen kan ändå skydda sig från det antibakteriella blåljuset genom att bygga olika slags skydd runt sig av olika sorters socker. De kan inte skydda sig från kombinationen av munsköljet och dubbelljuset som verkar på bakteriernas egna interna strukturer.

Sakari Nikinmaa and Tommi Pätilä
Sakari Nikinmaa och Tommi Pätilä.

Utvecklarna av fotodynamisk terapi med dubbelljus, Tommi Pätilä och Sakari Nikinmaa, forskare vid Aalto-universitetet, träffades för första gången 2016, när Nikinmaa tillsammans med sitt team deltog i Biodesign-projektets första sjukhusvistelseperiod i Finland. Biodesign Finland grundar sig på Biodesign-konceptet utvecklat vid Stanfords universitet, där mångvetenskapliga team utvecklar teknik för att lösa problem inom medicinen, teknik som även kan kommersialiseras.

Behandling med dubbelljus avsedd för hemmabruk lanseras för konsumenter i början av 2020. Metoden är redan bekant för tandläkare i klinisk användning, nu lanseras produkten för första gången för hemmabruk.

Den nya produktens första test utfördes genom att behandla ena sidan av försökspersoners hörntänder en gång i dagen, så att den obehandlade sidan fungerade som jämförelse. Det bildades mindre plack och markörer för aktiv parodontit på den behandlade sidan. Med i testningen av metoden var Helsingfors universitets professorer Jukka Meurman och Timo Sorsa. Meurman forskar i kopplingen mellan systemiska sjukdomar och tandsjukdomar och Sorsa forskar i kopplingen mellan munhälsa och cancer.

Forskarna betonar att noggrann munhygien fortfarande är det bästa sättet att förebygga tandsjukdomar. I synnerhet människor som har en aggressiv tandbakteriestam, allmänsjukdom eller till exempel reumatism som leder till problem med att sköta munhygienen kan ha nytta av dubbelljusbehandlingen. Specialgrupper är även cancersjuka och barn vars tänder är mer benägna att få hål.

Sakari Nikinmaa och Tommi Pätilä grundade företaget Koite Health i september 2018 efter Biodesign-projektet och ett kommersialiseringsprojekt finansierat av Business Finland och Aalto-universitetet. Företaget har nu fyra medarbetare. Företaget har samlat in finansiering värd sammanlagd 1 miljon euro.

”Vi hoppas att produkten som vi har utvecklat kunde hjälpa cancersjuka att upprätthålla munhygienen under de tunga behandlingarna och förebygga tandköttsinflammation hos diabetiker. Diabetes ökar risken för tandköttsinflammation tiofalt. Produkten lämpar sig även för daglig rengöring av tänderna och för att upprätthålla munhälsan”, säger Sakari Nikinmaa.

De första forskningsartiklarna är inskickade för bedömning, förhandskopiorna finns att läsa i Biorxiv-publikationen https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.09.899963v1?rss=1

Mer information:

Sakari Nikinmaa
Doktorand, Aalto-universitetet
Verkställande direktör, Koite Health Oy
[email protected]
tfn 040 822 2034

Tommi Pätilä
Forskare, hjärtkirurg, Nya barnsjukhuset, HUS
Styrelseordförande, Koite Health Oy
[email protected]
tfn 044 013 0770

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kuvassa näkyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu talvella dronella kuvattuna. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.
Pressmeddelanden Publicerat:

Vid Aalto-universitetet inrättas en unik professur i ägarskap

Professuren som inrättas med gåvomedel främjar akademisk forskning och undervisning på hög nivå och förstärker finländsk ägarskapskompetens och ägarskapskultur.
putretti-lannoite
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Forskarna utvecklade precisionsgödsel för skogen av aska och kompost

Gödselmedlet som döpts till Putretti innehåller kväve som frigörs långsamt, fosfor, kalium samt kol, vilka främjar trädens tillväxt. Dess tillverkning förbrukar klart mindre energi än konstgödsel och minskar också behovet av brytning.
Aikalava
Pressmeddelanden Publicerat:

Trästäder kan ta upp nästan hälften av cementindustrins koldioxidutsläpp

Finländska forskare utredde hur mycket kol nya träbyggnader i Europa kunde lagra under de kommande 20 åren.
Aalto-yliopiston alumni Ulla Heikkilä on ohjannut ja käsikirjoittanut lyhytelokuvan Let her speak. Se on osa Yksittäistapaus-elokuvasarjaa, joka tuo esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Kuvassa näyttelijä Iida-MariaHeinonen. Kuva: JohannaOnnismaa/TuffiFilms2019
Pressmeddelanden Publicerat:

Nya utredningar bekräftar: kvinnor fortfarande i underläge inom den finländska film- och tv-branschen

Brist på nätverk försvårar sysselsättningen för kvinnor. Kvinnor bemöts också ofta av könsrelaterade negativa attityder under finansieringsförhandlingarna och utvecklingsarbetet för filmprojekt.