Nyheter

Handelshögskolans samling av offentlig konst undersöker den mänskliga naturen och dess dynamik

Samlingen bygger på enprocentsprincipen och dess tema är Human Approach.
Kauppakorkeakoulun rakennuksen julkinen taide Kuva: Mikko Raskinen
Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Handelshögskolans nya huvudbyggnad invigdes i Otnäs den 10 maj 2019. Samtidigt offentliggjordes byggnadens konstsamling och konstkatalog. Temat för högskolans offentliga konst, Human Approach, respekterar det som varit, men blickar samtidigt framåt. Syftet med den offentliga konsten i Handelshögskolan är att skapa en engagerande erfarenhet som ger upphov till dialog och att framhäva en öppen arbets- och lärmiljö med låga hierarkier. 

“Konsten ger oss en möjlighet att fritt studera världen utan på förhand fastställda betydelser eller föreställningar. På det sättet kan konsten också ge upphov till friktion. På Aalto-universitetet är vi övertygade om att när olika uppfattningar, vetenskaper och informationsgemenskaper stöter samman så kan detta ge upphov till något helt nytt: en än så länge okänd framtid”, säger Anna Valtonen, vicerektor för konst och kreativ praxis vid Aalto-universitetet.

Kauppakorkeakoulu päärakennus aula Stage Kirsi Kivivirta Kuva: Mika Huisman
Bild: Mika Huisman / Aalto-universitetet

Samlingens huvudverk respekterar det som varit och blickar framåt

”Kärnan i konstkonceptet Human Approach är att ta hänsyn till andra människor. Det är snarare fråga om att ingå i en gemenskap än om individens egna syften”, säger Kirsi Kivivirta, konstnär och upphovskvinna till huvudverket i Handelshögskolans byggnad.  

Verket Stage i huvudentrén välkomnar alla besökare till Handelshögskolan. Färgsättningen harmonierar med byggnadens arkitektur och är en återspegling av den keramiska fasadreliefen på Handelshögskolans förra huvudbyggnad. En scenografisk stämning skapas eftersom verket beskriver en plats som ger människor och tankar möjlighet att mötas och agera. 

Kauppakorkeakoulu Pilvi Takala If your heart wants it Kuva: Pilvi Takala
Screenshot av Pilvi Takala's If your heart wants it video serie. Bild: Pilvi Takala

Videoverksserie om start up-evenemang ur en performativ forskares perspektiv

Pilvi Takala var Handelshögskolans residenskonstnär 2018, och hon har gjort en serie videoverk, If your heart wants it. Serien behandlar socialt umgänge på start up-evenemanget Slush. Takala och hennes team besökte mötesplatsen inkognito och gick helt upp i dess olika diskussioner och sidoevenemang. Videoserien undersöker den dynamik och energi som kom fram under diskussionerna och även interaktionen mellan de olika aktörerna. 

“Uppstartföretagare har i Finlands hyllats som perfekta medborgare. Startup-kulturens idéer sprids i vårt samhälle och har på så sätt en stor inverkan på gott och ont. ”No pain no gain”- tänkesättet normaliseras. Genom dessa videoverk gör jag en kritisk granskning av detta upphaussade fenomen, som marknadsförs som något nytt och fräscht, men som till syvende och sist ändå är en fortsättning på neoliberaliseringen av samhället”, säger Takala.

Human Approach är en mångsidig samling offentlig konst

Handelshögskolans konstkoncept utvecklades som ett samarbete mellan studerande och anställda vid högskolan och Aalto-universitetets konstkoordinator Outi Turpeinen.  

Kauppakorkeakoulu Donors Wall yksityiskohta Kuva: Mikko Raskinen
Detalj av Donors Wall -givar konstverk. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Turpeinen är kurator för samlingens övriga verk tillsammans med Bassam El Baroni, biträdande professor vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Konstnärerna bakom samlingens övriga konstverk, Anu Kauhaniemi, Navine G. Khan-Dossos, Saana Murtti, Tuomo Saali, Maiju Salmenkivi, Tatu Tuominen och GRRRR, är alla internationellt välkända aktörer. I samlingen ingår också verk som bland annat stiftelsen Paulon Säätiö donerat till Handelshögskolan. Av dem hörde en del till högskolans konstsamling redan i den förra huvudbyggnaden i Tölö. 

Höjdpunkter från Human Approach -samlingen

Kauppakorkeakoulu päärakennus aula Stage Kirsi Kivivirta Kuva: Mika Huisman

Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Kauppakorkeakoulu Kirsi Kivivirta Stage Kuva: Mikko Raskinen

En detalj av Kirsi Kivivirtas Stage. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Kauppakorkeakoulu Pilvi Takala If your heart wants it Kuva: Pilvi Takala

Screenshot av Pilvi Takala's If your heart wants it video serie. Bild: Pilvi Takala

Kauppakorkeakoulu Donors Wall yksityiskohta Kuva: Mikko Raskinen

Detalj av Donors Wall -givar konstverk. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Kauppakorkeakoulu Donors Wall Kuva: Mikko Raskinen

Donors Wall. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Kauppakorkeakoulu Saana Murtti Disappearance 2 Kuva: Mikko Raskinen

Saana Murtti: Disappearance 2. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Kauppakorkeakoulu, Navine G. Khan-Dossos: Pool Paintings, Kidney Series. Kuva: Mikko Raskinen

Navine G. Khan-Dossos: Pool Paintings, Kidney Series. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Kauppakorkeakoulu Maiju Salmenkivi Fallingwater Kuva: Mikko Raskinen

Maiju Salmenkivi: Fallingwater. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Närmare upplysningar 
Outi Turpeinen 
Aalto-universitetet, konstkoordinator 
[email protected] 
050 431 41 94  

Aalto-universitetet är det första universitetet i Finland som tillämpar enprocentsprincipen i sina byggprojekt. Det rör sig om en finansieringsmodell där omkring en procent av projektanslaget används till konstanskaffningar. Principen tillämpades första gången i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli år 2017. 

Visionen med offentlig konst är att föra fram och ställa frågor om vad universitetet är, vad det gör som en del av samhället och vad begreppet offentlig innefattar. Offentlig konst är knuten till platsen och hör här ihop med till mångfalden vid universitetet och dess vetenskapsgrenar. Offentliga konstverk speglar denna mångfald genom olika konstformer, material, tekniker och traditioner. 

Närmare om Aalto-universitetets offentliga konst 

Den nya byggnaden för Aalto-universitetets handelshögskola öppnades i februari 2019. Byggnaden ingår i ett större byggnadskomplex, där de två andra delarna är Väre (den byggnad som inrymmer Högskolan för konst, design och arkitektur) och shoppingcentret A Bloc. Kvarteret har projekterats av Verstas Arkitekter Ab, som består av alumner från Aalto-universitetet. Bolaget vann den internationella arkitekttävlingen 2012–2013. Jussi Palva från Verstas Arkitekter var huvudplanerare och övriga ansvariga arkitekter var Väinö Nikkilä, Riina Palva, Ilkka Salminen och Mikko Rossi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

kampus kesällä
Campus, Studier, Universitetet Publicerat:

Röstningen om studenternas inkluderande budget har avgjorts – trädgårdsbänkar blev vinnare

Våren 2021 tillfrågades studenterna vid Aalto-universitetet om hur de skulle vilja satsa 12 000 euro av universitetets budget på campusets utveckling för att förbättra studenternas välbefinnande.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Campus, Studier Publicerat:

Korridordörrarna i Kandidatcentret låses, använd passerkort

Studerande, kontrollera att du har ett HRT-kort som har registrerats på idm.aalto.fi eller hämta ut ett passerkort för studerande från och med 8.11. från Väres eller Otakaari 1 entrétjänster och registrera det. Nya passerzoner träder i kraft på campus 16.11. och HRT-kortet eller passerkortet kommer att behövas allt mer.
Ostoskeskus A Blanc ja Alvarinaukio
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Köpcentret A Blanc öppnas på Otnäs campus

Den av Alvar Aalto planerade byggnaden som tidigare var känd under namnet "Otaniemen ostari" (Otnäs köpcentrum) omdöptes i och med ombyggnaden och har nu öppnat mitt på Aalto-universitetets campus.
Dipoli ilmakuva
Campus Publicerat:

Utomhusområdena och gångvägarna runt Otsvängen 1 och Dipoli förbättras

Under hösten 2021 ska det bli enklare att ta sig längs med gångvägarna från metron till Dipoli. Området kring Alvarsplatsen förbättras samtidigt. Målet är att skapa trivsamma, mångsidiga, säkra och tillgängliga utomhusområden och samtidigt beakta den ursprungliga planeringen och det ursprungliga genomförandet. Arbetet sätter igång redan i augusti.