Nyheter

Handelshögskolans samling av offentlig konst undersöker den mänskliga naturen och dess dynamik

Samlingen bygger på enprocentsprincipen och dess tema är Human Approach.
Kauppakorkeakoulun rakennuksen julkinen taide Kuva: Mikko Raskinen
Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Handelshögskolans nya huvudbyggnad invigdes i Otnäs den 10 maj 2019. Samtidigt offentliggjordes byggnadens konstsamling och konstkatalog. Temat för högskolans offentliga konst, Human Approach, respekterar det som varit, men blickar samtidigt framåt. Syftet med den offentliga konsten i Handelshögskolan är att skapa en engagerande erfarenhet som ger upphov till dialog och att framhäva en öppen arbets- och lärmiljö med låga hierarkier. 

“Konsten ger oss en möjlighet att fritt studera världen utan på förhand fastställda betydelser eller föreställningar. På det sättet kan konsten också ge upphov till friktion. På Aalto-universitetet är vi övertygade om att när olika uppfattningar, vetenskaper och informationsgemenskaper stöter samman så kan detta ge upphov till något helt nytt: en än så länge okänd framtid”, säger Anna Valtonen, vicerektor för konst och kreativ praxis vid Aalto-universitetet.

Kauppakorkeakoulu päärakennus aula Stage Kirsi Kivivirta Kuva: Mika Huisman
Bild: Mika Huisman / Aalto-universitetet

Samlingens huvudverk respekterar det som varit och blickar framåt

”Kärnan i konstkonceptet Human Approach är att ta hänsyn till andra människor. Det är snarare fråga om att ingå i en gemenskap än om individens egna syften”, säger Kirsi Kivivirta, konstnär och upphovskvinna till huvudverket i Handelshögskolans byggnad.  

Verket Stage i huvudentrén välkomnar alla besökare till Handelshögskolan. Färgsättningen harmonierar med byggnadens arkitektur och är en återspegling av den keramiska fasadreliefen på Handelshögskolans förra huvudbyggnad. En scenografisk stämning skapas eftersom verket beskriver en plats som ger människor och tankar möjlighet att mötas och agera. 

Kauppakorkeakoulu Pilvi Takala If your heart wants it Kuva: Pilvi Takala
Screenshot av Pilvi Takala's If your heart wants it video serie. Bild: Pilvi Takala

Videoverksserie om start up-evenemang ur en performativ forskares perspektiv

Pilvi Takala var Handelshögskolans residenskonstnär 2018, och hon har gjort en serie videoverk, If your heart wants it. Serien behandlar socialt umgänge på start up-evenemanget Slush. Takala och hennes team besökte mötesplatsen inkognito och gick helt upp i dess olika diskussioner och sidoevenemang. Videoserien undersöker den dynamik och energi som kom fram under diskussionerna och även interaktionen mellan de olika aktörerna. 

“Uppstartföretagare har i Finlands hyllats som perfekta medborgare. Startup-kulturens idéer sprids i vårt samhälle och har på så sätt en stor inverkan på gott och ont. ”No pain no gain”- tänkesättet normaliseras. Genom dessa videoverk gör jag en kritisk granskning av detta upphaussade fenomen, som marknadsförs som något nytt och fräscht, men som till syvende och sist ändå är en fortsättning på neoliberaliseringen av samhället”, säger Takala.

Human Approach är en mångsidig samling offentlig konst

Handelshögskolans konstkoncept utvecklades som ett samarbete mellan studerande och anställda vid högskolan och Aalto-universitetets konstkoordinator Outi Turpeinen.  

Kauppakorkeakoulu Donors Wall yksityiskohta Kuva: Mikko Raskinen
Detalj av Donors Wall -givar konstverk. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Turpeinen är kurator för samlingens övriga verk tillsammans med Bassam El Baroni, biträdande professor vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Konstnärerna bakom samlingens övriga konstverk, Anu Kauhaniemi, Navine G. Khan-Dossos, Saana Murtti, Tuomo Saali, Maiju Salmenkivi, Tatu Tuominen och GRRRR, är alla internationellt välkända aktörer. I samlingen ingår också verk som bland annat stiftelsen Paulon Säätiö donerat till Handelshögskolan. Av dem hörde en del till högskolans konstsamling redan i den förra huvudbyggnaden i Tölö. 

Höjdpunkter från Human Approach -samlingen

  Kauppakorkeakoulu päärakennus aula Stage Kirsi Kivivirta Kuva: Mika Huisman

  Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Kauppakorkeakoulu Kirsi Kivivirta Stage Kuva: Mikko Raskinen

  En detalj av Kirsi Kivivirtas Stage. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Kauppakorkeakoulu Pilvi Takala If your heart wants it Kuva: Pilvi Takala

  Screenshot av Pilvi Takala's If your heart wants it video serie. Bild: Pilvi Takala

  Kauppakorkeakoulu Donors Wall yksityiskohta Kuva: Mikko Raskinen

  Detalj av Donors Wall -givar konstverk. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Kauppakorkeakoulu Donors Wall Kuva: Mikko Raskinen

  Donors Wall. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Kauppakorkeakoulu Saana Murtti Disappearance 2 Kuva: Mikko Raskinen

  Saana Murtti: Disappearance 2. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Kauppakorkeakoulu, Navine G. Khan-Dossos: Pool Paintings, Kidney Series. Kuva: Mikko Raskinen

  Navine G. Khan-Dossos: Pool Paintings, Kidney Series. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Kauppakorkeakoulu Maiju Salmenkivi Fallingwater Kuva: Mikko Raskinen

  Maiju Salmenkivi: Fallingwater. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

  Närmare upplysningar 
  Outi Turpeinen 
  Aalto-universitetet, konstkoordinator 
  [email protected] 
  050 431 41 94  

  Aalto-universitetet är det första universitetet i Finland som tillämpar enprocentsprincipen i sina byggprojekt. Det rör sig om en finansieringsmodell där omkring en procent av projektanslaget används till konstanskaffningar. Principen tillämpades första gången i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli år 2017. 

  Visionen med offentlig konst är att föra fram och ställa frågor om vad universitetet är, vad det gör som en del av samhället och vad begreppet offentlig innefattar. Offentlig konst är knuten till platsen och hör här ihop med till mångfalden vid universitetet och dess vetenskapsgrenar. Offentliga konstverk speglar denna mångfald genom olika konstformer, material, tekniker och traditioner. 

  Närmare om Aalto-universitetets offentliga konst 

  Den nya byggnaden för Aalto-universitetets handelshögskola öppnades i februari 2019. Byggnaden ingår i ett större byggnadskomplex, där de två andra delarna är Väre (den byggnad som inrymmer Högskolan för konst, design och arkitektur) och shoppingcentret A Bloc. Kvarteret har projekterats av Verstas Arkitekter Ab, som består av alumner från Aalto-universitetet. Bolaget vann den internationella arkitekttävlingen 2012–2013. Jussi Palva från Verstas Arkitekter var huvudplanerare och övriga ansvariga arkitekter var Väinö Nikkilä, Riina Palva, Ilkka Salminen och Mikko Rossi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat

  Läs fler nyheter

  Opiskelijoita Harald Herlinin oppimiskeskuskessa
  Universitetet Publicerat:

  De förnyade språkliga riktlinjerna uppmuntrar till flerspråkighet

  Implementeringsplanen färdigställs före årsskiftet.
  Mikko Raskinen
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Skrotcykelinsamlingen är här igen!

  Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
  Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

  I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
  A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
  Campus, Universitetet Publicerat: