Nyheter

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.
Doctoral student Aini Putkonen
Aini Putkonen. Bild: Sebastian Szyller.

Välkommen! Vem är du och vad gör du vid Aalto-universitetet?

Jag heter Aini Putkonen och jobbar andra året på min doktorsavhandling i gruppen User Interfaces under ledning av professor Antti Oulasvirta. Mitt forskningsfält hör till området människa-datorinteraktion (HCI).

Arbetet fokuserar på modellering av användare, särskilt på modellering av människors beslutsfattande i interaktiva system. Målet är att bygga numeriska modeller som beskriver hur människor använder appar på olika apparater, såsom smarttelefoner, surfplattor och datorer.

Kan du ge ett exempel på ett projekt som du jobbar med?

Visst. Nyligen använde vi i vårt projekt så kallade ”teoribaserade” modeller för att modellera mobilspelare. De här modellerna grundar sig på exempelvis kognitions- och ekonomisk forskning. Med hjälp av teorierna kan man förklara hur och varför modellen gör vissa förutsägelser. I spelexemplet kunde vi beskriva varför spelaren gör någonting, exempelvis väljer ett visst verktyg.

Vad fick dig att börja studera de här frågorna?

Jag är intresserad av människors beteende och beslutsfattande. Jag gjorde mitt kandidatarbete om ekonomi och ledarskap innan jag gick över till datateknik. Jag blev intresserad av HCI när jag skrev mitt diplomarbete i min nuvarande grupp. HCI är ett tvärvetenskapligt område. Jag tycker det är fascinerande att kombinera flera områden i mitt forskningsarbete. Inom HCI finns många aktuella problem eftersom interaktiva system är så vanliga. På det här området kan man inverka på många användargrupper.

Låter som om du hittat din nisch – stämmer det?

Absolut! Jag är mycket nöjd här.

Då så!

Många vill säkert höra hur det är i praktiken att göra en doktorsavhandling vid Aalto. Hur ser din arbetsdag vanligen ut?

Min typiska arbetsdag har ändrats de senaste månaderna för under mitt första år jobbade jag mest hemma på grund av pandemin. Vi har nu återvänt till campus vilket är jättetrevligt.

Att göra en doktorsavhandling är mycket mångsidigt, och man får utveckla sina färdigheter på många områden. Vi lär oss mycket om vårt eget område och närbelägna områden. Inom HCI är man också ofta själv tvungen att koda lösningar på forskningsproblemen. Under åren som doktorand får man dessutom vanligen undervisa. En forskare måste kunna beskriva komplicerade begrepp för olika åhörare på många olika sätt och därför är det naturligt att man lär sig uttrycka sig både muntligen och skriftligen. Egentligen är det bara det egna intresset – och förstås tiden – som sätter gränser för hur många färdigheter man hinner lära sig under arbetet med avhandlingen.

Forskning är i själva verket mycket mera mångsidigt än jag trodde innan jag började på min doktorsavhandling!

Jag är säker på att doktorsexamen är nyttig oavsett vad jag bestämmer mig för.

Aini Putkonen

Vilka är de tre saker du tycker bäst om i ditt program?

Jag tycker om friheten i forskningsarbetet. Mitt jobb är att tänka och producera ny kunskap. Ämnet sätter gränserna, men inom dem har du stor frihet att studera intressanta saker.

Arbetets mångsidighet är också något jag tycker om. Jag läser, skriver, kodar, presenterar… och förbättrar samtidigt mina färdigheter.

Den tredje saken är samarbete. Vi jobbar mycket ihop med toppforskare på området, vilket är mycket givande.

Också internationellt, och inte bara i Finland?

Ja, i hela världen.

Gav dina tidigare studier dig en tillräcklig grund för arbetet med avhandlingen?

Svaret på den här frågan är ja och nej. Jag gjorde mitt diplomarbete i min forskningsgrupp så jag visste att forskningsarbete är krävande. Men man lär sig snabbt i det här jobbet!

Hurudana råd skulle du ge åt dem som är intresserade av att göra en doktorsavhandling på ditt område?

Jag skulle råda dem att redan i ett tidigare skede av studierna skaffa sig erfarenhet av forskningsarbete. Delta i forskningsprojekt under kandidat- och magisterstudierna, det är ett utmärkt sätt att lära sig de färdigheter som behövs i det här arbetet. Dessutom skulle jag uppmuntra till att pröva på kurser utanför det egna området, för på det sättet kan man hitta verkligt intressanta ämnen. Själv hittade jag mitt ämne av en slump när jag deltog i en kurs som jag inte ens hade tänkt avlägga.

Vilka är dina planer efter doktorsexamen? Vad tänker du göra med din examen?

Jag är säker på att doktorsexamen är nyttig oavsett vad jag bestämmer mig för. Jag skulle vilja fortsätta med forskningsarbete – får se vad framtiden har i beredskap för mig. Två typiska alternativ är akademisk forskning eller forskning inom industrin. Jag är förvissad om att doktorsexamen ger ett gediget underlag för båda.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Nuori henkilö työskentelemässä Oppimiskeskuksen pallon muotoisessa tuolissa.
Studier Publicerat:

De engelskspråkiga kandidatprogrammen lockar både internationella och finländska sökande

Antalet ansökningar till Aalto-universitetets engelskspråkiga kandidatprogram steg med 20 %
Two women reading in the library
Studier Publicerat:

Ett rekordantal ansökningar till magisterprogram

Mer än 12 000 ansökningar från 117 olika länder till Aalto-universitetets magisterprogram.
Väre building in Otaniemi campus
Campus, Studier Publicerat:

Sovkapslar vann i omröstningen

Segraren i 2022 års omröstning i den inkluderande budgeten blev klar i slutet av november. Vila och tupplurar blev årets vinnande tema.
An Cong
Studier Publicerat:

An Cong, som studerar inom programmet för Informationsnätverk uppmuntrar kvinnor till teknikbranschen: "Kom till campus och se hur fantastiskt vi har det här"

När Cong gick i gymnasiet funderade hon på att studera både medicin och handel. Under Abiåret mognade beslutet att söka till det tekniska området vid Aalto-universitetet, och det visade sig vara en utmärkt idé.