Uutiset

Aalto-yliopisto lisää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi

Aalto-yliopisto on kartoittanut tärkeimpiä toimenpiteitä ilmastopäästöjen vähentämiseksi kaikilla yliopiston toiminnan alueilla. Suurimmat päästövähennykset saadaan energian hankinnasta ja käytöstä.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa

”Olemme selvittäneet nyt todella tarkasti kaikkien toimintojemme ilmastovaikutukset ja tunnistaneet tehokkaimmat keinot niiden vähentämiseksi”, kertoo rehtori Ilkka Niemelä.

Ilmastopäästöselvityksessä on otettu huomioon suorien päästöjen, kuten polttoaineen kulutuksen lisäksi myös yliopiston toiminnasta aiheutuvat epäsuorat päästöt, kuten erilaisten hankintojen hiilijalanjälki.

Yliopiston suurimpia päästölähteitä ovat vuonna 2023 olleet lentomatkustaminen, rakentaminen, hankinnat sekä energian osto. Jokaisella osa-alueella on käynnissä päästövähennystoimenpiteet.

Yliopisto on onnistunut jo nyt vähentämään päästöjään. Vuoteen 2022 verrattuna päästöt vähenivät viime vuonna 17 prosentilla. Suurimmat syyt päästöjen pienentämiseen olivat lämmön ja sähkön kulutuksen vähentäminen ja energiantuotannon päästöintensiteetin lasku, tarkemmin suunnatut hankinnat sekä laskentatavan muutokset työ- ja koulumatkaliikenteestä.

”Erittäin myönteistä on ollut se, että päästöt ovat vähentyneet, vaikka yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä on kasvanut yli tuhannella. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohden laskettujen päästöjen määrä on laskenut vielä enemmän”, Niemelä sanoo.

Ilmastovaikutusten vähentämisen lisäksi Aalto-yliopisto on sitoutunut vähentämään toimintansa muitakin ympäristövaikutuksia. Yliopisto huomioi kampusalueen hoidossa luonnon monimuotoisuuden ja luontotyyppien ominaislajiston. 

Yliopisto tavoittelee hiilineutraaliutta 2030 mennessä. Tarkennettujen laskelmien perusteella hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa esimerkiksi yliopiston energian käytön osalta. Ilmastopäästöjä muista lähteistä on mahdollista vähentää omilla toimilla keskimäärin puolella vuoteen 2030 mennessä. 

”Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan hiilipäästöjen vähentämistä koko yhteiskunnassa. Yliopisto ostaa ja käyttää muiden toimijoiden palveluja ja tuotteita, joiden päästöihin emme voi suoraan vaikuttaa. Kiritämme kuitenkin kumppaneitamme päästöjen vähentämiseen”, Niemelä sanoo.

Aalto-yliopistolla on suuri yhteiskunnallinen merkitys ilmastomuutoksen torjunnassa ja adaptaatiossa koulutuksen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävän tutkimuksen ja innovaatioiden kautta. Suuri osa yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta liittyy suoraan kestävään kehitykseen. 

”Olemme tekijöiden yliopisto ja se näkyy esimerkiksi uusien kestävään kehitykseen liittyvien innovaatioiden määrässä ja meiltä valmistuvien opiskelijoiden osaamisessa ja asenteessa. Olen vakuuttunut siitä, että Aalto voi edistää merkittävästi kestävyyskriisien ratkaisua tulevaisuudessa”, Niemelä sanoo. 

Hiilineutraali Aalto 2030

Aalto-yliopisto on sitoutunut ilmastopäästöjen vähentämiseen kaikilla toimintansa osa-alueilla. Aalto tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Yliopisto on selvittänyt tärkeimmät toimenpiteensä ilmastopäästöjen vähentämiseksi kaikilla yliopiston toiminnan alueilla. Suurimmat päästövähennykset saadaan tulevina vuosina energian hankinnassa.

Tutustu Aallon hiilineutraalisuustyöhön
Kolme ihmistä kaislikossa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
Ahomansikka
Kampus Julkaistu:

Ihmisten, kasvien ja pölyttäjien kampus

Aalto-yliopiston kampusluontoa hoidetaan monimuotoisuus ja luontotyyppien ominaislajisto huomioiden.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.