Institutionen för produktionsekonomi

”En studerande i produktionsekonomi kan bli allt utom läkare eller pilot”

Ilona Hemming studerar produktionsekonomi (tuta) för tredje året. Ilona har alltid tyckt om matematiska ämnen. Hon valde ett tekniskt universitet eftersom hon ville kunna dra nytta av sina talanger i en praktisk miljö.
Ilona Hemming at Aalto University campus.

Ilona Hemming valde kandidatprogrammet i teknikvetenskap med produktionsekonomi som huvudämne efter att ha jämfört olika program på Aaltos sidor och deltagit i de öppna dagarna på campus. ”Produktionsekonomi kändes som ett intressant alternativ som inte begränsar mina framtida alternativ för mycket. Det sägs också ofta att en studerande i produktionsekonomi kan bli allt utom läkare eller pilot. I synnerhet olika teman som rör organisering och ledarskap fascinerade mig i studierna i produktionsekonomi. Samarbetet med företagsfältet redan under studietiden genom konkreta projekt väckte mitt intresse”, säger Ilona.

Den egna examen kan skräddarsys genom bland annat val av biämne och fritt valbara studier. Inom produktionsekonomi ska biämnet vara tekniskt men det kan väljas fritt enligt eget intresse. Ilona har datateknik som biämne vilket hjälper henne att bättre förstå It-företags verksamhet.

Man behöver inte oroa sig för sysselsättning: andelen nyutexaminerade från produktionsekonomi som får jobb är nästan 100 %. Utexaminerade från produktionsekonomi arbetar bland annat som konsulter, olika ledare, investeringsbankirer, produktionsplanerare och personalchefer. Det finns lika många olika arbetsuppgifter som det finns utexaminerade.

Dagarna är varierande och innehåller mycket grupparbete.

Vid universitetet varierar dagarnas innehåll och den egna tidtabellen kan planeras relativt flexibelt. Ilona berättar att hennes dag kan börja hemma med individuellt arbete som följs av till exempel ett par timmar föreläsning eller en övningssession som dras av en kursassistent. Dessa är vanliga i de tekniska grundstudierna som äger rum under de första studieåren. I takt med att studierna framskrider fylls dagarna av mer grupparbeten, besök av företagsprojekt och mer individuella träffar med professorer och kurspersonal. Man kan besöka Prodekos gillesrum för att träffa andra studerande, dricka kaffe eller varför inte spela biljard.

Studierna innehåller många grupparbeten vilket på förhand kändes lite nervöst. Under tidigare studier hade grupparbeten ofta varit frustrerande och arbetsfördelningen kändes ofta orättvis. ”Vid produktionsekonomin är grupparbetena roliga och nyttiga. Alla deltar motiverat och man blir inte lämnad ensam med uppgifterna. Det är roligare att arbeta tillsammans än att ensam grubbla. Att arbeta med andra är dessutom en väldigt viktig färdighet i arbetslivet”, berättar Ilona.

”Det bästa med mitt utbildningsprogram är utan vidare de andra människorna”

Enligt Ilona är det bästa med utbildningsprogrammet de andra människorna, i synnerhet gillet Prodeko. Man kan tala med vem som helst i gillet utan att egentligen ha något ärende. I gillet görs allt gemensamt, och det görs stort. Prodeko har även en aktiv alumn- och företagsgemenskap som stöder studierna och karriären. Under företagsbesöken som gillet ordnar kan man stöta på alumner, både företagsledare och nyutexaminerade. Företagsledarna kan ge mer allmängiltiga råd medan de nyutexaminerade har koll på det praktiska vad gäller till exempel arbetssökande och studier.

Ilona Hemming at the Aalto University campus

I produktionsekonomi finns ett växande gäng skarpa och inflytelserika kvinnor, som det som kvinna är fantastiskt att inhämta kunskap från.

Ilona Hemming

Ilona berättar att även om området traditionellt har varit och fortsätter vara mansdominerat upplever hon som kvinna att hon hör till gänget lika mycket som de andra.

Ilona har haft möjlighet att bl.a. vara tutor för nya studerande, utveckla gillets webbshop, hålla gymnasieföredrag samt arrangera både små och stora evenemang, som fungerar som förenande kraft både inom gillet och mellan alumnerna, företagskumpanerna samt övriga studerandegillen.

Ilonas tips för nya studerande

Det är inte det enklaste att komma in på ämnet produktionsekonomi, men låt det inte avskräcka dig från att söka. Om du inte försöker kan du inte heller lyckas. Man har nytta av de matematiska gymnasieämnena i studierna men man blir inte lämnad ensam med studierna även om deriveringsformlerna inte sitter i ryggraden. Det gör de inte på Ilona heller. Nyckeln till framgång ligger inte bara i färdigheterna utan också i viljan att göra.

Det lönar sig inte att stressa onödigt mycket för studiernas början. Om du har kommit in behöver du inte oroa dig för hur studierna löper. Universitetsstudier skiljer sig en del från gymnasiestudier och med den växande friheten kommer även ansvaret att följa upp de egna studierna.

Om du är intresserad av att lära känna företagsvärlden, lära dig om organisationers verksamhet och utveckling, utveckla dina färdigheter i att hantera helheter och/eller gå med i Prodekos regnbågsskiftande gäng, sök för allt i världen!

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Diplomingenjörer som har utexaminerats från produktionsekonomi tacklar breda och invecklade frågor om företagsverksamhet på ett kreativt och analytiskt sätt och i samarbete med andra. Du lär dig identifiera relevanta detaljer och att se helheter i både teknologi och i affärsverksamhet.

Läs mer
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: