Institutionen för kemi och materialvetenskap

Bioorganisk Kemi

Komplex organisk syntes baserad på biologiska & kemoenzymatiska strategier
Deska

Som en av de centrala grenerna inom de kemiska vetenskaperna, organisk kemi skaffa lösningar för dagens kemiska industri för att adressera väsentliga samhällsfrågor genom farmaceutiska och agrokemiska teknologier. Biologiska verktyk som möjliggöras genom det enorma framsteget i den moderna bioteknologien bjuder på nya sätt att utveckla optimerade syntetiska strategier angående selektivitet, resurseffektivitet och kaskaddesign. Genom kombinationen av organisk kemi, katalys och bioteknologi, vår forskningsgrupp skaffar en ämnesövergripande miljö för att tackla utmaningarna inom den organiska syntesen från den grundläggande metodutvecklingen till användningen i totalsyntes. 

Mer information om vår forskning finns på www.deskalab.com

Gruppledare: Prof. Dr. rer. nat. Jan Deska

Biografi: Jan Deska (född i Quierschied/Tyskland, 1979) studerade kemi på Saarland-universitetet i södra Tyskland därifrån han fick sin magisterexamen 2004 samt sin Dr. rer. nat. i 2007 med handledaren Prof. Uli Kazmaier (tema: nya metoder för metallkatalyserade peptidmodifikationer). Jan jobbade som postdoc både i forskargruppen av  Prof. Goverdhan Mehta (IISc Bangalore, Indien, tema: totalsyntes av phaeofuran A) och med Prof. Jan-E. Bäckvall (Stockholms universitet, Sverige, tema: dynamisk-kinetisk resolvering av axial-kiraler allener). I 2010, Deska började sin självständiga forskning som Liebig juniorgruppledare vid Kölns universitet i Tyskland inom Syntetisk Biokatalys. Dessutom innehade han positionen som vikarierande professor i organisk kemi vid RWTH Aachen/Tyskland från 2014 till 2015. I Augusti 2015, Jan Deska fick en ställning som professor vid Aalto-universitetet där han leda forskningsgruppen för Bioorganisk Kemi.  

Våra senaste publikationer

Department of Bioproducts and Biosystems, Molecular Biotechnology, Department of Chemistry and Materials Science, Protein Technology, Bioorganic Chemistry
Publishing year: 2019 ChemSusChem
Department of Chemistry and Materials Science, Bioorganic Chemistry
Publishing year: 2019 CHEMISTRY: A EUROPEAN JOURNAL
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science
Publishing year: 2019
Department of Chemistry and Materials Science, Physical Chemistry and Electrochemistry, Bioorganic Chemistry, Soft Materials Modelling, Department of Bioproducts and Biosystems
Publishing year: 2019 Langmuir
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science, Bioprocess engineering, Department of Bioproducts and Biosystems, Department of Biotechnology and Chemical Technology
Publishing year: 2018 Preparative Biochemistry and Biotechnology
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science
Publishing year: 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science
Publishing year: 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science
Publishing year: 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science
Publishing year: 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE
Bioorganic Chemistry, Department of Chemistry and Materials Science
Publishing year: 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat