Institutionen för kemi och materialvetenskap

Bioorganisk Kemi

Komplex organisk syntes baserad på biologiska & kemoenzymatiska strategier
Deska

Our research areas:

  1. Organic Synthesis

  2. Enzyme Catalysis

  3. Synthetic Biology

Som en av de centrala grenerna inom de kemiska vetenskaperna, organisk kemi skaffa lösningar för dagens kemiska industri för att adressera väsentliga samhällsfrågor genom farmaceutiska och agrokemiska teknologier. Biologiska verktyk som möjliggöras genom det enorma framsteget i den moderna bioteknologien bjuder på nya sätt att utveckla optimerade syntetiska strategier angående selektivitet, resurseffektivitet och kaskaddesign. Genom kombinationen av organisk kemi, katalys och bioteknologi, vår forskningsgrupp skaffar en ämnesövergripande miljö för att tackla utmaningarna inom den organiska syntesen från den grundläggande metodutvecklingen till användningen i totalsyntes. 

Mer information om vår forskning finns på www.deskalab.com

Gruppledare: Prof. Dr. rer. nat. Jan Deska

Biografi: Jan Deska (född i Quierschied/Tyskland, 1979) studerade kemi på Saarland-universitetet i södra Tyskland därifrån han fick sin magisterexamen 2004 samt sin Dr. rer. nat. i 2007 med handledaren Prof. Uli Kazmaier (tema: nya metoder för metallkatalyserade peptidmodifikationer). Jan jobbade som postdoc både i forskargruppen av  Prof. Goverdhan Mehta (IISc Bangalore, Indien, tema: totalsyntes av phaeofuran A) och med Prof. Jan-E. Bäckvall (Stockholms universitet, Sverige, tema: dynamisk-kinetisk resolvering av axial-kiraler allener). I 2010, Deska började sin självständiga forskning som Liebig juniorgruppledare vid Kölns universitet i Tyskland inom Syntetisk Biokatalys. Dessutom innehade han positionen som vikarierande professor i organisk kemi vid RWTH Aachen/Tyskland från 2014 till 2015. I Augusti 2015, Jan Deska fick en ställning som professor vid Aalto-universitetet där han leda forskningsgruppen för Bioorganisk Kemi.  

The team:

Prof Jan Deska

Head of the Research Group: Prof. Dr. rer. nat. Jan Deska

Biography: Jan Deska was born on May 27, 1979 in Quierschied, Germany. He received his diploma in Chemistry (2004) and his Dr. rer. nat. (2007) from Saarland University, Germany under supervision of Prof. Uli Kazmaier (topic: novel methods for metal-mediated peptide backbone modifications). From 2007 to 2010, he conducted postdoctoral studies in the groups of Prof. Goverdhan Mehta (IISc Bangalore, India, topic: total synthesis of phaeofuran A) and Prof. Jan-E. Bäckvall (Stockholm University, Sweden, topic: dynamic-kinetic resolution of axially chiral allenes). In 2010, Deska joined Cologne University, Germany, as Liebig junior group leader establishing his independent research in the field of Synthetic Biocatalysis. Additionally, in 2014/2015, he held the position of teaching substitute professor (chair for Organic Chemistry I) at RWTH Aachen University, Germany. In August 2015, Deska was appointed as Associate Professor to Aalto University where he is currently heading the research group of Synthetic Organic Chemistry.  

Follow us:

Related content:

Bacteria factories and soft robots

Tailored molecules and materials could revolutionise the chemicals industry, move fabrics and make solar panels more ecological.

Jan Deska, Jaana Vapaavuori, kuva: Jaakko Kahilaniemi

Våra senaste publikationer

Biocatalytic Production of Amino Carbohydrates through Oxidoreductase and Transaminase Cascades

Ville Aumala, Filip Mollerup, Edita Jurak, Fabian Blume, Johanna Karppi, Antti E. Koistinen, Eva Schuiten, Moritz Voß, Uwe Bornscheuer, Jan Deska, Emma R. Master 2019 ChemSusChem

Chemoenzymatic Hydrogen Production from Methanol Through the Interplay of Metal Complexes and Biocatalysts

Ghazal Tavakoli, Jessica E. Armstrong, Janne Naapuri, Jan Deska, Martin H. G. Prechtl 2019 CHEMISTRY: A EUROPEAN JOURNAL

Frontispiece: Chemoenzymatic Hydrogen Production from Methanol through the Interplay of Metal Complexes and Biocatalysts

Ghazal Tavakoli, Jessica E. Armstrong, Janne Naapuri, Jan Deska, Martin Prechtl 2019

Shape and Phase Transitions in a PEGylated Phospholipid System

Lauri Viitala, Saija Pajari, Luigi Gentile, Jukka Määttä, Marta Gubitosi, Jan Deska, Maria Sammalkorpi, Ulf Olsson, Lasse Murtomäki 2019 Langmuir

Fermentative production of extracellular amylase from novel amylase producer, Tuber maculatum mycelium, and its characterization

Dattatray Bedade, Jan Deska, Sandip Bankar, Samir Bejar, Rekha Singhal, Salem Shamekh 2018 Preparative Biochemistry and Biotechnology

Notizen aus der Chemie

Christine Beemelmanns, Annabelle Bertin, Jan Deska, Johanna Heine, Ullrich Jahn, Björn Meermann, Andreas Schnepf, Erik Strub, Carl Christoph Tzschucke 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE

Notizen aus der Chemie

Christine Beemelmanns, Annabelle Bertin, Jan Deska, Johanna Heine, Ullrich Jahn, Björn Meermann, Andreas Schnepf, Erik Strub, Carl Christoph Tzschucke 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE

Notizen aus der Chemie

Christine Beemelmanns, Annabelle Bertin, Jan Deska, Johanna Heine, Ullrich Jahn, Björn Meermann, Andreas Schnepf, Erik Strub, Carl Christoph Tzschucke 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE

Notizen aus der Chemie

Christine Beemelmanns, Guillaume Delaittre, Jan Deska, Johanna Heine, Ullrich Jahn, Björn Meermann, Andreas Schnepf, Erik Strub, Carl Christoph Tzschucke 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE

Notizen aus der Chemie

Christine Beemelmanns, Guillaume Delaittre, Jan Deska, Johanna Heine, Ullrich Jahn, Stefan Knecht, Björn Meermann, Carl Christoph Tzschucke 2018 NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat