Institutionen för kemi och materialvetenskap

Bioorganisk Kemi

Komplex organisk syntes baserad på biologiska & kemoenzymatiska strategier
Deska

Våra forskningsområden:

  1. Organisk syntes
  2. Enzymkatalys
  3. Syntetisk biologi

Läs mer om forskningen(på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: