Institutionen för informations- och serviceekonomi

Logistik

Logistik vid handelshögskolan är inriktat på operativ förvaltning och förvaltning i relation till försörjningskedjor. Forskningen är både praktiskt och teoretiskt inriktad.
Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Logistics

Logistik innebär planeringen, implementeringen, och kontrollen av ett kostnadseffektivt flöde av gods från råmaterial till färdiga produkter, i kombination med förvaltningen av relaterad information och service. Målet med logistik är att få rätt gods eller service till rätt plats, vid rätt tidpunkt, enligt kundens önskemål. Vår forskning baserar sig på de utmaningar som uppstår i och med ovannämnda definition, såsom ett effektivt flöde av produkter och tjänster i försörjningskedjor, utvecklingen av nya och unika affärsmodeller samt anskaffningen av industriell och offentlig service och de relaterade hållbarhetsaspekterna.

Markku Kuula
Professor, Head of the Department

Max Finne
Assistant Professor

Markku Tinnilä
Senior University Lecturer

Ari Vepsäläinen
Professor (Emeritus)

Katri Kauppi
Associate Professor

Katariina Kemppainen
Professor of Practice

Juha Eskelinen
Researcher

Sadaat Ali Yawar
Postdoctoral Researcher

Ida Isoherranen
Doctoral Candidate

Juho Pursimo
Doctoral Candidate

Weimu You
Researcher

Marta Malik
Doctoral Candidate

Tran Tri
Doctoral Candidate

Yuan Virtanen
Doctoral Candidate

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: