Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Gratulerar! Du har blivit antagen som studerande till Aalto-universitetet.

Följebrev till studeranden som antagits till internationella gemensamma magisterprogrammet vid Aalto-universitetets högskolan för ingenjörsvetenskaper.
Punaisia kuvioita vaakasuorasti

Tyvärr är följebrevet till studeranden som antagits till internationella gemensamma magisterprogrammet bara på engelska. Vänligen flytta dig på engelskspråkiga webbplats.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: