Enkät om coronasituationens effekter på vårdhem

SOTERA, Aalto-universitetets forskningsgrupp för byggande inom social- och hälsovården, samlar in erfarenheter från vårdhem under coronapandemin. Vårdhem har haft en central roll i COVID-19-pandemin och SOTERA är intresserade både av den nuvarande situationen och av de bästa modellerna för framtidens vårdhem. Svar på den här enkäten önskas av alla referensgrupper med koppling till vårdboende.
Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Kuisma Rasilainen_Master Thesis

Status message

Vänligen observera att svaren som ni sparar nedan behandlas som offentlig information för att vi mer effektivt ska kunna kartlägga lösningar. Svaren publiceras som sammandrag, som visualiseringar och som enskilda svar. Inkludera inte individualiserande identifieringsuppgifter såsom personnamn i svaren. I slutet av enkäten kan man be att forskarna tar kontakt.

6. Jag
7. Jag bor (beskriv den boendes situation)