Kysely koronatilanteen vaikutuksista hoiva-asumisessa

Aalto-yliopiston terveys- ja hyvinvointirakentamisen tutkimusryhmä SOTERA pyytää kokemuksia hoiva-asumisesta ja kotihoidosta koronapandemian aikana. Hoivakodit ovat olleet COVID-19 pandemian keskipisteessä ja SOTERA on kiinnostunut sekä nykytilanteesta että parhaista malleista hoiva-asumisen tulevaisuudelle. Tähän kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta hoiva-asumisen viiteryhmiltä.
Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Kuisma Rasilainen_Master Thesis

Status message

Huomioikaa ystävällisesti, että alle tallentamanne vastaukset käsitellään julkisena tietona, koska pääsemme näin kartoittamaan ratkaisuja tehokkaammin. Vastauksia julkaistaan yhteenvetona, visualisointeina ja yksittäisinä vastauksina. Pyydämme ettei vastauksiin liittyisi yksilöiviä henkilötietoja kuten henkilöiden nimiä. Kyselyn lopussa on mahdollisuus pyytää tutkijoiden yhteydenottoa.

6. Olen
7. Asun (kuvaa asukkaan tilannetta)