Donera en framtid

Statens motfinansiering 2020–2022: högst 67 miljoner euro delas ut till universiteten

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra finansierar universiteten med 100 miljoner euro, varav 67 miljoner euro fördelas i förhållande till de donationer som universiteten får åren 2020–2022.
Kandidaattikeskuksen amfi.

Syftet med den statliga motfinansieringen är att trygga universitetens solvens. Beloppet av motfinansieringen beräknas enligt de donationer som universitetet fått före utgången av juni 2022. Motfinansieringen läggs till universitetets grundkapital.

En donation åtminstone 10 000 euro kan motfinansieras när den riktas till universitetet i allmänhet. Om du i webbdonationen väljer alternativet ”Aalto-universitetet” kan motfinansiering ansökas för din donation.

Andra webbdonationer är inte berättigade till motfinansieringen.

En donation på över 10 000 euro kan motfinansieras när den riktas till Aalto-universitetet eller till något av Aalto-universitetets tre utbildningsområden: handelsvetenskap, konst och design eller teknik. Om du vill göra en riktad donation ska du kontakta vårt team för givarrelationer.

Aalto-yliopiston valkoinen 3D-logo, iso A huutomerkillä, kampuksen nurmikolla / kuvaaja Mikko Raskinen, Aalto-yliopisto

Donera till Aalto-universitetet

Donera en framtid

Världen behöver nya revolutionerande idéer, lösningar, företagande, arbete och nytänkande ledarskap. Dessa saker kommer inte av sig själva. Genom att donera till Aalto-universitetet stöder du arbetet för ett starkt och internationellt framgångsrikt Finland.

Ytterligare information om donering
Two people with an umbrella.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat