Aalto-universitetet

Karriärdesign för Aaltos studerande

Traditionellt har planeringen av karriären baserat sig på förutsedda karriärvägar. Inom modern karriärdesign betonas kontinuerlig anpassning och ett experimentellt förhållningssätt. Låt din nyfikenhet leda dig, testa olika karriärvägar och skapa din egen mening!
AaltoStudents

Planera din karriär

Hur kan du planera din karriär i denna föränderliga och oförutsägbara tid, ofta kallade den fjärde industriella revolutionen? Det går inte – åtminstone inte med traditionella verktyg och attityder. Karriärplanering ger dig kreativa verktyg för att finna följande steg på väg mot en meningsfull karriär.  

Karriärplanering är: 

 

Two students working in a lab

Karriärdesignverktyg

Kolla in våra tips och verktyg om hur du kan börja designa och testa din karriärväg från dag ett:

Career Design Tools

CDL

Gå med i workshopen

Gå med i våra klasser och workshops för att omsätta karriärdesign med stöd av dina kamrater.

Kurser och workshoppar

Students1

Handledning och rådgivning

Ibland kan det vara bra att få ha en privat diskussion om karriäralternativen för att klargöra de egna målsättningarna. 

Sök till mentorprogrammet

Kontakta alumniagenter

Boka en tid till karriärcoachen eller för rådgivning i jobbsökning

Boka en tid till Aaltos karriärpsykolog

Gruppmentorering för internationella studerande

UntoRautio

Livslång provande

Karriärdesign är en livslång process och färdighet. Varje kurs, projekt, sommarjobb eller volontäruppgift är en möjlighet att skaffa viktiga karriärfärdigheter, lära känna sig själv och testa den egna vägen i praktiken.

JobTeaser

Summer School

Job

Att hitta jobb

Är du färdig att hitta ditt drömjobb?

Se de nyaste platsannonserna, instruktioner för jobbsökning, utbildningar och evenemang för arbetsgivare: 

JobTeaser

Students at an event

Träffa arbetsgivare

Träffa arbetsgivare Kontakta och träffa potentiella arbetsgivare genom att gå på våra årliga jobbmässor Aalto Talent Expo och Summer Job Day eller olika arbetsgivarorganiserade karriärevenemang. Du kan också lära dig om olika arbetsgivare via JobTeasers företagsprofiler.

Aalto Talent Expo

Summer Job Day

Employer Events

Employer Profiles

Career Design for International Students

Career design resources for international students

Läs mer
Animation. A person with a telescope
Animation two students

Karriärdesign för doktorander

Utöver alla tjänster som listas ovan erbjuder Aalto-universitetet karriärdesigntjänster som är särskilt inriktade på doktorander.

Mer information 

Följ oss

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat