YHTÄJALKAA

Maankäytön ja liikenteen strateginen yhteensovittaminen

YHTÄJALKAA – hankkeen tehtävänä on tuottaa tietoa uudistuvan maankäytön ja liikenteen suunnittelun tueksi.

Hanke pyrkii erityisesti tuottamaan tietoa, joka tukee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan erityislakien mukaista liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua sekä vaikutusten arviointia. Tavoitteena on lakien määrittämien suunnittelujärjestelmien parempi yhteensovittaminen eri hallinnon tasoilla.

Hanke kehittää malleja suunnittelujärjestelmien ja -prosessien yhteensovittamiseksi siten, että eri tasoilla ratkaistavia haasteita voidaan tunnistaa ajoissa ja reagoida niihin ennakoivasti. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan sopimusmenettelyiden ja vaikutusten arvioinnin roolia osana suunnittelujärjestelmää.

Yhtäjalkaa-hankkeen logo

Prosessien yhteensovittamista tutkitaan neljän kohdealueen (Jyväskylän, Lahden, Turun ja Helsingin seudut) kautta. Tutkimus perustuu kohdealueilla dokumenttien analyysiin sekä haastatteluihin. Tämän lisäksi hanke järjestää syksyllä 2019 neljä työpajaa hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen.

Hanke on valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke (VN TEAS 5.3) ja sitä toteuttavat Aalto-yliopisto, Sitowise Oy sekä MAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä).

Uutiset

Tutkimus ja taide Julkaistu:

YHTÄJALKAA-hankkeen loppuwebinaari

YHTÄJALKAA-hankkeen loppuwebinaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia
Työpajatyöskentelyä
Tutkimus ja taide Julkaistu:
Hankeseminaari
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tuloksia kestävän alue- ja kaupunkikehittämisen tueksi

Yhteenveto VNK:n kestävä alue- ja kaupunkikehityskokonaisuuden hankkeiden seminaarista
Yhtäjalkaa_ideatehtaan tulokset
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tapahtumat

Hankkeen työpajat

Hankkeen työpajat kutsuvat maankäytön ja liikenteen suunnittelun asiantuntijat vaikuttamaan tulevien maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelujärjestelmien muovautumiseen.

 

Työpaja 1

Ensimmäinen työpaja järjestetään Helsingissä 17.9. (Meritulli) teemalla ” Maankäytön ja liikenteen   suunnittelun yhteensovittaminen: Suunnitteluinstrumenttien valinta yhteiskunnalliset haasteet edellä”. Kokemuksia suunnittelun yhteensovittamisesta kuullaan Jyväskylästä.Ilmoittaudu työpajaan 11.9.2019 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/Suunnittelutasoja_lapaisevat_haasteet

Työpaja 2

Toisessa työpajassa pohditaan, kuinka suunnittelun   prosesseja tulisi muuttaa, niin että ne huomioisivat paremmin tasoja ylittävät haasteet. Kuinka prosessit voidaan sovittaa ajallisesti yhteen? Mitä toimijoita eri prosesseihin tulisi ottaa mukaan paremman yhteensovittamisen takaamiseksi?

Työpaja 3

Kolmannen työpajan teemana on vaikutustenarvioiti. Työpajassa pohditaan kuinka vaikutusten arviointi voi edesauttaa yhteistä ymmärrystä ja tukea suunnitelmien yhteensovittamista.

Työpaja 4

Neljännessä työpajassa visioidaan hallinnon tasot ylittävät haasteet huomioiva suunnittelujärjestelmä ja pohditaan eri suunnitteluinstrumenttien välistä työnjakoa.

Työpajoissa käynnistettyä keskustelua jatketaan verkossa. Verkkokeskustelu avataan ensimmäisen työpajan jälkeen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: