YHTÄJALKAA

Maankäytön ja liikenteen strateginen yhteensovittaminen

YHTÄJALKAA – hankkeen tehtävänä on tuottaa tietoa uudistuvan maankäytön ja liikenteen suunnittelun tueksi.

Hanke pyrkii erityisesti tuottamaan tietoa, joka tukee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan erityislakien mukaista liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua sekä vaikutusten arviointia. Tavoitteena on lakien määrittämien suunnittelujärjestelmien parempi yhteensovittaminen eri hallinnon tasoilla.

Hanke kehittää malleja suunnittelujärjestelmien ja -prosessien yhteensovittamiseksi siten, että eri tasoilla ratkaistavia haasteita voidaan tunnistaa ajoissa ja reagoida niihin ennakoivasti. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan sopimusmenettelyiden ja vaikutusten arvioinnin roolia osana suunnittelujärjestelmää.

Yhtäjalkaa-hankkeen logo

Prosessien yhteensovittamista tutkitaan neljän kohdealueen (Jyväskylän, Lahden, Turun ja Helsingin seudut) kautta. Tutkimus perustuu kohdealueilla dokumenttien analyysiin sekä haastatteluihin. Tämän lisäksi hanke järjestää syksyllä 2019 neljä työpajaa hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen.

Hanke on valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke (VN TEAS 5.3) ja sitä toteuttavat Aalto-yliopisto, Sitowise Oy sekä MAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä).

Ajankohtaista

sebastianschlecht
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Uusi professori rakentaa tieteidenvälisiä yhteyksiä

Tässä syyskuussa syntyy uusi tieteiden välinen yhteys Sebastian Schlechtin aloittaessa professorina Sound in Virtual Reality -opinnoissa.
Tutkimusjohtaja Jukka Tuomi. Kuva: Jaakko Kahilaniemi.
Aalto Magazine, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Jukka Tuomi oli 3d-osaamisen edelläkävijä

Tutkimusjohtaja Jukka Tuomi kuoli 11. huhtikuuta 2019 nopeasti edenneen sairauden murtamana. Hän oli yksi maailman johtavista 3d-tulostamisen asiantuntijoista. Julkaisemme hänen muistokseen haastattelun, joka ilmestyi Arjen valintoja -palstalla Aalto University Magazinen numerossa 20. Palstalla asiantuntija kertoo tutkimusalaansa liittyvistä henkilökohtaisista valinnoista.
Living+ Networking Lunch, Dipoli
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Living+ Platformin verkostoitumislounas toi yhteen ihmislähtöisen elinympäristön tutkimuksesta kiinnostuneita aaltolaisia

Eri korkeakouluja edustaneet aaltolaiset keskustelivat ihmislähtöisen elinympäristön tutkimuksesta 23. huhtikuuta järjestetyssä lounastilaisuudessa.
Starting Point of Wellbeing
Yliopisto Julkaistu:

Starting Point of Wellbeing jatkaa syksyllä 2019

Aallon opiskelijoille matalan kynnyksen neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä tarjoava Starting Point of Wellbeing jatkaa toimintaansa syksyllä 2019.

Hankkeen työpajat syksyllä 2019

Hankkeen työpajat kutsuvat maankäytön ja liikenteen suunnittelun asiantuntijat vaikuttamaan tulevien maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelujärjestelmien muovautumiseen.

 

Työpaja 1

 

Ensimmäinen työpaja järjestetään Helsingissä 17.9. (Meritulli) teemalla ” Maankäytön ja liikenteen   suunnittelun yhteensovittaminen: Suunnitteluinstrumenttien valinta yhteiskunnalliset haasteet edellä”. Kokemuksia suunnittelun yhteensovittamisesta kuullaan Jyväskylästä.Ilmoittaudu työpajaan 11.9.2019 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/Suunnittelutasoja_lapaisevat_haasteet

Työpaja 2

Toisessa työpajassa pohditaan, kuinka suunnittelun   prosesseja tulisi muuttaa, niin että ne huomioisivat paremmin tasoja ylittävät haasteet. Kuinka prosessit voidaan sovittaa ajallisesti yhteen? Mitä toimijoita eri prosesseihin tulisi ottaa mukaan paremman yhteensovittamisen takaamiseksi?

Työpaja 3

Kolmannen työpajan teemana on vaikutustenarvioiti. Työpajassa pohditaan kuinka vaikutusten arviointi voi edesauttaa yhteistä ymmärrystä ja tukea suunnitelmien yhteensovittamista.

Työpaja 4

Neljännessä työpajassa visioidaan hallinnon tasot ylittävät haasteet huomioiva suunnittelujärjestelmä ja pohditaan eri suunnitteluinstrumenttien välistä työnjakoa.

Työpajoissa käynnistettyä keskustelua jatketaan verkossa. Verkkokeskustelu avataan ensimmäisen työpajan jälkeen.

Yhteystiedot

Raine Mäntysalo

Raine Mäntysalo

Rakennetun ympäristön laitos
Professori

Kaisa Granqvist

Rakennetun ympäristön laitos
Tohtorikoulutettava
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu