Uutiset

Yhteistyöstä aitoa arvoa opiskelijoille ja Mikkelin kaupungille

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen opiskelijat suunnittelivat Mikkelin kaupungille seitsemän kestävään kehitykseen pureutuvaa projektia. Opiskelijat pääsivät soveltamaan teoreettisia oppeja merkityksellisellä tavalla suoraan käytäntöön, ja yhteistyö tarjosi Mikkelin kaupungille uudenlaisia näkemyksiä ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi.
Image of Mökkeli service concept web page

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielinen International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista liiketoiminnan osaamista mielenkiintoisessa ja motivoivassa oppimisympäristössä. Tärkeänä osana ohjelman monipuolisia opetusmenetelmiä ovat projektityöt, joita toteutetaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.  Mikkelin kaupungille tehdyissä projekteissa opiskelijat tunnistivat annettuihin aihepiireihin liittyviä ongelmia, ideoivat mahdollisia ratkaisuja ja laativat konseptin, jolla kyseiseen haasteeseen vastataan.

Apulaisprofessori ja yksi Nordic Rebels -yhteisön perustajista Miikka J. Lehtonen, D.Sc. (Econ.), on luennoinut International Business -ohjelmassa jo vuodesta 2017 saakka. Yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa oli osa hänen Strategic Design Management -kurssiaan tammikuussa. Kurssi haastaa vallalla olevia käsityksiä siitä, miten ja miksi yritykset tuottavat arvoa sekä omistajilleen että ympäristölleen.

Miikka J. Lehtonen, D.Sc. (Econ.)
Apulaisprofessori Miikka J. Lehtonen halusi luoda kokonaan uudenlaisen oppimiskokemuksen perustuen Nordic Rebels -yhteistön sisältöihin.

”Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita hahmottamaan muotoilun merkitys liiketoiminnassa. Strategisena voimavarana muotoilu auttaa organisaatioita uudistumaan ihmis- ja ympäristökeskeisemmiksi sekä suuntaamaan toimintaa vahvemmin tulevaisuusorientoituneeksi”, Lehtonen kertoo.

Kun opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä ulkopuolisen partnerin kanssa, on oppiminen mielekkäämpää ja innostavampaa. Se on Lehtosen mukaan yksi kurssin kantavista voimista.

”Kurssin aikana Mikkelin kaupungille toteutetut projektit syvensivät opiskelijoiden suhdetta opiskelukaupunkiinsa ja he kokivat, että voivat asukkaina aktiivisesti osallistua kaupungin hyvinvoinnin ja vaurauden kehittämiseen”, kuvailee Lehtonen yhteistyöprojektien merkitystä.

Uudenlaisille näkemyksille on tilausta

Mikkelin kaupunki pyrkii toimimaan verkostomaisesti yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa, eikä kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen voinut kieltäytyä, kun tällaista opiskelijaresurssia tarjottiin käytettäväksi. Hän pitää korkeakouluyhteistyötä erittäin tärkeänä ja on halukas tiivistämään sitä jatkossa aiempaa enemmän.

Opiskelijoiden projektitöiden teemoiksi nousivat kestävä matkailu, modernisoitumisen haasteet kaupunkikeskustoissa sekä monipaikkaisuus, jotka ovat olleet Mikkelin alueella jo pidemmän aikaan esillä olleita tärkeitä aiheita.

”Tällaisen prosessin alueellista vaikuttavuutta ei voi mitenkään väistää, kun tehtävänanto laaditaan yhdessä ja ratkaisuja etsitään todellisiin olemassa oleviin alueellisiin haasteisiin”, Kauranen sanoo.

Kaurasen oli helppo löytää opiskelijatiimeille mentorit, jotka olivat hyvin sitoutuneita projekteihin ja kannustivat opiskelijoita rohkeisiin ideoihin.

”Kaupungin näkökulmasta projektien tehtävänannossa onnistuttiin erityisesti siinä, että kertaluontoisten toimenpiteiden sijaan tunnistettiin ajankohtaisia ilmiöitä, joihin liittyvä kehittäminen koskettaa laajasti koko alueen elinvoiman edistämistä. Uskalsin odottaa opiskelijoilta paljon, mutta esitetyt ratkaisut ja konseptit yllättivät silti positiivisesti”, Kauranen kiittelee opiskelijoita.

 Strategy & Development Manager Aki Kauranen, City of Mikkeli

Uskalsin odottaa opiskelijoilta paljon, mutta esitetyt ratkaisut ja konseptit yllättivät silti positiivisesti.

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, Mikkelin kaupunki

Täyttä palvelua etätyöläisille

Aki Kauranen toimi opiskelijaprojekteissa myös mentorina yhdessä Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtajan Teppo Leinosen kanssa. Toinen heidän mentoroimista projekteistaan käsitteli monipaikkaisuutta, ja Leinonen piti aihetta erittäin kiinnostavana ja ajankohtaisena.

”Monipaikkaisuus on Etelä-Savon maakunnalle melkoinen mahdollisuus, sillä alueella on jo runsaasti vapaa-ajan asumista”, Leinonen huomauttaa.

Opiskelijaryhmä lähestyi aihetta mielenkiintoisella Mökkeli-konseptilla, jota Teppo Leinonen pitää oivaltavana nimeä myöten. Opiskelijat ideoivat, miten Mikkelin houkuttelevuutta voisi parantaa paikkana etätöiden tekemiseen.

”Mökkeli on palvelualusta, josta asiakas voi tilata palvelupaketteja tarpeidensa mukaan vapaa-ajan asunnolle vuoden ympäri. Palvelut kuten ruokakuljetukset, taksipalvelut ja mökkien ylläpito ovat saatavilla helposti alustan kautta. Mökkeli toimii yhteistyössä myös mökkivuokraajien kanssa”, kertoo opiskelija Asko Keinonen ryhmänsä suunnittelemasta palvelukonseptista.

Teppo Leinonen oli erityisen vaikuttunut siitä, että opiskelijat tunnistivat kohderyhmäksi juuri mökkiläisten seuraavan sukupolven ja nuoret kaupunkilaiset. Tämän kohderyhmän vaatimukset vapaa-ajan asumiselle ovat erilaiset kuin vanhemmilla sukupolvilla.

Opiskelijoiden työskentelyä oli Leinosen mielestä ilo seurata, ja lopputulos oli hänen mielestään ammattimainen: ”Tällainen konsepti mahdollistaisi uudella tavalla myös vaikkapa pääkaupunkiseudulla asuvien autottomien perheiden huolettoman vapaa-ajan asumisen.”

Uudenlaisella tapahtumalla imua keskustan alueelle

Mikke ry:n toiminnanjohtajan Kati Häkkisen mentoroiman opiskelijatiimin teema oli modernisoitumisen haasteet kaupunkikeskustoissa. Ryhmä pohti verkkokauppaostosten lisääntymisen tuomia haasteita kaupungin keskustalle ja mietti, miten ihmisiä voitaisiin houkutella käymään enemmän keskusta-alueella. Ryhmä päätyi lopulta ideaan Silent Discosta.

”Silent Disco on kuin tavallinen disko, mutta osallistujat käyttävät kuulokkeita tanssilattialla. Koska tapahtumasta koituu hyvin vähän melua, se on helppo järjestää paikoissa, joissa melu voisi muuten aiheuttaa haittaa. Silent Disco houkuttelee kävijöitä keskustaan, ja konseptia voidaan toteuttaa joko itsenäisenä tilaisuutena tai osana muita tapahtumia”, opiskelija Julita Koski kuvailee.

Kati Häkkinen korostaa, että uudet ideat ovat aina tervetulleita. Hän arvostaa opiskelijoiden reippautta ja uteliaisuutta sekä heidän kykyään lähestyä ongelmia kypsästi.

”Voin hyödyntää saamiani ideoita strategisessa työssäni. Opiskelijoissa olisi potentiaalia hyödynnettäväksi enemmänkin, ja haluan ehdottomasti jatkaa yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa”, Häkkinen kertoo.

Kurssi tempaisi opiskelijat mukaansa

Opiskelijoiden mielestä Strategic Design Management oli tähän mennessä yksi opintojen ajatuksia herättävimmistä ja mukaansatempaavimmista kursseista.

”Teoreettisen tiedon lisäksi kurssi opetti ajattelua, mikä tuki ongelman löytämistä ja ideoiden keksimistä. Pääsimme itse muovaamaan oppimiamme teorioita esimerkiksi luentojen työpajoissa, jotka auttoivat prosessia eteenpäin antaen lähtökohtia ajatteluun”, Asko Keinonen kertoo.

Julita Kosken mielestä kurssi oli mielenkiintoinen kokemus: ”Keskityimme paljon käyttäjän ja sidosryhmien saamaan hyötyyn, mistä oli suuresti apua projektin suunnitteluvaiheessa. Opimme, miten monivaiheista ja ei-niin-suoraviivaista suunnittelu voi olla. Kaupungille toteutettu projekti sai tuntemaan, että teimme oikeasti jotain tärkeää.”

Strategic Design Management -kurssin pedagoginen lähestymistapa ja käytetyt metodit nojautuivat Miikka J. Lehtosen luotsaaman Nordic Rebels -yhteisön sisältöihin.

”Nordic Rebels on keskittynyt luomaan oppimiskokemuksia, jotka saavat ihon hyvällä tavalla kananlihalle. Keskiössä ovat säväyttävät ja moniaistilliset kokemukset, missä oppiminen on sekä innostavaa että tekemiseen pohjautuvaa”, Lehtonen kuvailee.

Kurssi toteutettiin verkkokurssina, mutta Lehtonen ei halunnut jäljitellä perinteistä lähiopetusta, vaan loi kokonaan uudenlaisen kokemuksen. Hän halusi tarjota opiskelijakeskeisen kurssikokemuksen ja yhdisteli oppimateriaaleihin mm. videoita, podcasteja ja reaaliaikaisia keskusteluja.

”Olen havainnut saman ilmiön tutkimuksessanikin eri korkeakouluissa ympäri maailman: kun opiskelijoille antaa haastavan projektin ja sitä tuetaan omistautuneisuudella ja innostavuudella, me kaikki ylitämme itsemme”, Lehtonen kertoo.

www.nordicrebels.com

Teksti: Maarika Raitosola

Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

International Business, kauppatieteiden kandidaatti (BScBA, Mikkeli) ja kauppatieteiden maisteri (Otaniemi)

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia useilla aloilla ympäri maailman.

Koulutustarjonta
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Image from the conferment ceremony
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Kampus, Opinnot Julkaistu:

Maarintalon toiminnot siirtyvät Kandidaattikeskukseen

Maarintalo suljetaan toukokuun lopussa.
EU parlamentti
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Milja Mieskolainen: Euroopan Parlamentin Schuman-harjoittelu ylitti odotukseni

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen maisteriopiskelija Milja Mieskolainen oli jo aiemmin pohtinut hakemista harjoitteluun Euroopan Unioniin, mutta oli ajatellut harjoittelupaikan saamisen olevan liian haastavaa. Keväällä 2023 hän kuitenkin huomasi ilmoituksen harjoittelupaikoista ja päätti kokeilla hakemista, sillä avoinna oli kiinnostava paikka talouden hallinnan ja EMUn valvontayksikössä. Hakeminenkaan ei osoittautunut vaikeaksi. Milja haki paikkaa, sai sen ja harjoittelu Euroopan Parlamentissa alkoi lokakuussa.
Ihminen, joka katsoo kohti tulevaisuutta
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Viisi vinkkiä, joilla voit kehittää luovuuttasi tänä keväänä ja kesänä

YK viettää Maailman luovuuden ja innovaatioiden päivää 21. huhtikuuta. Kokosimme vinkkejä luovuuden oppimiseen.