Uutiset

Voiko luovuutta mitata, johtaa ja siten kasvattaa liiketoimintaa? Tutkijat yhdistävät voimansa suomalaisyritysten kanssa

Business Finlandin rahoittama uusi LuovaLoikka-hanke haluaa tehdä luovuuden näkyväksi liiketoiminnassa.
Tuomas Auvinen Kuva: Mikko Raskinen
Tuomas Auvinen, Projektijohtaja Kuva: Mikko Raskinen

Luovuus on merkittävä organisaatioiden voimavara. Muun muassa arvostettu World Economic Forum on nostanut luovuuden tulevaisuuden tärkeimmäksi työelämätaidoksi. Luovuus on kykyä ohjata ajattelua ja toimintaa kohti ennenkokemattomia suuntia. Haasteeksi muodostuu usein se, ettei tiedetä, miten luovuutta edistetään ja johdetaan.

Aalto-yliopiston yksi strategisista painopistealueista on radikaali luovuus. Aallossa kehitetään kulttuuria, toimintatapoja ja rakenteita, jotta radikaalille luovuudelle muodostuu mahdollisimman hyvät olosuhteet. Tätä tukee myös uusi LuovaLoikka: Luovuus kilpailuetuna  liiketoiminnassa co-research -tutkimushanke.  

Kaksivuotisessa (2024-2025) LuovaLoikka-tutkimuksessa, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ja taiteen ja suunnittelun tutkijat etsivät keinoja luovuuden mittaamiseen ja johtamiseen sekä luovuuden liiketoiminnallisten vaikutusten arviointiin. Hanke keskittyy luovaan toimintaan erityisesti organisaatiokontekstissa unohtamatta kuitenkaan yksilöitä. Tavoitteena on synnyttää merkittävää lisäarvoa ja kilpailuetua suomalaisyrityksille.

Tiedämme, että luovuus on tulevaisuuden työelämätaito ja yritysten kilpailuetu. Tutkimme näyttöä yrityksen luovan osaamisen ja taloudellisen menestyksen välisestä yhteydestä.

Tuomas Auvinen, projektijohtaja

Korkea uutuusarvo

Luovuuden mittaaminen on lähtökohtaisesti haastavaa, ja siksi luovuuden mittareita on vähän. Luovaan ideaan tai tuotokseen liittyy paljon muutakin kuin ainoastaan luova lopputulos. Luovuuden osuus arvonluonnissa ja sen taloudellisten vaikutusten arviointi on haastavaa, sillä luovuus vaikuttaa taloudellisiin tuloksiin hyvin monin tavoin. Tässä tutkimuksen erilaiset lähestymistavat (kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset) ja indikaattorit edistävät ymmärrystä luovuuden taloudellisista vaikutuksista. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. 

”LuovaLoikka on erinomainen esimerkki co-research -hankkeesta, jossa on korkea uutuusarvo ja joka tähtää disruptiiviseen, strategisen osaamisen kehittämiseen. Samaan aikaan se perustuu Creative Business Finland -ohjelman esittämään aloitteeseen sulauttaa luovaa osaamista vakiintuneille toimialoille”, sanoo Business Finlandin Head of Creative Business Kenneth Nyholm.   

Tutkimus yhdistää voimansa elinkeinoelämän kanssa

LuovaLoikka-tutkimushankkeen yritykset ja organisaatiot ovat hyvin erilaisilta toimialoilta. Mukana ovat mm. Fiskars konserni, Kemira, Marimekko, Posti, Raisio ja Sitra. Kaikki ovat tunnistaneet luovuuden muutosvoimaksi omalla alallaan. Yrityksillä on monia eri mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusyhteistyötä: esimerkiksi tarkastelemalla olemassa olevia tuotantoprosesseja, kehittämällä innovointiapoja tai keskittymällä luovan osaamisen kehittämiseen. Hanke haluaa kannustaa organisaatioita vaihtamaan keskenään tietoa ja hyviä toimintatapoja.  

Nina Nurmi, VP, R&D and Technology, EMEA Kuva: Kemira
Nina Nurmi, VP, R&D and Technology, EMEA Kuva: Kemira

"Kun puhumme luovuuden lisäämisestä T&K-toiminnassa, tarkoitamme sitä, että haluamme vahvistaa innovaatioita ja kehittää uusia ideoita, jotka auttavat meitä pysymään kilpailukykyisinä markkinoilla. Lähdimme mukaan LuovaLoikka-hankkeeseen, koska haluamme aktiivisesti panostaa henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja samalla oppia paremmin hyödyntämään luovuutta teollisessa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä”, toteaa Nina Nurmi Kemiralta. 

LuovaLoikka-hanketta johtaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen. Eri hankekokonaisuuksia vetävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen apulaisprofessori Astrid Huopalainen ja tietojärjestelmien professori Matti Rossi. Tutkimushanketta rahoittavat Business Finland ja NextGenerationEU.

Lisätietoja

Pirita Posti

Pirita Posti

Manager, Corporate Relations, School of Arts, Design and Architecture
Business Finland
Logo of NextGenerationEU. Blue flag with yellow starts in a circle on the left, black text on the right on two rows reading Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU. Transparent background.

Radikaali luovuus

Maailman muuttamiseen ei ole valmista kaavaa. On uskallettava rohkeasti luoda uutta pelkäämättä epäonnistumista.

Distorted reflection of two people outside at Otaniemi campus

Aalto-yliopisto tarjoaa uutta dokumenttielokuvaansa yritysten ja yhteisöjen käyttöön – Ainutlaatuinen teos paljastaa, miten luova prosessi etenee

Yliopiston tuottama dokumentti näyttää 30 tapaa käyttää luovuutta työkaluna, ja haastaa työyhteisöt kehittämään omaa luovuuttaan.

Radical Creatives -elokuvassa luovuus löytyy sukeltamalla pinnan alle. Kuva: Hayley Lê

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Pohjoismaiden ykkönen taiteessa ja muotoilussa

Opiskelijoita pyöräilemässä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen edessä kuva: Unto Rautio

Yritysyhteistyö

Tutkimusyhteistyö vahvistaa osaamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Opintoprojekteissa syntyy uusia tuote- ja palveluideoita. Kampuksemme tarjoaa innostavan toiminta- ja verkostoitumisympäristön.

Kaksi naista tekemässä kankaisia rintamerkkejä. Kuva: Marko Oikarinen / Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi tummiin pukeutunutta miestä istuu suunnittelemiensa huonekalujen keskellä
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Aaltolaisten muotoilua esillä Milanon huonekalumessuilla

Italialaisen muotoilijan ja japanilaisen arkkitehdin suomalaisesta kulttuurista inspiroitunutta yhteistyötä nähdään Salone del Mobile -messuilla Milanossa huhtikuussa. INTERDEPENDENCE-näyttelyssä on esillä myös muita projekteja Aallosta.
Ilmakuvassa kosken kuivunut uoma, jonka ylittää silta.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Kuivuus on uhka runsaiden vesivarojen Suomessakin

Viime vuosikymmenien kuivista kausista on Suomessa aiheutunut vakavia vaikutuksia etenkin maataloudelle ja vesihuollolle.
A glass needle probes a tiny droplet sitting on a black surface.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Fyysikot onnistuivat selittämään tuntemattoman voiman, joka kiskoo vesipisaroita huippuliukkailla pinnoilla

Tulokset auttavat kehittämään aiempaa liukkaampia pintoja, jollaisia hyödynnetään esimerkiksi lääketeollisuudessa ja liikenteessä.
Front and back covers of book called Unfolding Public Art. Text in red, book covers in sand colour.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu: