Uutiset

Vastuullinen sijoittaminen ei riitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Professori Vesa Puttonen ja luonnontieteiden kandidaatti Tatu Puttonen toteavat uudessa vastuullista sijoittamista käsittelevässä kirjassaan, etteivät poliitikot voi ulkoistaa vastuutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta varainhoitajille ja sijoittajille. Kirja on julkaistu Aalto-yliopiston julkaisusarjassa.
Kuvassa vasemmalla näkyy Tatu Puttonen ja oikealla Vesa Puttonen.
Tatu (vas.) ja Vesa Puttosen kirjan tavoitteena on herättää keskustelua vastuullisuudesta ja siitä, mikä rooli meillä kullakin on esimerksi ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa. Kuvat: Tatu Puttonen ja Evelyn Kask/Aalto-yliopisto.

Vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut voimakkaasti ja ilmastonmuutos teemana on edelleen lisännyt sen suosiota. Rahoituksen professori Vesa Puttosen ja luonnontieteiden kandidaatti Tatu Puttosen mukaan vastuulliseen sijoittamiseen liittyy kuitenkin yliviritettyjä odotuksia, eikä varainhoitoala pysty pelastamaan maailmaa ilmastonmuutokselta. Isän ja pojan aiheesta kirjoittama kirja on juuri julkaistu Aalto-yliopiston Kauppa + Talous -julkaisusarjassa.

”Yritysten vastuullisuudelle on kehitetty uusia mittareita, joiden lopputulos on näennäisen eksakti ESG-pistearvo (Environment, Social ja Governance). Pistearvo riippuu kuitenkin luokittelijasta ja eri luokituslaitokset voivat antaa yhdelle ja samalle yritykselle eri ESG-arvon. Ei ole yhtä oikeaa tapaa määritellä yrityksen vastuullisuus ja voidaankin hyvin kysyä, minkä mittariston mukaan sijoittajan tulisi tehdä sijoituspäätöksensä, jos hän haluaa sijoittaa vastuullisesti”, Vesa Puttonen sanoo. 

Paljon käytännön esimerkkejä

Vastuullista sijoittamista on perinteisesti markkinoitu hyvätuottoisena ja pieniriskisenä vaihtoehtona, mutta sen suosion kasvettua voimakkaasti korkean ESG-pistearvon yhtiöiden hinnat ovat nousseet. Samalla tuoton odotusarvo on laskenut, eikä enää ole perusteltua sijoittaa korkean ESG-pisteluvun yhtiöihin korkeamman tuotto-odotuksen vuoksi.

”Esitämme kirjassamme useita käytännön esimerkkejä, jotka osoittavat, miten vaikeaa ja ristiriitaista vastuullisuuden huomioinen sijoitustoiminnassa on”, Vesa Puttonen kertoo.

Kirja ottaa myös kantaa sijoittajien, varainhoitajien ja poliitikkojen rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen mukaan poliitikot eivät voi ulkoistaa vastuutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta varainhoitajille ja sijoittajille. Poliitikot eivät myöskään saa olettaa yritysten tekevän ilmastonmuutosta torjuvia investointeja, elleivät ne ole taloudellisesti kannattavia, vaan heidän tehtävänään on luoda sellaiset yhteiset pelisäännöt, että yritysten kannattaa tehdä ympäristön kannalta kestäviä investointeja.

”Vastuullinen sijoittaminen ei riitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Sijoittajayhteisö luo kyllä oman vastuullisuuden taksonomiansa, mutta se ei välttämättä tuota ympäristön kannalta optimaalista lopputulosta. Poliitikkojen pitää tehdä ympäristön saastuttamisesta niin kallista, että yritykset tekevät kaikkensa muuntaakseen toimintansa vähähiiliseksi.”

Kirjan tavoitteena keskustelun herättäminen

Idea kirjoittaa yhdessä kirja vastuullisesta sijoittamisesta syntyi, kun Vesa ja Tatu Puttonen keskustelivat heitä ammatillisesti yhdistävästä aiheesta. He kirjoittivat kirjan erityisesti vastuullisuudesta kiinnostuneille sijoittajille ja varainhoitajille, mutta aiheen tärkeyden vuoksi he halusivat julkaista sen Aalto-yliopiston julkaisusarjassa, jossa se on avoimesti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden luettavissa.

”Ilmastonmuutos on aito kaikkia koskettava haaste. Finanssimaailma antaa mielellään mielikuvan, että sillä on työkalut ongelmien ratkaisemiseksi, ja viesti on voimistunut viime vuosina. Tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että työkalut ovat puutteellisia ja jopa harhaanjohtavia. Ymmärrämme, että viestimme ei välttämättä ole sellainen, jonka finanssimaailma haluaa kuulla. Tästä huolimatta toivomme kirjamme herättävän keskustelua vastuullisuudesta ja siitä, mikä rooli meillä kullakin on esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa”, Vesa Puttonen sanoo.

Rahoituksen professori Vesa Puttonen on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija paitsi tutkimus- ja opetustyönsä, myös muun muassa Valtion Eläkerahaston, Kirkon eläkerahaston ja Sitran sijoitustoimikunnissa työskentelyn kautta. Tatu Puttonen on valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi Jyväskylän yliopiston Luonnonvarat ja ympäristö -ohjelmasta ja opiskelee parhaillaan Helsingin yliopiston Maataloustieteen maisteriohjelmassa.

Linkki kirjaan Puttonen Vesa ja Puttonen Tatu. Vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2021: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/110203/isbn9789526405285.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisätiedot:

Professori Vesa Puttonen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen laitos
[email protected]
040 709 0284

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aalto-yliopisto lisää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi

Aalto-yliopisto on kartoittanut tärkeimpiä toimenpiteitä ilmastopäästöjen vähentämiseksi kaikilla yliopiston toiminnan alueilla. Suurimmat päästövähennykset saadaan energian hankinnasta ja käytöstä.