Uutiset

Tuotantotalous tieteenalana Suomessa 100 vuotta

Tasavallan presidentti K. J. Ståhlberg nimitti Bernhard Wuollen Teknilliseen korkeakouluun teollisuustalouden ja yleisen koneopin professoriksi 22.9.1922. Wuollen nimitystä voidaan juhlia tuotantotalouden (TUTA) tieteenalan perustamisena Suomessa. Alaa on opiskeltu jo aiemmin useimmissa maailman parhaissa teknillisissä yliopistoissa ja se on noussut merkittäväksi tekniikan alaksi maailmanlaajuisesti.
Bernhard Vuolle
Bernhard Wuolle

Koulutukseltaan Wuolle oli insinööri, joka valmistui Polyteknillisen opiston konetekniikan osastolta vuonna 1900. Hän täydensi taitojaan Berliinin teknillisessä yliopistossa sähkötekniikan opinnoissa. Hän oli siis varsin monipuolinen asiantuntija. Ennen professoriksi nimittämistään Wuolle toimi Rautatiehallituksen ja Valtion Rautateiden pääjohtajana. Hän tähtäsi Suomen rataverkon sähköistämiseen jo 1920-luvulla.

Tuotantotalouden ala on tällä hetkellä yksi niistä tekniikan aloista, jotka tuottavat lukumääräisesti eniten diplomi-insinöörejä Suomessa. Tuotantotalouden ohjelmat ovat suomalaisten yliopistojen halutuimpia tekniikan alojen ohjelmia ja perinteisesti vaikeimpia päästä sisään. Näille ohjelmille on tyypillistä, että ne rakentavat osaamista teollisten järjestelmien tieteellisen tarkastelun varaan ja keskittyvät ratkaisemaan relevantteja johtamisongelmia teollisuuden ja talouselämän eri aloilla.

Aalto-yliopistossa Tuotantotalouden ohjelma keskittyy valittuihin operaatioiden johtamisen, strategisen johtamisen, tuoteinnovaatioiden johtamisen sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisen kysymyksiin teknologiayrittäjyyden kontekstissa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on kouluttaa teknisesti valveutuneita diplomi-insinöörejä kehittämään uutta teknologiaan perustuvaa liiketoimintaa ja johtamaan teknologiayrityksiä niiden muutoksissa. Oppimistavoitteet korostavat opiskelijoiden kykyä toimia yrittäjähenkisinä ongelmanratkaisijoina, joilla on herkkyyttä kehittää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja laajaa näkemystä ymmärtämään teknologiahankkeiden systeemisiä ja monimutkaisia haasteita sekä halua oppia jatkuvasti johtamiseen liittyviä asioita erityisesti insinööritaitoja vaativissa yhteyksissä.

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

Lisätietoa tuotantotalouden ohjelmasta
Students of Aalto University
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Eveliina Palo A grid -rakennuksen portaikossa
Yliopisto Julkaistu:

Laatua yhdessä – Opiskelijan ääni kuuluu suunnittelussa ja päätöksenteossa

Yhteisön osallistuminen yliopiston kehittämiseen on keskeinen osa arvomaailmaamme.
Class 1972 of the School of Business.
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Kuppilan cumlaude ja muita mukavia muistoja 50 vuoden varrelta

Vuosikurssi -72 kokoontui Kauppakorkeakoululla lukuvuoden avajaispäivänä 6.9.2022.
Early autumn outdoor picture of the pathways leading to the Undergraduate Centre. The sun is shining and paths are dry.
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Otakaari 1:n maisemahanke viimeistelyä vaille valmis

Amfiteatterinaukion alueen kunnostustyöt valmistuvat syksyllä 2022.
Luova työelämä 2030
Yliopisto Julkaistu:

Tiesitkö, että luovuutta voi mitata? Tutustu tuoreisiin kyselytuloksiin

Luova työelämä 2030 -hanke kehittää työkaluja yksilöllisen ja organisaatiotasoisen luovuuden mittaamiseen ja vahvistamiseen. Aalto-yliopiston asiantuntijat ovat osallistuneet luovuuskyselyjen kehittämiseen.