Uutiset

Tekniikan kunniatohtorit 2020 - 2022

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut ovat myöntäneet kunniatohtorin arvon kymmenelle merkittävälle tieteen ja tekniikan vaikuttajalle. Kunniatohtorit promovoidaan 17. kesäkuuta 2022 järjestettävässä juhlallisessa tekniikan alan tohtoripromootiossa Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa.
TechPromootio2019_tohtorinhatut

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut voivat myöntää kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvomerkit tohtoripromootion yhteydessä henkilölle, jolla on vahva yhteys Aalto-yliopistoon ja joka tieteen tai tekniikan tai muun yhteiskunnallisen tai kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi.

Vuonna 2020 arvonimet päätettiin myöntää viidelle kunniatohtorille, vaikka juhlallista seremoniaa jouduttiin lykkäämään koronaepidemian takia. Tulevassa juhlallisessa tohtoripromootiossa 17. kesäkuuta Aalto-yliopiston seremoniaviikolla toiset viisi kunniatohtorin arvonimeä on päätetty myöntää alla esitellyille henkilöille.

Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa, ja promootio on yliopiston arvokkain juhlatilaisuus.

2020 nimitetyt tekniikan kunniatohtorit
Professori Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, University of Lisbon
Professori Anjana Devi, Ruhr-University Bochum
Professori Antti-Pekka Jauho, Technical University of Denmark
Emeritusprofessori Juan R. Mosig, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Toimitusjohtaja Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

2022 nimitetyt tekniikan kunniatohtorit
Johtaja Juha Kostiainen, YIT-konserni
Toimitusjohtaja Mårten Mickos, HackerOne
Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto Oy
Strategisen neuvoston puheenjohtaja Jürgen Mlynek, Euroopan komission Quantum Flagship -ohjelma
Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen, Mobidiag Oy

Tekniikan kunniatohtorit 2020

Honorary Doctor 2020, Luisa Coutinho
Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida

Professori Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, konetekniikka, University of Lisbon, Portugali

Luísa Coutinho työskentelee professorina Lissabonin yliopiston konetekniikan laitoksella ja Euroopan hitsausliiton toiminnanjohtajana. Hänellä on useita kansainvälisiä kunniapalkintoja, luottamustehtäviä ja kunniaprofessorin arvoja. Aktiivisena yrittäjänä hän on perustanut neljä teollisuusyritystä. Hän on koordinoinut ja osallistunut yli 90 kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen hankkeeseen, joista 74:ssä teknologiaa siirrettiin yritykseen. Hän on julkaissut yli 140 artikkelia kansainvälisissä lehdissä ja kotimaassaan hän on kirjoittanut artikkeleita ja tiedotteita. Useat kansalliset julkaisut ovat haastatelleet häntä. Hän on ohjannut 18 tohtorin väitöskirjaa ja yli 100 maisteritason lopputyötä. Hän aloitti yhteistyön Euroopan komission kanssa 1980-luvulla tieteellisten hanke-ehdotusten arvioitsijana ja viime aikoina hän on toiminut ulkopuolisena asiantuntijana. Hänet on pyydetty luennoitsijaksi ja puhujaksi, kuten pitämään keynote-puheen yli 50 tilaisuudessa ympäri maailmaa.

Professori Luísa Coutinho on toiminut Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tieteellisen ohjausneuvoston jäsenenä. Hän on kirjoittanut kirjan ja artikkeleita sekä konferenssijulkaisuja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Hänellä on ollut aktiivinen rooli opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteistyön ja liikkuvuuden edistämisessä Aalto-yliopiston ja Lissabonin yliopiston konetekniikan laitosten välillä vuodesta 2013 lähtien.

Honorary Doctor 2020, Anjana Devi
Anjana Devi

Professori Anjana Devi, epäorgaaninen materiaalikemia, Ruhr University Bochum, Saksa

Professori Anjana Devi on yksi ohutkalvomateriaalien atomikerroskasvatusteknologian (ALD) johtavista tutkijoista, erityisesti teknologian jatkuvan eteenpäinmenon vaatimien uusien lähtöaineiden kehitystyössä. Hänellä on myös ollut tärkeä rooli ALD- ja CVD-tutkimusyhteisöjen (CVD: kemiallinen kaasufaasikasvatus) tuomisessa yhteen. Hän on esimerkiksi organisoinut yhteisiä konferensseja. Lisäksi hän on johtanut EU:n ja Saksan sisäisiä suuria yhteistyöprojekteja, joissa partnereina on ollut ALD- ja CVD-tutkimusryhmiä ja -yrityksiä. 

Professori Devi on Aalto-yliopiston tärkeimpiä kansainvälisiä yhteistyöpartnereita funktionaalisten materiaalien ja erityisesti ALD-teknologian alueilla. Aallon ja Ruhr-University Bochumin välillä on ollut vilkasta tutkijavaihtoa vuodesta 2014 lähtien ja tohtoriopiskelijoita on ollut yhteisohjauksessa vuodesta 2015 lähtien. Aallon tutkijat ovat julkaisseet professori Devin kanssa tieteenalan arvostetuissa lehdissä useita artikkeleita, joissa yhteistyön rooli on ollut merkittävä. ALD-tutkimus on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihepiiri sekä Aallolle että Suomelle. Esimerkiksi vuoden 2018 Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin ALD-teknologian kehittäjälle Tuomo Suntolalle.

Honorary Doctor 2020, Antti-Pekka Jauho
Antti-Pekka Jauho

Professori Antti-Pekka Jauho, teoreettinen nanoteknologia, Technical University of Denmark, Tanska

Professori Antti-Pekka Jauho on kansainvälisesti arvostettu kvanttimekaanisten kuljetusilmiöiden ja laskennallisen nanofysiikan tutkija. Hänen tutkimusintressinsä käsittävät nanomittakaavan rakenteiden elektronisten, optisten, mekaanisten ja kuljetusominaisuuksien teoreettisen mallinnuksen. Hän on kirjoittanut aiheesta laajasti käytetyn oppikirjan sekä yli 200 artikkelia. Vuodesta 2012 alkaen hän on johtanut tanskalaista tutkimuksen huippuyksikköä Center for Nanostructured Graphenea - tutkimuskeskusta.  

Professori Jauho on tehnyt aktiivista yhteistyötä yli kolmen vuosikymmenen ajan Teknillisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston useiden tutkimusryhmien kanssa. Hän toimi FiDiPro-professorina (Finland Distinguished Professor) vuosina 2007 – 2010 ja osallistui erityisesti Laskennallisen nanotieteen huippuyksikön (COMP) tutkimukseen. Hän on toiminut vastaväittäjänä tai esitarkastajana useissa väitöskirjoissa sekä arvioijana useissa professoreiden rekrytoinneissa Aallossa. Antti-Pekka Jauho on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomainen jäsen vuodesta 2003.

Honorary Doctor 2020, Juan Mosig
Juan R. Mosig

Emeritusprofessori Juan R. Mosig, sähkötekniikan instituutti, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Sveitsi

Emeritusprofessori Juan R. Mosig johti EPFL:n sähkömagnetiikan ja akustiikan laboratoriota vuosina 1999 – 2016. Hän kasvatti sen yhdeksi merkittävimmistä sähkömagnetiikan ja antenni- ja avaruusteknologian yksiköistä maailmassa. Mosig on lisäksi toiminut EPLF Science Centerin puheenjohtajana ja monessa muussa tehtävässä EPFL:n hallinnossa. Hän on European Association on Antennas and Propagation EurAAP’in perustajajäsen. Professori Mosig on tehnyt vuosikymmenien ajan teknistieteellistä tutkimustyötä sekä laatinut satoja julkaisuja sähkömagnetiikan, laskennallisten menetelmien, planaariantennien, terahertsisovellusten ja uusien antenniteknologioiden alueella.

Hän on tehnyt yhteistyötä Aallon radiotieteen ja sähkömagnetiikan tutkijoiden kanssa 1980-luvulta lähtien: toiminut vastaväittäjänä, järjestänyt vierailuja ja ollut mukana rakentamassa kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Honorary Doctor 2020, Tuula Teeri
Tuula Teeri

Toimitusjohtaja Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Ruotsi

Tuula Teeri toimii Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian (IVA) toimitusjohtajana. Hän oli Aalto-yliopiston ensimmäinen rehtori vuosina 2009–2017. Teeri näytti suunnan juuri perustetulle Aalto-yliopistolle ja asetti tutkimuksen tason nostamisen yhdeksi yliopiston tärkeimmäksi tehtäväksi. Hänen johdollaan Aalto otti ensimmäisenä suomalaisena yliopistona käyttöön professorien Tenure track -urapolun ja panosti yliopiston ja elinkeinoelämän väliseen strategiseen yhteistyöhön mm. uudistamalla yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut.

Tuula Teeri väitteli tohtoriksi entsyymitekniikan alalta Helsingin yliopistossa 1987 ja toimi sen jälkeen tutkimus- ja johtotehtävissä VTT:llä sekä yli 12 vuotta Ruotsissa Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa professorina ja vararehtorina. Hänen laajasta kansainvälisestä yhteistyöverkostostaan sekä merkityksestään koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistäjänä kertovat lukuisat luottamustehtävät ja tiedeyhteisön tunnustukset. Teeri palkittiin mm. koulutuksen CASE Europe Leadership Award -palkinnolla Brysselissä 2016. Hän johti European Network of Leading Universities of Science and Technology konsortiota 2016 – 2018, ja on arvioinut useita yliopistoja sekä toiminut hallituksen jäsenenä useiden maiden ja yliopistojen strategisen tutkimuksen neuvostoissa sekä elinkeinoelämää ja innovaatioita tutkivissa ja edistävissä ETLAssa, EVAssa ja Vinnovassa. Arvostetun Marcus Wallenberg tiedepalkinnon hallituksen jäsenenä Teeri toimi 2011 – 2017.

Tekniikan kunniatohtorit 2022

Honorary Doctor 2022, Juha Kostiainen
Juha Kostiainen

Johtaja Juha Kostiainen, YIT-konserni

Juha Kostiainen toimii YIT-konsernin kaupunkikehityksestä vastaavana johtajana. Hän on aiemmin työskennellyt johtotehtävissä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa, Tampereen kaupungin elinkeinojohtajana ja Finn-Medi Oy:n toimitusjohtajana. 

Kostiainen väitteli tohtoriksi vuonna 2002 aiheenaan kaupunkiseutujen kilpailukyky. Hän on kirjoittanut useita kymmeniä tieteellisiä julkaisuja liittyen kaupunkien kehittämiseen ja asumiseen. Hän on johtanut lukuisia laajamittaisia kaupunkikehityshankkeita, tutkinut kaupunkiseutujen kilpailukyvyn dynamiikkaa ja soveltanut tutkimustietoa käytäntöön. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen kaupunkikeskusteluun ja on julkaissut yli 300 blogikirjoitusta nokkelakaupunki.fi- blogissaan. 

Aalto-yliopistossa Kostiainen on toiminut väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä sekä toiminut lukuisten diplomitöiden ohjaajana. Hän on edistänyt useiden väitöstutkimusten ja tutkimusprojektien rahoitusta, osallistunut tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen ja tutkimushankkeiden johtoryhmätyöskentelyyn. Kostiainen on myös arvostettu luennoitsija useilla Aalto-yliopiston kursseilla. Hän on Tampereen yliopiston kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen dosentti.

Honorary Doctor 2022, Mårten Mickos
Mårten Mickos

Toimitusjohtaja Mårten Mickos, HackerOne

Diplomi-insinööri Mårten Mickos on HackerOne -yrityksen toimitusjohtaja. HackerOne on maailman johtava eettisen hakkeripohjaisen tietoturvan toimittaja. Yritys vahvistaa digitaalisia järjestelmiä kyberhyökkäyksiä vastaan tekemällä yhteistyötä maailman parhaiden tietoturvahakkereiden kanssa. Vuosina 2001–2008 Mickos toimi avoimen lähdekoodin ohjelmistoyrityksen MySQL AB:n toimitusjohtajana. Yritys myytiin tietokantayritys Sun Microsystemsille miljardilla dollarilla vuoden 2008 alussa.

Mickos on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka tunnetaan mm. teknologiayrittäjyyden edistäjänä sekä avoimen tietoyhteiskunnan, tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden puolestapuhujana. Työssään hän tukee nuoria opiskelijoita, yrittäjiä sekä naisjohtajia liiketoimintastrategian, tarjonnan mullistamisen sekä johtamisen ja urakehityksen osa-alueilla. Hän on saanut useita teknologia-alan tunnustuksia ja hänet on esimerkiksi palkittu vuonna 2006 ”Nokia Foundation Awardilla” avoimen lähdekoodin käytön edistämisestä.

Mickos valmistui Aalto-yliopistoa edeltäneestä Teknillisestä korkeakoulusta teknillisen fysiikan alalta vuonna 1993. Hän on ollut näkyvästi mukana Aallon alumnitoiminnassa, esiintymällä usein puhujana seminaareissa ja opiskelijatapahtumissa. Mickosin johtamat yritykset ovat olleet tutkimuskohteina Aalto-yliopiston tutkimuksissa. 

Honorary Doctor 2022, Marjo Miettinen
Marjo Miettinen

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto Oy

Kasvatustieteiden tohtori Marjo Miettinen toimii hallituksen puheenjohtajana Ensto Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Ensto Invest Oy:ssä, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1988 alkaen. Vuosina 2006–2014 hän toimi EM Groupin toimitusjohtajana.

Yritysuransa lisäksi Miettinen toimii aktiivisesti erilaisissa elinkeinoelämän ja teknologian alan järjestöissä. Hän on ensimmäinen nainen Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana. Teknologiateollisuus on ajanut Miettisen puheenjohtajakaudella tulevaisuuden työn ja osaamisen ja innovaatioiden edistämistä. Lisäksi hän on yksi Women in Tech Finland -verkoston perustajista. Verkoston tavoitteena on innostaa naisia teknologia-aloille.

Hän on hallituksen jäsen Tekniikan akatemia TAF:ssa, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:ssa ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:ssa, P2X Solution Oy:ssä, Solidium Oy:ssä sekä European Family Businesses yhdistyksessä. Hän on myös Suomen tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen. Edellisten lisäksi Miettinen toimii Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Miettinen on edistänyt merkittävällä tavalla korkean teknologian ja sen tutkimuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa toimiessaan suomalaisen elinkeinoelämän ja teknologiateollisuuden avainpaikoilla. Hän on myös aktiivisesti edistänyt Aalto-yliopiston ja Enston välistä yhteistyötä älykkäiden sähköjärjestelmien kehittämisessä.

Honorary Doctor 2022, Jürgen Mlynek
Jürgen Mlynek

Strategisen neuvoston puheenjohtaja Jürgen Mlynek, Euroopan komission Quantum Flagship -ohjelma

Jürgen Mlynek on Euroopan komission Quantum Flagship -ohjelman strategisen neuvoston puheenjohtaja ja toimii arvostetussa Humboldt-yliopistossa Berliinissä kokeellisen fysiikan professorina. Hän toimi saman yliopiston rehtorina vuosina 2000–2005. Vuosina 2005–2015 hän oli Saksan suurimman tutkimuskeskuksen, Helmholtz Association of German Research Centresin, johtaja.

Mlynek on tehnyt uraauurtavaa työtä muun muassa kvanttioptiikassa, kvanttitilojen tomografiassa ja molekyylifysiikassa. Hän on ollut rakentamassa ensimmäistä atomi-interferometriä atomioptiikassa.

Mlynek on ollut keskeisen saksalaisen Deutsche Forschungsgemeinschaft -tutkimusrahoitusorganisaation Heisenberg Fellow sekä toiminut German Research Foundationin varajohtajana 1996–2001. Hän on saanut merkittäviä palkintoja työstään, jota on esitelty arvostetuimmissa tiedelehdissä, muun muassa Naturessa ja Sciencessa.  

Mlynek on toiminut suomalaistutkijoiden kanssa yhteistyössä 1970-luvulta alkaen, ja Quantum Flagship -lippulaivahankkeen myötä yhteistyö on parhaillaankin käynnissä useiden suomalaisryhmien kanssa. Hän on ollut myös aktiivinen nuorten tieteellisessä koulutuksessa ja tarjonnut useita post doc -paikkoja mm. Humboldtin yliopistossa. Lisäksi useat hänen entiset opiskelijansa ovat toimineet hyvin aktiivisesti Suomessa mm. vastaväittäjinä väitöstilaisuuksissa ja vierailevina professoreina.

Honorary Doctor 2022, Tuomas Tenkanen

Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen, Mobidiag Oy

Tuomas Tenkanen työskentelee Mobidiag Oy:n toimitusjohtajana. Yritys toimii molekyylidiagnostiikan alueella tuottaen testejä ja laitteistoja tartuntatautien ja antibioottiresistenssin tunnistamiseen. Yrityksen asiakaskuntaa ovat sairaalalaboratoriot Euroopassa ja Suomessa mukaan lukien esimerkiksi HUSLAB.  Mobidiag Oy on biotekniikan edelläkävijä, joka myytiin 2021 merkittävällä arvolla amerikkalaiselle Hologic Inc:lle.

Tenkasen uraauurtava työ edustaa Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueita, joihin kuuluvat biotieteet sekä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin teknologiat. Työssä yhdistyy entsymatiikka, diagnostiikan laitteistot ja IT-alan tietotaito.

1987 Tenkanen oli diplomityöntekijänä mukana Teknillisen korkeakoulun Kemian osastolle (osa nykyistä Kemian tekniikan korkeakoulua) perustetussa Finnzymes-nimisessä biotekniikan alan yrityksessä, joka valmisti entsyymejä DNA-tutkimukseen. Hän johti Espoossa Finnzymesin tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotantoa aina vuoteen 2010 saakka, jolloin hän yhdessä yhtiökumppaniensa kanssa luotsasi yhtiön myynnin amerikkalaiselle laboratoriojätille Thermo Fisher Scientific:lle. Vuonna 2013 Tenkanen johti kahden suomalaisen ja yhden ranskalaisen yhtiön fuusion, jolla saatiin laaja-alaisesti keskitettyä teknologioita eri tieteenaloilta muodostaen pohjan Mobidiag Oy:n menestykselle.

Tenkanen on edistänyt merkittävällä tavalla korkean teknologian ja sen tutkimuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän on esimerkillisesti toteuttanut Aalto-yliopiston monitieteellistä yrittäjyysvisiota, jossa tieteelliseen tietoon pohjaten kehitetään globaalisti merkittäviä tuotteita ja teknologioita. Alumnina hän on tuonut yliopistoa positiivisesti esille ja korostanut monitieteisyyden, teknologiaosaamisen ja yrittäjyyden merkitystä työelämässä.

Doctoral hats, 2016

Kunniatohtorit Aalto-yliopistossa

Kunniatohtorit kautta aikojen Aalto-yliopiston korkeakouluissa ja niiden edeltäjäkorkeakouluissa.

Akateemiset tapahtumat ja perinteet
Aalto lights

Kunniatohtorien paneelikeskustelut ja seminaarit

Aalto-yliopisto juhlistaa uusia kunniatohtoreitaan järjestämällä kaksi paneelikeskustelua ja kolme seminaaria. Tilaisuuksissa valotetaan tulevaisuuden näkymiä kvanttiteknologiasta sekä innovaatioista.

Tapahtumat
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Professor Riikka Puurunen, Professor Patrick Rinke and IT Application Owner Lara Ejtehadian holding sunflowers and diplomas
Palkinnot ja tunnustukset, Kampus, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon avoimen tieteen palkintojuhla toi aaltolaisia yhteen keskustelemaan avoimesta tieteestä

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
Kestävä digitaalinen arki Turussa, banneri: Minna Vigren.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aikamatka vuoteen 2050 – kestävän digitaalisen arjen teemaviikko levittäytyy Turkuun toukokuun lopussa

Kestävä digitaalinen arki -teemaviikolla 25.5.–2.6. Turussa pohditaan, minkälaista kestävä digitaalinen arki on, miten sitä voisi edistää ja kuvitellaan myös, miltä tulevaisuuden kestävä digitaalinen arki näyttäisi.
Nainen lukemassa tabletilla
Opinnot Julkaistu:

Aalto EE julkaisee Alex-oppimisalustan: Uusi alusta muuttaa elämänlaajuista oppimista

Aalto University Executive Education (Aalto EE) lanseeraa kesäkuussa ensimmäisen version Alex-oppimisalustasta, joka on suunniteltu elämänlaajuiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Alex tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja, pieniä osaamiskokonaisuuksia ja ammatillisen kehittymisen ohjelmia, jotka sovittavat taidot yhteen alan tarpeiden kanssa. Alusta, joka kehittyy jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla, kuten mobiilisovelluksella ja tekoälyn integroinnilla, asettaa uuden standardin ammatilliselle kehittymiselle Suomessa.