Uutiset

Selvitys Helsinki Schooliin liittyvistä epäasiallisen kohtelun sekä taloudellisten epäselvyyksien väitteistä on valmistunut

Aalto-yliopiston johto käynnisti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun pyynnöstä ulkopuolisen selvitystyön mediassa esitettyjen väitteiden perusteella.
Väre-buildings hall with impressive wooden staircase
Kuva: Tuomas Uusheimo

Perusteellinen selvitys Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Helsinki Schooliin liittyvistä epäasiallisen kohtelun sekä taloudellisten epäselvyyksien väitteistä on valmistunut. Aalto-yliopiston johto käynnisti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun pyynnöstä ulkopuolisen selvitystyön mediassa esitettyjen väitteiden perusteella.

Selvitys tehtiin Aallon eettisten periaatteiden mukaisesti niin, että riippumattomuus ja objektiivisuus varmistettiin. Selvityksen toteuttajat (yliopiston laki-, talous- ja oppimispalvelut) kävivät läpi kaikki yliopiston tietoon selvityksen aikana tulleet ilmoitukset ja yhteydenotot, mukaan lukien väitteet epäasiallisesta kohtelusta ja aikaisempien ilmoitusten käsittelyn puutteista. Selvityksessä kuultiin asianosaisia ja yhteydenottajia suullisesti tai kirjallisesti.

Selvityksen havainnot

Selvityksen aikana saadut ilmoitukset ja yhteydenotot ovat olleet pääosin Helsinki Schoolin toimintaa kritisoivia. Kritiikki on kohdistunut kokemuksiin epäasiallisesta opetustyylistä, epäasiallisesta kohtelusta sekä Helsinki Schoolin aseman epäselvyydestä opintojen sekä ammatillisen toiminnan välimaastossa. Myönteistä palautetta on saanut Helsinki Schoolin rooli suomalaisen valokuvataiteen tunnetuksi tekemisessä, ammatillisten mahdollisuuksien tarjoaminen ja koulutuksen työelämärelevanssi.

Selvityksen yhteydessä käsiteltiin myös mediassakin esille tuotuja vakavia epäasiallisen kohtelun kokemuksia. Koska yliopiston selvitysvaltuudet ja -mahdollisuudet olivat näissä tapauksissa rajatut ja tapahtumista on kulunut useita vuosia, tapahtumia ei voitu tyhjentävästi selvittää eikä tehdä niistä selkeitä johtopäätöksiä.

Helsinki Schoolin viimeaikaisessa toiminnassa ei selvityksen perusteella ilmennyt vakavia väärinkäytöksiä, kuten järjestelmällistä tai tahallista häirintää tai syrjintää.

Selvityksessä saatujen tietojen perusteella Helsinki Schooliin liittyvässä opetuksessa on kuitenkin ollut virheellisiä toimintatapoja kuten opiskelijoiden henkilökohtaisten asioiden kyselyä ja kommentointia. Lisäksi useamman yhteydenoton mukaan Helsinki School on aiheuttanut negatiivista, kilpailullista ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa. Tiettyjä opiskelijoita on nostettu polulle menestykseen Helsinki Schoolin kautta muiden jäädessä ulkopuolelle. Tämä on synnyttänyt pelkoa siitä, mitä omalle uralle tapahtuu, jos nostaa epäkohtia esiin.  

Helsinki Schooliksi kehittynyt toiminta käynnistyi vuonna 1996 Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen laitoksella, ja toiminta siirtyi Aalto-yliopistoon sen perustamisen yhteydessä vuonna 2010. Toimintaan Aallossa on sisältynyt opetusta ja vienninedistämistä. Vienninedistäminen on käytännössä tarkoittanut mm. galleriatilan vuokraamista Berliinissä ja valokuvamessujen tilavuokrien maksamista. Toiminta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta vuonna 2011. Yliopisto ei ole saanut tuloja taiteen myynnistä. Yliopiston rooli taiteen vienninedistämisessä on hyödyttänyt mukana olleita opiskelijoita ja alumneja sekä ulkopuolista galleriaa. Vienninedistäminen ei ole perustunut kirjallisiin sopimuksiin.

Väitteisiin taiteen myynnistä käteismaksuilla ja kuiteitta ei selvityksessä voida ottaa kantaa, koska taiteen myynti on tapahtunut taiteilijoiden ja gallerian suorana yhteistyönä eikä Aalto-yliopisto ole ollut kauppojen osapuoli. Ongelmana toiminnassa on ollut eri toimijoiden roolien epäselvyys ja yliopiston osallisuuden hämärtyminen.

Toimenpiteet ja kehitystoimet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tunnistaa valta-asemansa kouluttajana ja taidekentän vaikuttajana, erityisesti suhteessa opiskelijoihin. Korkeakoulun tehtävänä on sekä pyrkiä huipulle niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin taiteellisessa toiminnassa että tarjota turvallinen, monipuolinen ja laadukas opiskelukokemus. Huippujen valitseminen jo opintojen alkuvaiheessa ei tue nykykäsitystä oppimisesta ja opiskelusta jatkuvana ja elämänmittaisena.

Selvityksen perusteella toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ohjeistaa opettajia turvalliseen ja inklusiiviseen opetukseen, etenkin palautteen ja kritiikin antamistilanteissa. Ohjeistus koskee myös opiskelijoiden jakamien henkilökohtaisten asioiden käsittelyä kursseilla. Tätä työtä jatketaan edelleen yhdessä opiskelijajärjestö TOKYO:n kanssa syksyllä 2022.

Aalto-yliopisto valmistelee anonyymin ilmoitusmahdollisuuden sisältävän ilmoituskanavan avaamista. Ilmoituskanavan käyttöönotto voi osaltaan madaltaa kynnystä epäasiallisesta toiminnasta ilmoittamiseen.

Yliopiston toiminnan ulkoisten tahojen kanssa on aina perustuttava kirjallisiin sopimuksiin ja selkeästi määriteltyihin vastuisiin. Helsinki Schoolin vienninedistämishankkeiden kaltainen, suulliseen sopimukseen perustuva toiminta ei ole enää mahdollista.

Aalto-yliopisto kannustaa henkilöstöään aktiivisuuteen yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä erityisesti, jos se tukee tieteen, taiteen ja opetuksen harjoittamista tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistolle tehtävä työ ja ulkopuoliseen sidonnaisuuteen liittyvä työ eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa keskenään ja toiminta tulee erottaa selkeästi toisistaan. Aalto-yliopistolla on selkeät sivutoimi- ja sidonnaisuuskäytännöt, joita koko henkilöstön tulee noudattaa. Opiskelijoiden ohjaaminen kaupalliseen toimintaan pitää tehdä erityistä huolellisuutta, tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä noudattaen.

Aalto-yliopiston yhteistyö Helsinki Schoolin kanssa päättyy

Edellä kuvatut havainnot ja epäkohdat ovat johtaneet Helsinki Schoolin vetäjän Timothy Personsin toiminnan arviointiin ja siihen puuttumiseen.

Kaikki Aalto-yliopiston yhteistyö Helsinki Schoolin kanssa on loppumassa vuoden 2022 aikana jo ennen tämän selvityksen käynnistymistä tehdyn päätöksen perusteella.

 

Kristiina Mäkelä, provosti
Petri Suomala, opetuksesta vastaava vararehtori
Tuomas Auvinen, dekaani

Linkkejä:

Aalto-yliopiston eettiset periaatteet ja epäkohtien esiintuomisen toimintaohjeet

Aalto-yliopiston sivutoimi- ja sidonnaisuuskäytännöt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kolme henkilöä Kauppakorkeakoululla
Yliopisto Julkaistu:

Opetusta ja kursseja kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta

AllWell?-kyselyllä kartoitetaan asioita, joita voidaan kehittää opiskelijoiden opiskelukyvyn parantamiseksi.
Financial Times ranking 2022
Yliopisto Julkaistu:

Aalto on sijalla 34 Financial Timesin eurooppalaisia kauppakorkeakouluja vertailevassa rankingissa

Kauppakorkeakoulu jatkaa toisena pohjoismaisten korkeakoulujen joukossa.
Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki
Palkitut, Yliopisto Julkaistu:

Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä aaltolaisille

Rehtori Ilkka Niemelälle annetaan Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki, ja kaikkiaan kunniamerkkien saajina on 15 henkilöä Aallosta. Onnea!
White coffee cup with Space 21 logo, space's common room on the background.
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Tervetuloa aamukahville Space 21:een keväällä 2023

Kahvia, aamupalaa ja hyvää seuraa radikaalin luovuuden olohuoneessa – kaikki Aaltolaiset ovat tervetulleita Space 21:en avointen ovien aamukahveille. Kevään 2023 aikataulu nyt julki!