Uutiset

Projektitiimi kartoitti suomalaisten energia-alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Portugalissa

Portugalin energiamarkkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille sekä lyhyen että pitkän aikavälin mahdollisuuksia eri aloilla.
Seminaari Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta
Opiskelijat esittelivät tutkimustaan suomalaisille yrityksille ja muille sidosryhmille sekä Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnarille. Tilaisuus järjestettiin Kauppakorkeakoululla 31.1.2023. Kuva: Aalto-yliopisto / Kiviranta

20. lokakuuta alkoi merkittävä ja erittäin antoisa matka, joka kesti useita viikkoja. Nova School of Business and Economicsin (Nova SBE) opiskelijavetoinen konsulttiyritys Nova Junior Consulting aloitti yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa ennennäkemättömän opiskelijoiden liiketoimintaprojektin. Projektin tavoitteena oli yhdessä Suomen Lissabonin suurlähetystön ja Business Finlandin kanssa tunnistaa suomalaisten energia-alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Portugalissa ja syventää yritysten ymmärrystä alueen energiapolitiikasta, liiketoimintaympäristöstä ja teknologiatarpeista.

Aloituskokouksessa projektitiimi esiteltiin tilaajalle, Suomen Lissabonin suurlähetystölle, jota johtaa suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun edustajille: projektiasiantuntija Tommi Vihervaaralle ja ulkoisten suhteiden päällikkö Jonna Söderholmille. Lisäksi tiimi tapasi ensimmäistä kertaa projektin ohjaajana toimineen Aalto-yliopiston johtamisen laitoksen tutkijatohtorin Inês Peixoton.

Huolimatta haastavasta tehtävästä perehtyä laajaan energiateollisuuden alaan melko lyhyessä ajassa opiskelijat loivat toteuttamiskelpoisen ”tiekartan”, joka sisällytettiin alkuperäiseen projektisuunnitelmaan. Ensimmäinen askel oli Portugalin energia-alan kattava arviointi. Siihen sisältyivät alan haasteiden, kestävyyspotentiaalin, säädösten ja päästötavoitteiden arviointi.

Tiimi analysoi myös Portugalin energiamarkkinoihin tehtäviä nykyisiä ja tulevia investointeja, mukaan lukien elpymis- ja palautumissuunnitelman investoinnit. Tavoitteena oli tutkia suomalaisten yritysten mahdollista pääsyä Portugalin energiamarkkinoille ja tunnistaa synergioita Portugalin energiasektorin ja suomalaisten yritysten välillä. Tulosten yksinkertaistamiseksi tiimi määritteli yhdessä suurlähetystön ja Business Finlandin kanssa viisi kiinnostavaa tutkimusaluetta, jotka ovat vety, älyverkot, akut, energiatehokkuus ja jätehuolto.

Monenlaisia mahdollisuuksia on tarjolla

Projektitiimi pystyi tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla viidellä alueella. Vetysektorilla mahdollisuuksia on vedyn tuotannossa ja käytössä, kun taas vedyn arvoketjun kehittämisessä edelleen on pitkän aikavälin potentiaalia. Älyverkkosektorilla on rajalliset lyhyen aikavälin mahdollisuudet, mutta se tarjoaa potentiaalia tiedonhallintaan ja viestintään pitkällä aikavälillä. Akkusektori tarjoaa lyhyen aikavälin mahdollisuuksia kumppanuuksille ja kierrätykselle sekä pitkän aikavälin näkymiä koko kansallisen arvoketjun kehittämiselle. Energiatehokkuussektori tarjoaa lyhyen aikavälin ratkaisuja teollisiin prosesseihin ja pitkän aikavälin näkymiä kokonaisten toimitusketjujen optimointiin. Jätehuoltoala tarjoaa myös lyhyen aikavälin mahdollisuuksia konsultointiin ja teknologiaratkaisuihin sekä pitkän aikavälin näkymiä energia- ja biopolttoainejätehankkeissa. Kattava luettelo liiketoimintamahdollisuuksista ja johtopäätöksistä löytyy loppuraportista.

Laajoja taustaselvityksiä täydennettiin energia-asiantuntijoiden sekä portugalilaisten ja suomalaisten energiayhtiöiden edustajien kanssa tehdyllä 11 haastattelulla. Tiimi esitteli tuloksia 9. joulukuuta Suomen suurlähetystössä Lissabonissa yleisölle, johon kuului Suomen Portugalin-suurlähettiläs ja Team Finland -koordinaattori Katriina Pirnes, Business Finlandin edustajat sekä molempien yliopistojen jäseniä. Esityksen onnistuminen sai suurlähettiläs Suikkari-Klevenin ehdottamaan Helsinkiin seminaaria, jossa esitellään tutkimus suomalaisille yrityksille ja kaikille sidosryhmille sekä Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnarille. Tiimi toteutti seminaarin menestyksekkäästi tammikuussa 2023. Näin ollen opiskelijat matkustivat Helsinkiin ja esittelivät sekä tutkimustaan että havaintojaan ja siten saattoivat projektin päätökseen. Monet seurasivat esitystä myös verkossa.

Koko projektin ajan tiimiä motivoi työnsä arvon tunnustaminen ja sen mahdollinen vaikutus suomalaisyritysten liiketoimintojen kasvamiseen Portugalissa. Projektin tavoitteena oli innostaa muita sekä jättää positiivinen perintö sekä Portugalille että Suomelle. Tiimin sisäinen monimuotoisuus lisäsi sekä projektin luovuutta että yhtenäisyyttä ja yhteistyötä, mikä johti tuottavaan ja palkitsevaan kokemukseen kaikille osallistujille. Tiimi kiittää kaikkia henkilöitä ja tahoja, jotka mahdollistivat projektin ja tukivat heitä koko matkan ajan.

Monimuotoinen projektitiimi

Projektin ohjaaja Inês Peixoto kertoo, että oli hienoa ohjata lahjakkaita eri alojen opiskelijoita, joilla oli niin monipuolista kokemusta ja osaamista, ja jotka tulivat niin monimuotoisista kulttuuritaustoista. ”Tiimi otti projektin haasteen vastaan valitsemalla systeemisen näkökulman asiakkaan esittelemään ongelmaan. He ottivat keskeiset sidosryhmät mukaan tutkimukseensa ja tekivät konkreettisia havaintoja, jotka ovat merkityksellisiä eri toimijoille.

Tulokset tarjoavat pienen mutta merkittävän askeleen nykypäivän monimutkaisten ja kriittisten energiaongelmien ratkaisemiseksi. Ne tarjoavat yrityksille ja muille toimijoille vankan perustan tutkia mahdollisuuksia, synergiaetuja ja luoda yhteistä pohjaa tulevaa yhteistyötä ja liiketoimintaa varten. Projekti osoittaa, että energia-alalla on arvokasta kehittää innovatiivista yhteistyötä tulevaisuuden kestävien arvoketjujen rakentamisessa – arvoketjujen, joista hyötyvät sekä Suomi että Portugali.”

”Markkinamahdollisuuksien identifioiminen suomalaisyrityksille on keskeinen osa suurlähetystön vienninedistämistyötä. Vihreä energiasiirtymä oli lähtenyt Portugalissa niin hyvään vauhtiin, että ajattelimme suomalaisyritysten hyötyvän maan energiasektoria ja sen investointeja analysoivasta katsauksesta. Paras analyysi saataisiin aikaa yhdistämällä asiantuntemus kummastakin maasta. Olen todella iloinen, että Aalto-yliopisto ja Nova SBE käynnistivät tämän uudenlaisen yhteistyön kanssamme.”

”Opiskelijat onnistuivat tehtävässään erinomaisesti. Raportti on korkealaatuinen ja opiskelijat onnistuivat identifioimaan useita sektoreita, joissa suomalaisyritysten tarjonta vastaa erinomaisesti Portugalin kysyntään. Raportti antaa arvokkaan työkalun suomalaisille ja portugalilaisille yrityksille sekä meille, jota edistämme maiden välistä kaupallista yhteistyötä. Työskentely opiskelijoiden kanssa on todella motivoivaa ja palkitsevaa.”  

Projektitiimi:

Fanny Vuollet on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija, joka suorittaa kaksoistutkintoa Creative Sustainability -ohjelmassa sivuaineenaan rahoitus. Hän opiskelee myös CEMS Master's in International Management -ohjelmassa.
Francisca Pereira opiskelee Nova School of Business and Economicsin (Nova SBE) kandidaattiohjelmassa. Hänellä on pääaineenaan liikkeenjohto ja hän osallistuu projektiin Nova Junior Consultingin konsulttina.
Jimi Bäck on Aalto-yliopiston diplomi-insinööriopiskelija, joka opiskelee kestäviä energiajärjestelmiä ja -markkinoita ja oli projektin aikana vaihto-opiskelijana Instituto Superior Técnicossa Lissabonissa.
João Sousa on Nova SBE:n kauppatieteiden 3. vuoden kandidaattiopiskelija ja opiskeli viime lukukauden Copenhagen Business Schoolissa.
Michael Hofreither on Wienin yliopiston kauppatieteiden kandidaattiohjelman alumni, joka keskittyi opinnoissaan liiketoimintastrategioihin. Hän opiskelee paraikaa Nova SBE:ssä liikkeenjohdon maisterin tutkintoa pääaineenaan strategia. Sekä Michael että Joaõ ovat liittyneet tähän projektiin osana Nova Junior Consultingia, jonka hallituksen puheenjohtaja Joaõ on tällä hetkellä.
Inês Peixoto on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijatohtori, joka tutkii kasvavia kestävän kehityksen siirtymiä organisaatioteorian näkökulmasta fokuksenaan riskien, ajallisuuden, markkinoiden luomisen ja systeemisen muutoksen organisointi.

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Lue lisää
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Skanskan kehitysjohtaja Jan Elfving esiintyy Rakennustekniikan päivässä 2024
Yhteistyö Julkaistu:

Rakennustekniikka kutsuu yrityksiä mukaan tulevaisuuden kehitystyöhön

Jo keväiseksi perinteeksi muodostunut rakennustekniikan laitoksen järjestämä sidosryhmätapahtuma Rakennustekniikan päivä pidettiin 25.4.2024 Dipolissa Otaniemessä.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
Aalto-wide sustainability minor logo
Opinnot Julkaistu:

Uusi monialainen sivuaine Luonnonvarojen kestävä käyttö käynnistyy Aallossa

Aalto tarjoaa uuden monitieteisen sivuaineen, Luonnonvarojen kestävä käyttö, joka on nyt valmis lisättäväksi opintosuunnitelmaasi!
Yhdeksän suurta jäälohkaretta muodostivat taideinstallaation Kansalaistorilla Helsingissä 2021
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto ARTS -kesäkoulu tutkii veden merkitystä taiteen linssien läpi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kesäkoulun teema on tänä vuonna vesi, jonka merkitystä käsitellään monialaisesti taiteen, elokuvan ja digitaalisuuden näkökulmista.