Uutiset

Professorinimityksiä 2022–2023 Insinööritieteiden korkeakoulussa

Dekaani Gary Marquis on nimittänyt kuusi uutta professoria 1.6.2022–31.5.2023 välisenä aikana.
Aalto University
Anna Mikola
Anna Mikola

Anna Mikola

TkT Anna Mikola nimitettiin apulaisprofessoriksi rakennetun ympäristön laitokselle ajalle 1.6.2022–31.5.2026. Professuurin ala on vesitekniikka kiertotaloudessa.

Mikola tutkii ravinteiden erottelua jätevesistä lannoitekäyttöön NPHarvest-tekniikalla, joka sopii useiden erilaisten jätevesien, kuten maatalouden jätevesien, yhdyskuntajätevesilietteen ja kaatopaikan suotovesien käsittelyyn.

Hän on aikaisemmin työskennellyt Professor of Practice -tehtävässä yhdyskuntajätevesien puhdistuksen alalla vuodesta 2018 alkaen sekä vesihuollon suunnittelun konsulttina Kiuru & Rautiainen Oy:ssä ja Rambollissa. Mikola valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1998 ja väitteli tohtoriksi vesihuoltotekniikasta Aalto-yliopistosta vuonna 2013. 

Mika Salmi
Mika Salmi

Mika Salmi

TkT Mika Salmi nimitettiin apulaisprofessoriksi konetekniikan laitokselle 1.8.2022–31.7.2026 väliseksi ajaksi. Professuurin ala on kestävä kehitys valmistuksessa. Hän tutkii kuinka nykyisistä tuotteista voidaan tehdä parempia, vähemmästä materiaalista ja  kestävä kehitys huomoiden.

Salmi väitteli Aalto-yliopistossa vuonna 2013 ainetta lisäävän valmistuksen lääketieteellisistä sovelluksista kirurgiassa ja hammashoidossa. Hän on työskennellyt Staff Scientist -tehtävässä konetekniikan laitoksella sekä ADDLabin (Aalto University Digital Design Laboratory) tutkimusjohtajana vuodesta 2016.

Yksi hänen tutkimushankkeistaan kohdistuu erityisesti 3D-tulostuksen laadunvarmistukseen tekoälyn avulla. 3D-tulostus tehostaa tuotteiden valmistusta, mutta laajamittaisen käytön pullonkaulana on epävarmuus siitä, läpäisevätkö tuotteet niille asetetut tiukat laatuvaatimukset.  Salmi vetää Aalto-yliopiston ja EOS Finland Oy:n yhteishanketta, jossa kehitetään uudenlaista menetelmää laadun todentamiseen.

”Perinteisesti tuotteiden laatua on arvioitu vasta kun tuote on valmis, mutta tässä hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla laatua voidaan arvioida ja kehittää jo 3D-tulostusprosessin aikana. Menetelmä hyödyntää tekoälyä havaitsemaan ja kompensoimaan viallisia alueita tuotekappaleen eri kerroksissa käyttäen prosessinseuranta-antureista saatavaa tietoa”, Salmi sanoo

Ossi Kaario
Ossi Kaario

Ossi Kaario

TkT Ossi Kaario nimitettiin associate professor -tehtävään konetekniikan laitokselle ajalle 1.7.2022–30.6.2027. Professuurin ala on laskennallinen virtausmekaniikka.

Kaario väitteli Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2007 laskennallisen virtausdynamiikan alalta. Sitä ennen hän työskenteli useita vuosia VTT:n palveluksessa. TKK:ssa ja Aalto-yliopistossa Kaario toimi ensin senior research fellow -tehtävässä vuosina 2006–2018 ja myöhemmin senior scientist -tehtävässä vuosina 2019–2022 professori Martti Larmin ryhmässä.

Kaarion tutkimus liittyy pisara- ja kaasusuihkuihin sekä palamiseen liittyvien ilmiöiden laskennalliseen mallintamiseen. Tutkimuksen käytännön sovellukset liittyvät muun muassa moottoreihin ja huonetilavirtauksiin. Kaariolla on runsaasti opetuskokemusta ja hän on ohjannut lukuisia väitöskirjoja.

Mohamed Noureldin
Mohamed Noureldin

Mohamed Noureldin

PhD Mohamed Noureldin nimitettiin apulaisprofessoriksi rakennustekniikan laitokselle ajalle 22.9.2022–21.9.2026.  Professuurin ala on rakennetekniikka.

Hänellä on yli 15 vuoden tutkijakokemus alan teollisuusprojekteista, joiden kohteena ovat olleet muun muassa rakennukset, teollisuuslaitokset, korkeat rakennukset, offshore-rakenteet ja petrokemian laitokset.

Noureldin väitteli tekniikan tohtoriksi rakennetekniikan alalta vuonna 2014 Sungkyunkwanin yliopistossa Etelä-Koreassa. Väitöksen jälkeen hän työskenteli Adjunct Professor -tehtävässä ja apulaisprofessorina samassa yliopistossa vuosina 2015–2022.

Aallossa hänen tutkimuksensa kohdistuu kolmeen teemaan: rakenteiden kokonaisvaltainen kestävään kehitykseen perustuva rakennesuunnittelu, rakenneterveys sekä uusien ja älykkäiden materiaalien käyttö rakenteissa.

Tuuli Jylhä
Tuuli Jylhä

Tuuli Jylhä

TkT Tuuli Jylhä nimitettiin apulaisprofessoriksi rakennetun ympäristön laitokselle 1.1.2023–31.12.2026 väliseksi ajaksi. Professuurin ala on kiinteistöjohtaminen.

Jylhä on aiemmin työskennellyt kiinteistöjohtamisen apulaisprofessorina Delftin teknillisessä yliopistossa Alankomaissa (2016-2022). Hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistossa kiinteistöliiketoiminnan alalta vuonna 2013. 

Jylhä tutkii uusia kiinteistöalan asiakaslähtöisiä johtamisen malleja, jotka edistävät resurssiviisautta olemassa olevassa rakennuskannassa.  Tämä sisältää esimerkiksi vaihtoehtoiset mallit omistamiselle kuten jakamisen ja palvelullistamisen, kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan ja prosessien uudelleenmallintamisen rakennetussa ympäristössä ja rakennetun ympäristön käyttäjälähtöiset mallit.

Sergei Khakalo
Sergei Khakalo

Sergei Khakalo

TkT Sergei Khakalo nimitettiin apulaisprofessoriksi rakennustekniikan laitokselle ajalle 1.3.2023–28.2.2026. Professuurin ala on rakennemekaniikka.

Khakalo valmistui diplomi-insinööriksi sovelletun mekaniikan alalta Saint-Petersburg State Polytechnic University -ammattikorkeakoulusta vuonna 2013. Tekniikan tohtoriksi hän väitteli vuonna 2017 Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksella rakennemekaniikasta. Tohtorintutkinnon jälkeen hän työskenteli tutkijatohtorina rakennustekniikan laitoksella, kunnes siirtyi VTT:lle, Integrated Computational Materials Engineering -ryhmään vuonna 2018. 

Khakalo yhdistää tutkimuksessaan matemaattisen analyysin ja laskentamenetelmien avulla materiaalitieteen ja materiaalimekaniikan alat kiinteiden aineiden ja rakenteiden fysiikkaan. Hän uskoo, että monitieteinen tutkimuskokemus on avaintekijä rakennemekaniikan alan innovaatioissa ja tieteenalan tulevaisuuden muovaamisessa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Henkilökuva Minna Tuusasta
Nimitykset Julkaistu:

Minna Tuusa Aalto ARTSin henkilöstöpäälliköksi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen on nimittänyt HR partner Minna Tuusan koulun HR-päälliköksi 1.6.2024 alkaen.
logo
Nimitykset Julkaistu:

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen uusi johto

Professori Lauri Rautkari on nimitetty laitosjohtajaksi ja professorit Tiina Nypelö ja Mauri Kostiainen varalaitosjohtajiksi Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselle ajalle 1.5.2024-31.12.2025.
Min-Kyu Paek
Nimitykset Julkaistu:

Min-Kyu Paek on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian tekniikan ja metallurgian laitokselle

Min-Kyu Paek on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian tekniikan ja metallurgian laitokselle.
Sinipaitainen nainen, jolla on lyhyet tummat hiukset ja tummasankaiset silmälasit
Nimitykset Julkaistu:

Työelämäprofessori Pia Hannukainen: ”Uskon muotoilun voimaan jatkossakin”

Hannukaisen mielestä on tärkeää, että yrityksissä on osaavia muotoilijoita ja muotoilijoiksi valmistuvilla riittävä osaaminen työelämän tarpeisiin.