Uutiset

Professorille kansainvälinen palkinto päätöksenteon tutkimuksesta

Emeritusprofessori Raimo P. Hämäläisen elämäntyötä kunnioitettiin vuoden 2019 Frank P. Ramsey mitalilla
Picture of Professor Raimo Hämäläinen
Emeritusprofessori Raimo P. Hämäläinen.

Professori Raimo P. Hämäläiselle on myönnetty  vuoden 2019 Frank P. Ramsey ‑ mitali.

Sen myöntää Decision Analysis Society DAS, joka on operaatiotutkimuksen ja analytiikan alan johtavan kansainvälisen järjestön INFORMSin päätösanalyysitutkijoiden seura. Ramsey-mitali on korkein  DASin jäsenelleen myöntämä palkinto ja se on tunnustus  professori Hämäläisen laajasta ja vaikuttavasta urasta.

Professori Hämäläinen  on tutkinut päätöksentekoa laajasti neuvottelujen tukemisesta lentäjän päätöksentekoon, sekä kehittänyt monitavoitemenetelmiä osallistavaan ympäristöpolitiikkaan.Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Suomen ilmavoimien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Emeritusprofessorina hän jatkaa aktiivisesti tutkimusta Aalto-yliopistossa ja yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

”Ilmastoasioissa tehtäviin päätöksiin tarvitaan vahvaa asiaperustaa, mutta myös arvot on sisällytettävä prosessiin”, kertoo Raimo P. Hämäläinen.

”Työni tämän teeman parissa aloitin jo  1980-luvulla, kun eduskunta keskusteli ydinvoimalan toimiluvasta. Väittely teemasta  oli tuolloin ollut sekavaa. Tällaisten päätösten kohdalla voidaan kiistellä tosiasioista ja voidaan kiistellä arvoista, ja on erittäin tärkeää pitää nämä kaksi erillään. Kehitimme  kansanedustajille monikriteerimallin päätöksenteon tueksi. Sen avulla pystyimme avustamaan päätöksentekoa ja selkiyttämään sen perusteita, jolloin oli jopa mahdollista sanoa   että ’Olemme samaa mieltä lopullisesta päätöksestä , mutta meillä ei ole samoja arvoja’, mikä on erittäin mukavaa poliitikoille!”

Professor Hämäläinen receiving his prize medal
Palkintojenjakotilaisuus Seattlessa.

Systeemianalyysin laboratorion perustaja

Professori Raimo P. Hämäläinen nimitettiin vuonna 1981 silloisen Teknillisen korkeakoulun sovelletun matematiikan professoriksi. Vuonna 1984 hän perusti systeemianalyysin laboratorion. Siitä on kehittynyt kansainvälisesti tunnustettu tutkimusyksikkö, joka on kouluttanut operaatiotutkimuksen ammattilaisia Suomen teollisuuden ja yhteiskunnan tärkeisiin tehtäviin. Professori Hämäläisen yli 200:aa julkaisua on siteerattu paljon, ja hän on ohjannut yli neljääkymmentä väitöskirjantekijää. Vuonna 2017 hänet nimitettiin myös brittiläisen Loughborough’n yliopiston vierailevaksi professoriksi.

Ramsey-mitali myönnettiin 21. lokakuuta Seattlessa Yhdysvalloissa pidetyssä INFORMS-konferenssissa, johon osallistui 6 000 operaatiotutkijaa keskustelemaan alan tutkimuksesta. Kokouksessa juhlistettiin professori Hämäläistä katsauksella hänen huomattavaan tutkimustyöhönsä yli kolmen viime vuosikymmenen aikana.

Uusi tutkimusalue

”Viimeisimmissä tutkimuksissani olen keskittynyt ihmiseen. Kehitän Aalto-yliopistossa yhteistyössä professori Esa Saarisen kanssa systeemiälyn konseptia. Operaatiotutkimus on ongelmanratkaisua, ja siinä  myös inhimillinen tekijä on oleellinen. Esittelimme ja määrittelimme vuonna 2013 uuden tutkimusalueen, käyttäytymisen tutkimus operaatiotutkimuksessa, joka tutkii ihmisen roolia ja vaikutusta mallipohjaisessa ongelmanratkaisussa. Alasta on kehittynyt nopeasti  kansainvälisesti hyvin aktiivinen kenttä. On tärkeätä ymmärtää, että meillä mallintajilla, kuten kaikilla muillakin ihmisillä, on useita kognitiivisia vinoumia. Psykologit löytävät niitä aina vain enemmän, mutta me operaatiotutkijat pyrimme löytämään tapoja lieventää vinoumien vaikutuksia päätöksentekoon”, professori Hämäläinen kertoo.

”Raimo P. Hämäläisen ansioluettelo on vaikuttava. Hän on toiminut sekä monitavoitteisen päätöksenteon ja siihen liittyvän käyttäytymisen tutkijana että useiden tutkimusryhmien akateemisena johtajana Suomessa ja Euroopassa”, totesi palkintokomitean puheenjohtaja professori Jason Merrick palkintopuheessaan.

Ihminen otettava huomioon päätöksenteossa

Vaikka palkinnolla juhlistetaan jo tehtyä työtä, professori Hämäläinen katsoo tulevaisuuteen ja näkee huolenaiheita esimerkiksi tekoälyn merkityksestä päätöksenteossa.

”Tekoälyyn liittyy hieman sokeutta. Sitä pidetään jonkinlaisena taikasauvana, joka ratkaisee kaiken. Tekoäly voi oppia tietomassasta tehokkaalla numeronmurskaamisella , mutta päätöksenteko käyttää  numeroita aina yhdessä ihmisen kanssa. Päätöksissä on otettava huomioon myös ihmisen tavoitteet ja arvot.”

Raimo P. Hämäläinen on aiemmin saanut useita kunnianosoituksia Suomessa ja maailmalla. Hänet kutsuttiin Teknillisten Tieteiden Akatemian jäseneksi vuonna 1985, ja vuonna 2008 hänet nimitettiin Suomen operaatiotutkimusseuran kunniapuheenjohtajaksi tunnustuksena  operaatiotutkimuksen alan kehittämisestä Suomessa. Hänelle on myönnetty myös MCDM Edgeworth-Pareto ‑palkinto, joka on kansainvälisen monitavoitteisen päätöksenteon seuran (International Society on Multiple Criteria Decision Making) merkittävä urapalkinto. Tämän saman palkinnon sai tänä vuonna professori Hämäläisen entinen oppilas Ahti Salo, joka on nykysin myös  professori Aalto-yliopistossa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Professor Jukka Luoma
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Vuoden opettajaksi valittu Jukka Luoma

Tuotantotalouden laitoksen kilta Prodeko äänesti professori Jukka Luoman Vuoden opettajaksi 2023.
A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

PAWWS – People and Animal Wellbeing at Work and in Society -konsortiohankkeelle merkittävä rahoitus Suomen Akatemialta

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Astrid Huopalainen, Hankenin apulaisprofessori Linda Tallberg ja Helsingin yliopiston dosentti Anna Hielm-Björkman ovat hankkeen vastuullisia tutkijoita.
Alma Median projektitiimi, Aalto BIZ
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Vastuullisuus on tärkeä osa asumisen digitaalisia palveluita

Opiskelijat tekivät Alma Medialle yritysprojektin, jossa he kartoittivat asumisen digitaalisia palveluita kestävän kehityksen näkökulmasta.
A teacher and two researchers smiling and sorting through paper presentations in a classroom
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Miten lisätä empatiaa terveyspalveluihin? Tutkijat järjestivät ihmiskeskeisen suunnittelun työpajoja Arabian peruskoulussa

Aalto-yliopiston tutkijat järjestivät peruskoululaisille palvelumuotoilutyöpajat, joissa opeteltiin muotoiluajattelua sekä ihmiskeskeisten tietojärjestelmien suunnittelua.