Uutiset

Ponssen vastuullisuusraportointia kehittänyt ryhmä loisti laskentatoimen Capstone-kurssilla

Syksyn 2021 kurssilla ratkottiin paljon innostavia ja haastavia yritysprojekteja.
Laskentatoimen Capstone-ryhmä, case: Ponsse
Vas. Apulaisprofessori Jukka Sihvonen, opiskelijat Otso Kotilainen, Jenna Punakivi, Ilkka Haapaniemi ja Matias Kauhanen sekä oikealla professori Jari Huikku. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Laskentatoimen Capstone-kurssi on pakollinen maisteritason kurssi laskentatoimen pääaineopiskelijoille. Opiskelijat osallistuvat sille yleensä viidentenä eli viimeisenä opiskeluvuotenaan. Tällä johdon konsultointikurssilla opiskelijat pääsevät soveltamaan analyyttisiä taitojaan ja laskentatoimen osaamistaan, jota he ovat kartuttaneet opintojensa aikana. Kurssilla ratkaistaan ryhmissä tosielämän liiketoimintahaaste, jonka opiskelijat saavat kurssille mukaan lähteneiltä yrityksiltä tai muilta organisaatioilta. Opiskelijat ratkovat haasteen 3–5 henkilön ryhmissä. Joka kurssilla on 8–10 haastetta ja pyrkimyksenä on, että kaikki pääsevät työstämään itselleen kiinnostavaa aihetta.

Capstone-kurssista vastaavat syksyisin professori Jari Huikku ja apulaisprofessori Jukka Sihvonen sekä keväisin professori Seppo Ikäheimo ja työelämäprofessori Mirel Leino-Haltia. Jari Huikku kertoo, että toimeksiannon aihepiirin osalta laskentatoimen aineessa ollaan joustavia ja caset sovitaan yhdessä yritysten kanssa. ”Kyseessä on täysin käytännön liike-elämän haasteisiin vastaava työ. Lopputuotoksella tavoitellaan liikkeenjohdollista kontribuutiota, joten professorit ohjaavat opiskelijoiden työskentelyä pitkin matkaa. Case-työ on toimeksi antavalle organisaatiolle maksuton.”

Ponssen opiskelijaryhmälle kiitosta kilpailijavertailusta ja syväluotaavista haastatteluista

Syksyn 2021 kurssin parhaaksi työksi Jari Huikku ja Jukka Sihvonen arvioivat Ponsselle tehdyn projektin. Projektityön nimi oli ”Vastuullisuuden keskeisten suoritusmittareiden ja raportoinnin kehittäminen”. Opiskelijaryhmään kuuluivat Jenna Punakivi, Otso Kotilainen, Ilkka Haapaniemi ja Matias Kauhanen.

Ponssen vastuullisuustyöstä vastaava talousjohtaja Petri Härkönen kiittää opiskelijoiden ammattitaitoista lähestymistä annettuun aihealueeseen. ”Lopputuloksessa oli laaja-alaisuutta, työ oli jäsennellysti esitelty ja asiantunteva. Voin jopa sanoa, että tulos ja yhteistyö ylitti odotuksemme. Mielelläni rohkaisen sekä yrityksiä että opiskelijoita tarttumaan vastaaviin yhteistyömahdollisuuksiin”, Härkönen sanoo.

Ponssen vastuullisuuspäällikkö Katja Paananen yhtyy kollegansa kiitoksiin ja kertoo, että Ponssella oltiin erittäin tyytyväisiä opiskelijatyöhön, johon oli selkeästi käytetty runsaasti aikaa ja perehdytty syvällisesti.

”Vastuullisuuden KPI-mittariston arviointi vaatii yhtiön johdolta ja toiminnoilta jatkoselvitystä, mutta työ avasi arvokkaita näkökulmia ja herätti keskustelua vastuullisuustavoitteistamme ja toimintamme tämänhetkisestä läpinäkyvyydestä.”

Arvokkaana antina Ponssella nähtiin myös opiskelijoiden tekemä kilpailijavertailu ja Ponssen KPI-mittariston vertailu kilpailijoihin tai vastaavan kokoluokan toimijoihin. 

”Tulemme peilaamaan työn tuloksia myös omiin arviointeihimme KPI-mittaristomme kehitystyössä.”

Ponsselaiset kiittivät opiskelijoita myös haastatteluista, joissa ryhmä oli ansiokkaasti laajentanut ehdotettujen haastateltavien joukkoa. Opiskelijat olivat onnistuneet haastattelemaan odotettua enemmän ponsselaisia, joilla on arvokasta näkemystä vastuullisuustyöhön.

”Sain sisäisesti palautetta, että opiskelijat olivat hoitaneet haastattelut erinomaisesti. Haastatteluja kuvailtiin asiallisiksi, luotettaviksi ja ennakkoluulottomiksi”, Katja Paananen kertoo.

Projektityön valmistuttua opiskelijat vielä esittelevät lopputuotoksensa yrityksen edustajille, kuten Capstone-kursseihin kuuluu.

”Työn esitystapa oli jäsennelty, sujuva ja asiallinen, ja opiskelijat pystyivät keskittymään laajasta tausta-aineistosta huolimatta oleelliseen. Sitoutimme Ponssen sisällä yhtiömme johdon osallistumaan lopputuloksen käsittelyyn laajasti ja heidän palautteensa työstä on ollut poikkeuksetta positiivista. Opiskelijoiden keskenään eri sivuainevalinnat antoivat varmasti laajuutta ja näkökulmia haasteen ratkaisemiseen”, Katja Paananen jatkaa.

Opiskelijoille oppia sekä vastuullisuusteemoista että projektinhallinnasta

Matias Kauhanenon erittäin tyytyväinen siihen, että hän pääsi työstämääntodella ajankohtaista ja mielenkiintoista aihetta, jonka ymmärtämisen tärkeys tulee vääjäämättä kasvamaan työmarkkinoilla.”Ponssen asiantuntijoiden haastatteleminen näin laajasti oli sopivan jännittävää ja haastavaa. Onnistuneet haastattelut ja jälkeenpäin saadut kiitokset loivat uskoa omaan osaamiseen ja kykyyn selviytyä haasteista, kun niihin uskaltaa tarttua.”

”Tehtävämme yhteydessä suoritettu tutkimustyö laajensi ymmärrystä vastuullisuusteemoista ja käytännön kysymyksistä, joiden kanssa yritykset ja sidosryhmät arjessaan työskentelevät. Laaja-alaisuus olikin työn ehdoton vahvuus. Vastuullisuuskysymyksiä pääsi tarkastelemaan monesta eri näkökulmasta käytännön sovellutuksia unohtamatta”, kertoo Otso Kotilainen.

Jenna Punakivi toivoo työllistyvänsä vastuullisuustehtäviin valmistumisensa jälkeen. ”Tämä kurssi tarjosi mahdollisuuden nähdä, millaista on yrityksen konsultointi ja saimme erinomaista harjoitusta tällaisen laajan projektin tekemisestä. Meillä oli myös erinomainen tiimihenki ja kaikki saivat hyödyntää projektissa omia vahvuuksiaan.” 

Ilkka Haapaniemi puolestaan kehuu koko ryhmän puolesta laskentatoimen Capstone-kurssia. ”Kurssi tarjosi upean mahdollisuuden soveltaa aiemmilta kursseilta opittuja oppeja ja työkokemusta. Kaikki kurssille osallistuneet opiskelijat varmasti kokivat, että oli upeaa päästä työskentelemään menestyneiden suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten kanssa, omien toiveiden mukaan, ja saada kehittää omia projektinhallintataitoja tällä tavalla.”

Capstone-kursseja vuodesta 2015 lähtien

Capstone-kurssit aloitettiin laskentatoimen aineessa vuonna 2015 ja kurssia on tarjolla kaksi kertaa vuodessa: syyskuussa ja maaliskuussa. Kurssi kestää noin kaksi kuukautta. Tähän mennessä opiskelijaryhmät ovat tehneet 122 projektityötä. Projektitöinä on tuotettu yrityksille esimerkiksi strategisia kilpailija-analyysejä, markkina-analyysejä, tekoäly- ja robotiikkaratkaisuja ja suunnitelma yritysvastuuraportoinnin parantamiseksi.

Projektihaasteita ovat tarjonneet muun muassa seuraavat yritykset tai muut organisaatiot: Stora Enso, Orion, Oriola, Nordea, Kesko, Konecranes, OP, Danske Bank, Fortum, Huhtamaki, Fennia, Lindström, UPM, Hintsa Performance, LVM, Metsähallitus, Nokian renkaat, Outokumpu, Elisa, SAP, SOK, SRV, Finnair, Cargotec, Amer Sports, Metsä Group, Ponsse, Cramo, Kuljetusrinki, Lemminkäinen, Martela, VR, Musti Group, Sanoma, Azets ja Vantaan kaupunki.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Lue lisää
Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

award
Palkinnot ja tunnustukset, Yhteistyö Julkaistu:

Paavo Penttilälle myönnetty vuoden 2022 Hayashi Jisuke -palkinto

The Cellulose Society of Japan on myöntänyt Paavo Penttilälle Hayashi Jisuke -palkinnon merkittävistä kansainvälisistä saavutuksista selluloosatutkimuksen alalla. Palkinto luovutettiin virallisesti erityisessä seremoniassa, joka järjestettiin kansainvälisen selluloosakonferenssin yhteydessä Hiroshimassa Japanissa viime viikolla.
Man (Otto Scharmer) talks from screen to a member of the audience with back to camera.
Kampus Julkaistu:

Tiedosta tekoihin — miten ponnistaa loikkaan kohti muutosta?

Muutosta tavoiteltaessa tietäminen ei riitä, väittää toimintatutkija, vanhempi yliopistonlehtori Otto Scharmer (MIT). Sen sijaan ei-tietämisen tila voi olla portti ymmärrykseen.
An EU flag with the text European Universities Community, the voice of European students.
Opinnot Julkaistu:

Haku avoinna vuoden 2024 European Student Assemblyyn

Joka vuosi eurooppalaisten yliopistoallianssien opiskelijat kokoontuvat keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä ja laatimaan poliittisia suosituksia Euroopan tulevaisuudesta. Hae 5. marraskuuta mennessä.
Shcool of Business alumna Riikka Davidkin
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Riikka Davidkin: Vaikuttavuus on työni keskiössä – emme tee mitään, jos sillä ei ole mahdollista ensisijaisesti saada aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa

Alumnimme Riikka Davidkin haaveili jo lapsena kansainvälisestä urasta. Nyt New Yorkissa Social Financella impact-rahastoihin sijoittavan tiimin vetäjänä hän kokee suurta merkityksellisyyttä työssään, sillä kokee, että juuri rahoitussektori on parhaiten asemoitunut vaikuttamaan aikamme isojen ongelmien ratkaisemiseen.