Uutiset

Osallistavaa eurooppalaista opiskelijaliikkuvuutta suunnitellaan Unite!-yliopistoverkoston IDEM-hankkeessa

Uuden Erasmus+ projektin tavoitteena on varmistaa ja helpottaa esimerkiksi vammaisten, pakolaistaustaisten ja ensimmäisen sukupolven opiskelijoiden täysimääräistä osallistumista kaikkiin Unite-yliopistojen välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin.
.

IDEM-projekti pyrkii kehittämään konkreettisia ratkaisuja seuraavan kolmen vuoden aikana tarjotakseen mahdollisimman monelle opiskelijalle mahdollisuuden osallistua Uniten välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin. IDEM-projektin lyhenne tulee sanoista - Inclusion, Diversity, Equity in Mobility eli osallisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo liikkuvuudessa.  

Monet opiskelijat ovat edelleen aliedustettuina perinteisissä fyysisen liikkuvuuden ohjelmissa, kuten Erasmus+:ssa. Harkitessaan opiskeluja ulkomailla he kohtaavat hyvin usein rakenteellisia rajoitteita, jotka vaikeuttavat vaihdon toteutumista, ja siksi monet näistä opiskelijoista eivät edes harkitse liikkuvuusohjelmiin osallistumista.

Ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa 2022 IDEM-tiimi suunnitteli tulevaa henkilökunnan koulutusta ja määritteli metodologiaa sekä pilottiliikkuvuusohjelmien järjestämistä. Kahdessa pilottihankkeessa keskitytään opiskelijoihin, joille saavutettavuus on esteenä vaihdolle tai liikkuvuudelle. Näiden epäkohtien purkaminen on myös uuden Erasmus + -ohjelman prioriteetti. Aalto-yliopisto ja TU Darmstadt keskittyvät luomaan vaihtoehtoja ja tukitoimintoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden täysipainoisen osallistumisen liikkuvuuteen ja vaihtoon huomioiden esim. vamman tai muutoin terveyden ylläpitämiseen liittyvät tekijät. INP Grenoble yhdessä Barcelona Tech:n ja ULissabonin kanssa keskittyy puolestaan mahdollistamaan sellaisen opiskelijaryhmän liikkuvuutta ja vaihtoa, joiden haasteena ovat muun muassa kulttuurieroista johtuvat tai sosioekonomiset esteet. Pilottien on suunniteltu alkavan kesällä 2023.

TU Darmstadtin kansainvälisten opiskelijapalveluiden ja pakolaistaustaisten opiskelijoiden integraatioyksikön johtajan Benedetta Gennaron mukaan pilotit tarjoavat konkreettista apua muille eurooppalaisille yliopistoille sellaisten joustavampien liikkuvuusohjelmien kehitykseen, jotka tunnistavat yksilölliset erot ja vastaavat näiden ryhmien erityistarpeisiin.

IDEM-projekti

Projektia koordinoi TU Darmstadt yhteistyössä INP-UGA Grenoblen (Ranska), Aalto-yliopiston (Suomi), Barcelona Tech:n (Espanja) ja ULisbonin (Portugali) kanssa. Hanke yksinkertaistaa nykyisten vaihtojärjestelmien byrokratiaa ja tekee niistä ketterämpiä ja suuntautuneempia lyhyt- ja pitkäaikaiseen vaihtoon ja liikkuvuuteen sekä osittain fyysisenä, osittain virtuaalisena toteutettaviin vaihtoehtoihin.   

Yliopistojen henkilökunnalle suunnitellaan koulutusta työkaluista, joiden avulla kaikkien yllä olevien opiskelijaryhmien tarpeet voidaan huomioida, jotta kaikille voidaan mahdollistaa yhdenvertainen ja saavutettava vaihto-opiskelu ja liikkuvuus.   

Suunnitteilla on myös yhteistyötilaisuuksia, joissa edistetään keskusteluja ja pohdintoja monimuotoisuudesta, osallisuudesta ja tasa-arvosta Euroopan korkeakoulujärjestelmässä. Monimuotoisuus, osallisuus ja tasa-arvo muodostavat perustan yliopistoyhteisön rakentamiselle, joka edistää keskinäistä kunnioitusta ja kaikkien opiskelijoiden voimaantumista. Yheistyötilaisuudet edistävät avointa keskustelua, jossa aidosti opimme toisiltamme demokraattisten elin-, oppimis- ja työolojen luomisesta eurooppalaisiin yliopistoihin.

Koulutukset ja keskustelut auttavat myös sellaisen työkalupakin suunnittelussa, jonka avulla korkeakoulut tunnistavat ja sisällyttävät monimuotoisuuden ja osallisuuden eri ulottuvuuksia strategioidensa suunnitteluun.

Lisätietoja

IDEM-kontaktihenkilö Aalto-yliopistossa on Hanna Liisa Hakala, joka antaa mielellään lisätietoja hankkeesta. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

kuva break prosta eri laitteilla
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Break Pro -taukoliikuntaohjelmisto lisää liikettä arkeen – valikoimassa nyt uusia videoita!

Päivitetyssä versiossa paljon uusia toimintoja ja taukoliikuntavideoita.
Skanskan kehitysjohtaja Jan Elfving esiintyy Rakennustekniikan päivässä 2024
Yhteistyö Julkaistu:

Rakennustekniikka kutsuu yrityksiä mukaan tulevaisuuden kehitystyöhön

Jo keväiseksi perinteeksi muodostunut rakennustekniikan laitoksen järjestämä sidosryhmätapahtuma Rakennustekniikan päivä pidettiin 25.4.2024 Dipolissa Otaniemessä.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
Aalto-wide sustainability minor logo
Opinnot Julkaistu:

Uusi monialainen sivuaine Luonnonvarojen kestävä käyttö käynnistyy Aallossa

Aalto tarjoaa uuden monitieteisen sivuaineen, Luonnonvarojen kestävä käyttö, joka on nyt valmis lisättäväksi opintosuunnitelmaasi!