Uutiset

Osallistavaa eurooppalaista opiskelijaliikkuvuutta suunnitellaan Unite!-yliopistoverkoston IDEM-hankkeessa

Uuden Erasmus+ projektin tavoitteena on varmistaa ja helpottaa esimerkiksi vammaisten, pakolaistaustaisten ja ensimmäisen sukupolven opiskelijoiden täysimääräistä osallistumista kaikkiin Unite-yliopistojen välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin.
.

IDEM-projekti pyrkii kehittämään konkreettisia ratkaisuja seuraavan kolmen vuoden aikana tarjotakseen mahdollisimman monelle opiskelijalle mahdollisuuden osallistua Uniten välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin. IDEM-projektin lyhenne tulee sanoista - Inclusion, Diversity, Equity in Mobility eli osallisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo liikkuvuudessa.  

Monet opiskelijat ovat edelleen aliedustettuina perinteisissä fyysisen liikkuvuuden ohjelmissa, kuten Erasmus+:ssa. Harkitessaan opiskeluja ulkomailla he kohtaavat hyvin usein rakenteellisia rajoitteita, jotka vaikeuttavat vaihdon toteutumista, ja siksi monet näistä opiskelijoista eivät edes harkitse liikkuvuusohjelmiin osallistumista.

Ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa 2022 IDEM-tiimi suunnitteli tulevaa henkilökunnan koulutusta ja määritteli metodologiaa sekä pilottiliikkuvuusohjelmien järjestämistä. Kahdessa pilottihankkeessa keskitytään opiskelijoihin, joille saavutettavuus on esteenä vaihdolle tai liikkuvuudelle. Näiden epäkohtien purkaminen on myös uuden Erasmus + -ohjelman prioriteetti. Aalto-yliopisto ja TU Darmstadt keskittyvät luomaan vaihtoehtoja ja tukitoimintoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden täysipainoisen osallistumisen liikkuvuuteen ja vaihtoon huomioiden esim. vamman tai muutoin terveyden ylläpitämiseen liittyvät tekijät. INP Grenoble yhdessä Barcelona Tech:n ja ULissabonin kanssa keskittyy puolestaan mahdollistamaan sellaisen opiskelijaryhmän liikkuvuutta ja vaihtoa, joiden haasteena ovat muun muassa kulttuurieroista johtuvat tai sosioekonomiset esteet. Pilottien on suunniteltu alkavan kesällä 2023.

TU Darmstadtin kansainvälisten opiskelijapalveluiden ja pakolaistaustaisten opiskelijoiden integraatioyksikön johtajan Benedetta Gennaron mukaan pilotit tarjoavat konkreettista apua muille eurooppalaisille yliopistoille sellaisten joustavampien liikkuvuusohjelmien kehitykseen, jotka tunnistavat yksilölliset erot ja vastaavat näiden ryhmien erityistarpeisiin.

IDEM-projekti

Projektia koordinoi TU Darmstadt yhteistyössä INP-UGA Grenoblen (Ranska), Aalto-yliopiston (Suomi), Barcelona Tech:n (Espanja) ja ULisbonin (Portugali) kanssa. Hanke yksinkertaistaa nykyisten vaihtojärjestelmien byrokratiaa ja tekee niistä ketterämpiä ja suuntautuneempia lyhyt- ja pitkäaikaiseen vaihtoon ja liikkuvuuteen sekä osittain fyysisenä, osittain virtuaalisena toteutettaviin vaihtoehtoihin.   

Yliopistojen henkilökunnalle suunnitellaan koulutusta työkaluista, joiden avulla kaikkien yllä olevien opiskelijaryhmien tarpeet voidaan huomioida, jotta kaikille voidaan mahdollistaa yhdenvertainen ja saavutettava vaihto-opiskelu ja liikkuvuus.   

Suunnitteilla on myös yhteistyötilaisuuksia, joissa edistetään keskusteluja ja pohdintoja monimuotoisuudesta, osallisuudesta ja tasa-arvosta Euroopan korkeakoulujärjestelmässä. Monimuotoisuus, osallisuus ja tasa-arvo muodostavat perustan yliopistoyhteisön rakentamiselle, joka edistää keskinäistä kunnioitusta ja kaikkien opiskelijoiden voimaantumista. Yheistyötilaisuudet edistävät avointa keskustelua, jossa aidosti opimme toisiltamme demokraattisten elin-, oppimis- ja työolojen luomisesta eurooppalaisiin yliopistoihin.

Koulutukset ja keskustelut auttavat myös sellaisen työkalupakin suunnittelussa, jonka avulla korkeakoulut tunnistavat ja sisällyttävät monimuotoisuuden ja osallisuuden eri ulottuvuuksia strategioidensa suunnitteluun.

Lisätietoja

IDEM-kontaktihenkilö Aalto-yliopistossa on Hanna Liisa Hakala, joka antaa mielellään lisätietoja hankkeesta. 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Inside Artist team pitching at Art & Tech Final 2023
Kampus, Yhteistyö Julkaistu:

Aalto Digital Creatives Art & Tech Open Call ’23 -rahoitushaussa myönnettiin tukea viidelle luovan alan projektille

Art & Tech Open Call ’23 -rahoitushaussa jaettiin viidelle tiimille yhteensä 60 000 euroa ja mahdollisuuksia hyödyntää Aalto Studios infraa. Voittajien projekteissa yhdistetään taidetta ja teknologiaa uraauurtavilla tavoilla.
Aalto University Väre building pictured in spring time.
Yhteistyö Julkaistu:
Tulevat dekaanit Kari Tammi ja Jussi Ryynänen.
Nimitykset, Mediatiedotteet Julkaistu:

Kari Tammi ja Jussi Ryynänen on nimitetty dekaaneiksi

Professori Kari Tammi aloittaa 1. heinäkuuta Insinööritieteiden korkeakoulussa ja professori Jussi Ryynänen 1. elokuuta Sähkötekniikan korkeakoulussa.
Kaksi ihmistä kävelee käytävällä ja puhuu keskenään.
Opinnot Julkaistu:

Hae nyt FITechin syksyn kursseille

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa tulevana syksynä runsaasti mielenkiintoista opiskeltavaa eri tarpeisiin.