Uutiset

Opiskelijat selvittivät toistuvien tulovirtojen merkitystä Alma Median talousraportoinnissa

Lopputuotoksena syntyi raportti toistuvien tulovirtojen ja yritysarvon välisestä yhteydestä.
Laskentatoimen opiskelijat Jake Jyväsjärvi ja Altti Laitinen
Jake Jyväsjärvi ja Altti Laitinen. Kuva: Olli Malinen

Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat Altti Laitinen ja Jake Jyväsjärvi selvittivät toistuvien tulovirtojen merkitystä Alma Median talousraportoinnissa. Selvityksensä pohjalta he tuottivat kattavan raportin siitä, miten Alma Median talousraportointia voisi kehittää.

Projektin tavoitteena oli rakentaa monipuolinen näkemys siitä, voiko toistuvien kassavirtojen suurempi osuus kasvattaa yrityksen arvoa, ja pitäisikö Alma Median laajentaa taloudellista raportointiaan tuomaan enemmän esiin toistuvia tulovirtoja. Opiskelijat analysoivat Alma Median verrokkiyritysten raportointikäytäntöjä, syventyivät laskentatoimen tutkimukseen sekä haastattelivat alan johtavia asiantuntijoita. Projekti toteutettiin kevään 2022 aikana, ja opiskelijat esittivät sen tulokset Alma Median johdolle.

Tutkimustulosten perusteella toistuvien tulojen ilmoittaminen voi tehdä yrityksestä arvokkaamman lisäämällä kassavirtojen ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä, eli vähentämällä riskiä. Tämän puolestaan  pitäisi näkyä alhaisempina diskonttokorkoina. Toistuvien tulojen ilmoittaminen voi kuitenkin olla arvoa lisäävää vain, jos raportointikäytännöt näyttävät sijoittajien silmissä läpinäkyviltä, johdonmukaisilta ja ne sisältävät riittävästi lisätietoa, jotta tulovirroista voidaan tehdä tarvittavat johtopäätökset. Esimerkkejä arvokkaista lisätiedoista toistuvista tuloista ovat esimerkiksi keskimääräinen tuotto käyttäjää kohti ja keskimääräinen tilauksen pituus.

Syväsukellus media-alalle

Alma Median edustajian mukaan opiskelijat saivat projektissa syvällistä ymmärrystä mediatalon liiketoiminnasta ja sen toimintaedellytyksistä. ”Tämä näkyi projektin tuloksissa – koimme, että opiskelijat löysivät olennaisimmat tiedot ja pystyivät tuottamaan uusia näkemyksiä päätöksentekomme tueksi. Olemme erittäin tyytyväisiä projektin laatuun, joka ylitti jopa korkeimmat odotuksemme”, sanovat projektin ohjausryhmään kuuluneet CFO Juha Nuutinen ja Elina Kukkonen, SVP of Communications and Brand.

Projektitiimi työskenteli itsenäisesti, mutta hyödynsi Alma Median ja Aalto-yliopistossa hanketta ohjanneen vanhemman yliopistonlehtori David Derichsin antamaa palautetta oikean suunnan säilyttämiseksi projektin alusta loppuun.

”Opiskelijat tekivät erinomaista työtä projektin itsenäisessä suunnittelussa ja toteutuksessa ja tuottivat todella vaikuttavan lopputuloksen. Ohjasin työtä vain vähän, ja silloin keskityimme lähinnä argumentoinnin ja esityksen hiomiseen. Tuloksia hyödynnetään Alma Median lisäksi Aalto-yliopiston opetuksessa laajemminkin. Tämä projekti oli erittäin miellyttävä kokemus; sain itsekin uusia ajatuksia aiheesta”, kertoo David Derichs.

Opiskelijoiden työelämätaidot ja yleinen liiketoiminta-ajattelu kehittyivät

Jake Jyväsjärven mielestä projekti piti sisällään lukuisia hyviä oppimiskokemuksia, mutta joukosta erottui tiedonkeruu alan asiantuntijoita haastattelemalla. ”Haastattelut eivät ainoastaan ​​antaneet meille arvokkaita oivalluksia projektin kannalta, vaan myös lisäsivät ymmärrystämme yritysten liiketoimintamallien ja eri tulovirtojen vaihtelevan laadun arvioinnista. Yllätyin myönteisesti ja ilahduin sekä asiantuntijoiden halukkuudesta keskustella kanssamme että siitä, kuinka hyvin saimme tietoja projektia varten.”

Opiskelijakaksikko oppi ymmärtämään syvällisesti toistuvien tulojen ominaisuuksia sekä niihin liittyviä etuja ja haasteita. Lisäksi he oppivat erittäin hyödyllisiä projektinhallintataitoja. Kaiken kaikkiaan opiskelijat pitävät hanketta hyvänä tapana valmistautua työelämään siirtymiseen.

”Meille tämä oli tilaisuus soveltaa osaamistamme todelliseen liiketoimintaongelmaan ja kantaa vastuu sekä projektin toteutuksesta että korkealaatuisten tulosten tuottamisesta. Tehokas projektinhallinta ja kyky kerätä olennaisia tietoja ovat keskeisiä taitoja nykypäivän työelämässä. Olemme iloisia siitä, että onnistuimme palautteen perusteella tekemään erinomaisen ja hyvin koordinoidun projektin”, Altti Laitinen sanoo.

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Lue lisää
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Aalto-yliopisto Juniorin opiskelijaohjaaja
Opinnot Julkaistu:

Innostavat opiskelijat ohjaavat oman alansa asiantuntijoina Aalto-yliopisto Juniorin työpajoja

Junior tarjoaa lapsille ja nuorille kurkistuksia Aalto-yliopiston tarjontaan. Lue lisää toiminnasta – ja siitä, miten voit lahjoittamalla tukea tulevaisuuden tekijöiden hyväksi tehtävää työtä.
Alma Median projektitiimi, Aalto BIZ
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Vastuullisuus on tärkeä osa asumisen digitaalisia palveluita

Opiskelijat tekivät Alma Medialle yritysprojektin, jossa he kartoittivat asumisen digitaalisia palveluita kestävän kehityksen näkökulmasta.
A teacher and two researchers smiling and sorting through paper presentations in a classroom
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Miten lisätä empatiaa terveyspalveluihin? Tutkijat järjestivät ihmiskeskeisen suunnittelun työpajoja Arabian peruskoulussa

Aalto-yliopiston tutkijat järjestivät peruskoululaisille palvelumuotoilutyöpajat, joissa opeteltiin muotoiluajattelua sekä ihmiskeskeisten tietojärjestelmien suunnittelua.
Football field / Jalkapallokenttä. Kuva: Aleksi Poutanen
Opinnot Julkaistu:

Jalkapalloilija Tim Väyrynen ja koripalloilija Helmi Tulonen kuuluvat Aalto-yliopiston URHEA-opiskelijoihin

”Aalto-yliopisto on Urhean periaatteiden mukaisesti tukenut meitä ammattiurheilun ja opiskelujen yhteensovittamisessa.”