Uutiset

Opiskelijapalautteella opetuksesta ja kursseista on merkitystä

AllWell?-kyselystä saatuun palautteeseen paneudutaan huolella, kun pyritään parantamaan opiskelijoiden opiskelukykyä.
Three students sitting at the School of Business. Photo: Ari Toivonen
Kuva: Aalto-yliopisto / Ari Toivonen

Aalto-yliopiston AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. Kyselyn saa aina helmikuussa noin 4 700 opiskelijaa, joista aiempina vuosina noin puolet on vastannut siihen. Kyselyllä halutaan tukea hyvinvoinnin teemojen huomioimista opetuksessa. Opiskelijoiden ei ole tarkoitus uupua opintojen alla, eikä olla liian itsekriittisiä. Koska nämä riskit on tunnistettu, pyritään toimintaa kehittämällä ennaltaehkäisemään näiden uhkaa.

Kyselyyn vastannut opiskelija saa kyselyn päätyttyä henkilökohtaista palautetta esimerkiksi stressinhallinnasta ja siitä, miten hän voi parantaa omia opiskelutaitojaan. Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan tulosten käsittelemisessä. Kauppakorkeakoulussa tämä on opiskelijoille yksi tärkeimmistä väylistä antaa palautetta omasta ohjelmasta ja yliopiston palveluista ylipäänsä. Jokainen vastaus kyselyyn auttaa Aalto-yliopistoa ja sen ohjelmia kehittämään toimintatapojaan. Tänä vuonna kyselyyn voi vastata 1.–14.2.2024.

Vuoden 2023 AllWell?-tuloksia käsitellään huolella

Monista Kauppakorkeakoulun ohjelmista on viestitty, että heidän opiskelijansa ovat osallistuneet vuoden 2023 kyselyn tulosten tulkitsemiseen ja toimenpiteiden valitsemiseen. Myös (opiskelijayhdistys) KY:n koulutuspoliittiset vastaavat ja hyvinvointivastaava ovat olleet prosessissa mukana. Sekä kyselyyn vastaaminen että opiskelijajäsenten osallistuminen tulosten käsittelemiseen ovat molemmat erittäin tärkeitä AllWell?-prosessissa.

Ohjelmissa on määritelty AllWell?-kyselyyn tulleiden vastausten perusteella omat toimenpiteet. Muutamassa ohjelmassa oli valittu uusiakin parannuskohteita verrattuna edellisvuoteen. Näitä ovat esimerkiksi maisteriohjelman orientaatiopäivän kehittäminen ja joissain ohjelmissa akateemisten ja ainejärjestöjen välisen yhteistyön parantaminen.

”Olemme orientaatiopäivän ohjelmassa pyrkineet kertomaan aiempaa selkeämmin odotuksista maisteritason opinnoissa. Lisäksi järjestimme opiskelijoille ryhmätyön, jossa he pohtivat viime vuoden AllWell?-tuloksia ja sitä, miten he itse reagoivat, jos saavat huonon arvosanan harjoitustyöstä tai kurssista. Ryhmätyön toisessa vaiheessa opiskelijat miettivät yksilöllisiä ja yhteisöllisiä keinoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen stressaavissa olosuhteissa”, kertoo People Management and Organizational Development -maisteriohjelman johtaja Marjo-Riitta Diehl

Yleisesti ottaen opiskelijoille kerrotaan joka vuosi, mitä opetuksessa ja kursseissa on muutettu saadun palautteen pohjalta. Opiskelijoille myös pyritään viestimään aiempaa selkeämmin esimerkiksi siitä, millaista palautetta he voivat odottaa saavansa kurssin aikana. 

Aalto-yliopiston opintopsykologin Alli Mattilan mukaan viime kevään AllWell?-tuloksissa on nähtävissä, että monilla opiskelijoilla on kokemusta myös joukkoon kuulumattomuudesta ja vertaistuen puutteesta. 

”On erinomaista, että monet ohjelmat ovat pyrkineet toimillaan vastaamaan myös yhteisöllisyyden lisäämiseen. Siihen on tärkeää satsata jatkossakin paljon, sillä se on paitsi psykologinen perustarpeemme, myös merkittävä tekijä opiskelumotivaation ylläpitämisessä”.

AllWell? 2024 -opiskelijakysely aukeaa taas helmikuussa!

Kysely toteutetaan keväisin Aalto-yliopiston 2. vuoden kandidaattiopiskelijoille sekä 1. vuoden maisteriopiskelijoille. Tänä keväänä kysely on auki 1.2.-14.2.2024, ja se lähetetään sähköpostitse kyselyn kohderyhmälle. Kannustathan opiskelijoita vastaamaan kyselyyn!

Lue lisää
AllWell_small
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Minna Halme, photo by Hayley Le
Yliopisto Julkaistu:

Minna Halme: Vastuullisen liiketoiminnan tutkimusta pidettiin alussa viherpiipertämisenä

"Minulle sanottiin, että minun kannattaisi tehdä väitöskirja jostain muusta aiheesta, jos haluan joskus tulevaisuudessa töitä."
juoksijoita rantaraitilla
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Ilmoittautuminen avautuu 4.3. Aalto Walk & Run -liikuntatapahtumaan 21.9.2024

Tule mukaan koko Aalto-yhteisölle ilmaiseen liikuntatapahtumaan!
Eemeli Mölsä saa tohtorinhatun
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Tohtoritason osaamiselle on tarvetta, kun ABB valmistautuu vihreään loikkaan

Aalto-yliopiston ja ABB:n yhteisissä väitöstutkimushankkeissa koulutetaan tohtoreita, joilla on huippuosaamista tulevaisuuden menestystuotteiden kehittämiseen.
Metsähovi 50 vuotta
Yliopisto Julkaistu:

Tähtitiistait syksyllä 2024

Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorio täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi syksyllä 2024 järjestetään avoin luentosarja ”Tähtitiistait” uudessa Marsio-rakennuksessa. Tervetuloa!